Home Duurzame concepten Energieplus woning

Energie-plus woning

 

Wat is een energie-plus woning?

Een energie-plus woning is het meest energiezuinige energieconcept. Bij dit concept wordt er over een heel jaar meer energie opgewekt dan dat er wordt verbruikt in de woning. De hoeveelheid van deze overschotten aan energie is afhankelijk van het bouwtechnisch en bouwfysisch ontwerp van de woning, de installaties, gebruiksapparaten, het gedrag en het aantal bewoners. Een andere benaming voor een energie-plus woning is ook wel een energieleverende woning. Momenteel zijn er in Nederland  nog maar weinig energie-plus woningen.

 

Wat zijn de voordelen van een energie-plus woning?
Kijkend naar de alsmaar stijgende energielasten voor woningeigenaren is één van de  grootste voordelen van een energie-plus woning het feit dat de uiteindelijke gebruiker geen energielasten heeft en dat de woning ver vooruitloopt op de toekomstige bouwregelgeving. In vergelijking met traditionele bouw zal de duurzame  woning in de toekomst meer kwaliteit en waarde behouden. Sterker nog, de gebruiker verdient zelfs geld met zijn woning omdat het de overtollige hoeveelheid energie kan terugleveren aan het net. Met de energie-plus woning is de gebruiker niet afhankelijk van stijgende energieprijzen. Een ander voordeel is het feit dat de energiebesparende en energieopwekkende maatregelen die zijn aangebracht zich vanaf de eerste dag al beginnen terug te verdienen. Een energie-plus woning is dus naast milieuvriendelijk ook financieel een zeer aantrekkelijke maatregel.

 

Waar moet extra op gelet worden bij een energieplus woning?

In Nederland zijn er nog maar weinig partijen die ervaring hebben met het realiseren van energie-plus woningen. Let er daarom op dat u in zee gaat met professionele partijen die ervaring hebben met duurzaam bouwen en dit kunnen aantonen. Hierbij gaat het niet alleen om de aannemer maar ook om de installateurs, architecten adviesbureaus. Bij een energie-plus woning dienen alle betrokken partijen nauw bij het project  betrokken te zijn voor een optimaal ontwerp. Het is bij een energie-plus woning van belang om een woning te ontwerpen met zo min mogelijk energieverlies, een lage warmtevraag, een gezond binnenklimaat en optimaal comfort. Aandachtspunten zijn dus optimale isolatie, een goede naad- en kierdichting, efficiënte installaties en duurzame energiebronnen. De toegepaste installaties dienen optimaal afgestemd te worden op het ontwerp.

 

Welke installaties gebruikt men vaak in een energie-plus woning?
Er zijn tal van installatietechnische mogelijkheden die u kunt toepassen bij een energie-plus woning. Ook bij het realiseren van een energieplus woning leiden vele wegen naar Rome. Voor verwarming wordt veelal gebruik gemaakt van lage temperatuur verwarmingssystemen (LTV) zoals een warmtepompsysteem of een zonneboilersysteem. Als warmte-afgiftesysteem gebruikt men vaak vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur convectoren. Een andere veel voorkomende mogelijkheid is het toepassen van een houtpelletkachel om de woning van warmte te voorzien. Voor het opwekken van elektriciteit wordt vaak gebruik gemaakt van zon-pv systemen of in sommige gevallen zelfs kleine (stedelijke) windturbines. Laat u voor aanvang goed adviseren wat de mogelijkheden zijn. Bij het realiseren van een energie-plus woning is het integraal ontwerpen en de samenhang van bouwtechnische, installatietechnische en bouwfysische maatregelen de sleutel tot succes.

 

Hoe kan gecontroleerd worden dat de woning ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet?
Er bestaan diverse mogelijkheden om te controleren of de prestaties die op papier staan ook in de praktijk zijn gerealiseerd. Belangrijk is om zowel in de voorbereidingsfase (controle details van tekeningen), uitvoeringsfase en opleveringsfase te toetsen op luchtdichtheid en (onnodige) warmteverliezen. Om de luchtdichtheid van de woning te controleren wordt veelal gebruik gemaakt van een blowerdoortest. Om warmteverliezen te meten gebruikt men vaak infraroodfoto’s.

 

Bestaan er keurmerken voor een energie-plus woning?

Nee, er bestaan geen keurmerken voor energie-plus woningen. Een belangrijkste eigenschap is echter wel dat de woning over één jaar gezien netto meer energie opwekt dan dat er in de woning wordt verbruikt. Hierdoor krijgt de woning een zogeheten ‘’negatief’’ verbruik.  Zoals u wel zult begrijpen zijn de juiste keuzes voor bouwtechnische, installatietechnische en bouwfysische maatregelen essentieel. Nog belangrijker is het uiteindelijke gedrag van de bewoners van de energieplus woning.

 

Waar en bij wie moet ik zijn als ik een energie-plus woning wil realiseren?
Bent u voornemens een woning te bouwen en benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen? Neem dan voor vragen of meer informatie contact op met het Duurzaam Bouwloket.

Realisatie door MindProductions.nl