Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.
Afbeelding Transitievisie Warmte Dalfsen

Transitievisie Warmte Dalfsen

 

Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit noemen we de "warmtetransitie". We willen steeds minder aardgas gaan gebruiken in onze woningen en gebouwen. In 2050 willen we helemaal geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen, warm water en koken. We beginnen met het opstellen van een Transitievisie warmte – een routekaart die ons helpt bij de overstap naar een aardgasvrije gemeente.

Vragenlijst / (online) gespreksavonden

Omdat wonen zonder aardgas op bijna alle inwoners invloed heeft, willen we onze inwoners hier graag bij betrekken. De eerste stap was het uitzetten van een vragenlijst waarin we vroegen hoe inwoners betrokken willen worden bij de warmtetransitie en welke stappen ze al gezet hebben. Deze vragenlijst kon ingevuld worden tot 26 april. Ook was er op 20 april een gesperksavond waarin we in gesprek zijn gegaan met elkaar over de warmtetransitie. Op 5 juli was er een "live" gespreksavond in de Trefkoele+, hier werd een korte weergave gegeven van de technische mogelijkheden en werden ervaringsverhalen van inwoners gedeeld.

Klik hier voor een weergave van de gespreksavond van 20 april.

Klik hier voor de infographic over de resultaten van de vragenlijst.

Klik hier voor een weergave van de gespreksavond van 5 juli.

Meer informatie

De Transitievisie warmte zorgt voor houvast bij de overstap naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Landelijk is in het Klimaatakkoord afgesproken dat elke gemeente in 2021 zijn Transitievisie moet vaststellen. Deze visie wordt de routekaart bij de overstap naar een aardgasvrije gemeente. Met deze routekaart worden vragen beantwoordt als; Wat is per buurt het meest duurzame alternatieven voor aardgas? Wat zijn de kosten voor de samenleving van deze alternatieven? Welke buurten zijn geschikt om als eerste aan te pakken, bijvoorbeeld omdat er al werkzaamheden gepland zijn?

2050 is nog ver weg. De visie/routekaart is dan ook een plan dat regelmatig tegen het licht wordt gehouden. In ieder geval elke vijf jaar. De routekaart kan worden bijgesteld wanneer bijvoorbeeld de techniek zich ontwikkelt, of nieuwe warmtebronnen beschikbaar komen.