Logo Duurzaam Bouwloket

SUBSIDIE NIET BESCHIKBAAR

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

Gratis energiebesparende maatregelen t.w.v. € 90,-

Logo Texel

Het subsidieplafond is bereikt. De subside kan niet meer worden aangevraagd.

31-12-2022 Datum
einde RREW regeling
2402 Bewoners
gingen je al voor
Helaas is de regeling (tijdelijk) uitgeschakeld.

Hoe is deze subsidieregeling tot stand gekomen?

Alle Nederlandse gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om zich bij de Rijksoverheid in te schrijven voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Het doel van deze regeling is dat gemeenten hun woningeigenaren en huurders stimuleren om energie te besparen, door te beginnen met kleine maatregelen. De gemeente heeft deze subsidieregeling toegewezen gekregen en biedt deze aan via het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente.

Instructievideo

Ben je benieuwd hoe het aanvraagproces van de subsidie verloopt? In deze video leggen we je graag uit hoe je gebruik kunt maken van de subdsidie voor kleine energiebesparende maatregelen.