Logo Duurzaam Bouwloket

SUBSIDIE NIET MEER BESCHIKBAAR

SUBSIDIEPLAFOND IS BEREIKT!

Gratis energiebesparende maatregelen t.w.v. € 70,-

Logo Venlo

Het plafond van de subsidieregeling is bereikt! De subsidie kan niet meer aangevraagd worden.

31-12-2022 Datum
einde RREW regeling
13643 Bewoners
gingen je al voor
Helaas is deze regeling verlopen en kunnen er geen aanvragen meer gedaan worden.

Gratis advies aan huis van een Duurzaamheidsambassadeur uit Venlo

Je kunt als bewoner in Venlo een gratis energieadvies krijgen van één van onze duurzaamheidsambassadeurs. De duurzaamheidsambassadeurs zijn volledig onafhankelijk, zonder commercieel belang en kunnen je adviseren welke maatregelen je kunt treffen aan je woning om deze energiezuinig en duurzaam te maken. Ook geven zij tips hoe je energieverspilling kunt tegengaan. De duurzaamheidsambassadeurs weten de weg, kunnen doorverwijzen en zijn een onafhankelijk klankbord. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/venlo-advies-da voor meer informatie.

Hoe is deze subsidieregeling tot stand gekomen?

Alle Nederlandse gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om zich bij de Rijksoverheid in te schrijven voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Het doel van deze regeling is dat gemeenten hun woningeigenaren en huurders stimuleren om energie te besparen, door te beginnen met kleine maatregelen. De gemeente heeft deze subsidieregeling toegewezen gekregen en biedt deze aan via het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente.

Instructievideo

Ben je benieuwd hoe het aanvraagproces van de subsidie verloopt? In deze video leggen we je graag uit hoe je gebruik kunt maken van de subdsidie voor kleine energiebesparende maatregelen.