Afbeelding Subsidie Energievoucher gemeente Leusden
Subsidie Energievoucher gemeente Leusden


Deze subsidie heeft als doel de bewoners te stimuleren, kleine (of grote) energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig (maximaal) € 65,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de eigen investering van u als bewoner minimaal €65,- of hoger te zijn. De maatregelen moeten eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat u de subsidie kunt aanvragen. Voor meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van de subsidie raden wij u aan de maatregelenlijst en subsidieverordening goed door te nemen.


De regeling is uitsluitend van toepassing op:

  • Aanvragen die betrekking hebben op een bestaande en bewoonde woning. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc.
  • Woningen die gelegen zijn in de gemeente Leusden
  • Woningen die opgeleverd zijn voorafgaand de datum van de subsidie aanvraag.
  • Maatregelingen die zijn opgenomen in de maatregelenlijst.


Subsidie wordt afgewezen als:

  • Er eerder op het adres een subsidie is verleend op de grond van deze regeling.
  • Het budget niet toereikend meer is.
  • De maatregel niet terug te vinden is in de maatregelingenlijst.
  • Er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door de aanvrager. 
  • De materialen van de maatregel zijn aangekocht en aangebracht, eerder dan 1 januari 2020
  • De maatregelingen (te samen) minder hebben gekost dan 65,- euro (incl. BTW)


Subsidie aanvragen?
Let op! De maatregelen moeten eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat u de subsidie kunt aanvragen. Bekijk eerst de subsidieverordening en maatregelenlijst voordat u over gaat tot handelen.

Vervolgens kunt u de subsidie aanvragen via rre.duurzaambouwloket.nl


Downloads
Bekijk de maatregelenlijst
Bekijk de subsidieverordening