Tegoedbon inwisselen - Energiebesparende maatregelen of energieadvies

De gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude willen duurzaamheid stimuleren en steunen u in het realiseren van de uitvoering van duurzame maatregelen. Daarom zijn zij een actie gestart.

Om uitvoering van deze actie mogelijk te maken hebben de raden van deze gemeenten elk de Verordening Duurzaamheidsvoucher ofwel tegoedbon vastgesteld. De verordening biedt hulp bij een energieadvies en bij kleine energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd in particuliere koopwoningen. Het doel van de verordening is een eerste stap te zetten naar het verlagen van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot.

Doet u mee aan deze actie?
Dan wisselt u de tegoedbon ter waarde van maximaal € 70,- in. Deze tegoedbon bevat een unieke code die eenmalig te gebruiken is voor slechts één adres. Het gaat hier om een OP=OP-actie. Dus wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken per gemeente.

Deze actie is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Subsidie is gezamenlijk aangevraagd door de gemeenten in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland, Duurzaam Bouwloket, Klimaatroute en GOED.

De aanvraag voor het inwisselen van de tegoedbon voor een energieadvies of voor uitbetaling, nadat de kleine energiebesparende maatregel is uitgevoerd, doet u op grond van de Verordening Duurzaamheidsvoucher van uw gemeente.

Andere regelingen
Naast deze actie zijn er ook gemeentelijke subsidies en leningen, voor grote energiebesparende maatregelen, waarvoor u in aanmerking kunt komen. Wilt u hier meer informatie over? Vraag dan een subsidiepakket aan via de subsidiecheck hier.

Gemeentelijke regeling voor het inwisselen van de tegoedbon geldt alleen voor de volgende gemeenten:
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Nieuwkoop
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude

U krijgt van uw gemeente een folder of een krant en de tegoedbon thuis gezonden. Het is niet mogelijk om de tegoedbon vooraf op te vragen bij uw gemeente of Omgevingsdienst West-Holland.

In het schema hieronder is een planning van wanneer uw gemeente start met verzending van de tegoedbon.

Planning verzending tegoedbon (per 29 juli 2020)

Gemeente

Periode

Zoeterwoude

8 juli tot 19 juli

Oegstgeest

13 juli tot 2 augustus

Leiderdorp

23 juli tot 7 augustus

Leiden

20 juli tot 16 augustus

Kaag en Braassem

14 september tot 4 oktober

Nieuwkoop

14 september tot 4 oktober

Voorschoten

28 september tot 18 oktober

Houdt u de planning op deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen.

In diverse media, in met name de gemeente Leiden, is gemeld dat inwoners de tegoedbon kunnen downloaden van de website www.duurzaambouwloket.nl. Dit is echter foutieve informatie, onze excuses daarvoor namens de gemeente Leiden. De tegoedbonnen, met unieke code, worden volgens bovenstaande planning verzonden naar inwoners. Voor de gemeente Leiden is dit vanaf 20 juli 2020. Het is nu niet mogelijk om een tegoedbon te downloaden.

Pas nadat de tegoedbonnen zijn verzonden, start het aanvraagproces voor die gemeente.

Tip: Maak een foto van uw tegoedbon, dan kunt u op een later moment de code snel vinden. Mocht u onverhoopt de tegoedbon kwijtraken, dan kunt u eenmalig een nieuwe code aanvragen via deze link. Dit kan alleen nadat de tegoedbonnen in uw gemeente zijn verzonden. De link wordt dan ook ná het verzenden (zie het schema hierboven) van de tegoedbonnen opengesteld.

De Omgevingsdienst West-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Het advies is om eerst alle voorwaarden te lezen. Het is niet mogelijk om een papieren aanvraagformulier op te vragen en/of retour te sturen. Het aanvraagproces gaat digitaal. Wanneer u problemen ondervindt tijdens de aanvraag, neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

Voorwaarden
1. De verordening start op 1 juli 2020 en eindigt, zolang er nog budget is, op 31 maart 2021. Het aanvraagproces start nadat de tegoedbonnen zijn verstuurd.

2. Het inwisselen van de tegoedbon is alleen van toepassing op de volgende situaties:
a) U bent eigenaar van de woning en woonachtig op het adres waar de woning zich bevindt.
b) U bent eigenaar van de woning, maar u woont er nog niet.

3. De woning moet opgeleverd zijn vóór de publicatiedatum van de verordening.

4. Per adres is slechts één tegoedbon beschikbaar en de tegoedbon is niet inwisselbaar voor geld.

5. U kunt alleen gebruik maken van de actie voor kleine energiebesparende maatregelen die uitgevoerd of gekocht zijn op of na 1 juli 2020. U ontvangt tot € 70,- van uw aankoop retour op uw rekening. Voor een aankoop van meer dan € 70,- ontvangt u het maximaal bedrag. Voor een aankoop van minder dan € 70,- ontvangt u bedrag dat op de kassabon of factuur staat. Let op! Aankopen die vóór 1 juli 2020 zijn gedaan, komen niet in aanmerking voor deze actie.

6. Woningeigenaren hebben de mogelijkheid de tegoedbon in te wisselen voor:
a) Een energieadvies ter waarde van € 70,-.

De regio werkt voor dit project samen met Klimaatroute, een onafhankelijk adviesbureau dat bewoners helpt bij het besparen van energie in huis. Als u de tegoedbon inwisselt voor een energieadvies, neemt Klimaatroute contact met u op voor het maken van een afspraak. Daarnaast bezoekt Klimaatroute in de komende maanden ook zelf alle koopwoningen in de zeven deelnemende gemeenten met uitzondering van flatgebouwen, VvE’s en monumentale panden, aangezien een dergelijk (individueel) advies voor deze woningen lastiger te geven en op te volgen is. U kunt de tegoedbon dan direct inwisselen voor een vrijblijvend energieadvies aan de deur.
Voor het energieadvies hoeft de adviseur van Klimaatroute niet binnen te komen. Hij bespreekt uw woning en energieverbruik met u aan de deur, en gebruikt speciaal ontwikkelde software die u laat zien wat de besparingsmogelijkheden zijn in uw woning. De energiescan duurt gemiddeld 5 tot 10 minuten waarna er een telefonische afspraak gemaakt wordt om het advies uitvoerig te bespreken. Vervolgens staat Klimaatroute een jaar lang voor u klaar wanneer u naar aanleiding van het adviesrapport nog vragen heeft over eventuele vervolgstappen.

De adviseur zal zich altijd kunnen identificeren en is ook in het bezit van een kopie van de brief die u bij de tegoedbon heeft ontvangen. In het schema hieronder kunt u zien wanneer u de adviseur van Klimaatroute kunt verwachten. De planning is onder voorbehoud dus houdt deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Planning bezoek Klimaatroute (per 29 juli 2020)

Gemeente

Periode

Zoeterwoude

13 juli tot 3 augustus (2020)

Leiderdorp

17 augustus tot 14 september (2020)

Oegstgeest

21 september tot 19 oktober (2020)

Nieuwkoop

12 oktober tot 9 november (2020)

Leiden


2 november tot 21 december (2020)

en van 1 februari tot 1 maart (2021)

Voorschoten

4 januari tot 1 februari (2021)

Kaag en Braassem

22 februari tot 22 maart (2021)


b) Een bedrag tot maximaal € 70,-. Dit geldt voor kleine energiebesparende maatregelen in onderstaande tabel, die zijn gekocht na 1 juli 2020.

Kleine energiebesparende maatregelen

Maatregel

 

Nieuwe materialen en direct gerelateerde arbeid

Eventuele extra voorwaarden per maatregel

Ledverlichting

 

Stand-by schakelaar

Ten behoeve van volledige uitschakeling van apparaten

Naad- en kierdichting

Aangebracht op de thermische schil van de woning

Leidingisolatie

Geplaatst op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem


 

Radiatorkraan, -folie of -ventilator

 

 

Vervangen of plaatsen thermostatische radiatorkraan, aanbrengen reflecterende folie achter radiator of radiatorventilator onder de radiator

Pompschakelaar vloerverwarming

 

Waterzijdig inregelenInregelen de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen)

WoningventilatieVervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of warmteterugwinning.

 

Waterbesparende douchekop

 

Doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut)

Inductiekookplaat

 


Energiezuinig koelkast, wasmachine of wasdroger

A+++ label

Overige maatregelenSpecifieke materialen van lokale ondernemers, waarbij een afspraak met de één of meerdere van de 7 gemeenten ten grondslag ligt


Vragen?
Let op! De specifieke materialen worden nader bepaald.

Hoe doet u mee aan de actie?
1) Log in met uw DigiD.
2) Voer de unieke code van de tegoedbon in.
3) Vul de gevraagde gegevens in.

Klik hier voor de veel gestelde vragen.

Procedure

1.            Aanvraag
Bij de aanvraag voor het inwisselen van de tegoedbon voor uitbetaling van energiebesparende maatregelen dient u de volgende bijlage toe te voegen:
De kassabon of factuur met een duidelijke vermelding van de betreffende maatregel. Hier vindt u de eisen van de kassabon of factuur.

Heeft u deze bijlage gereed of wisselt u uw tegoedbon in voor een energieadvies, dan kunt u hier starten met uw aanvraag. 2.            Behandeling van de aanvraag
Er wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u het bedrag op uw rekening of wordt het energieadvies gestart. Als blijkt dat de aanvraag niet compleet is, vragen we u om aanvullende informatie te geven. Voor de behandeling van de aanvraag staat een termijn van acht weken.

Verzoek aanvullende informatie
Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u een ‘Verzoek aanvullende informatie’ toegestuurd. U krijgt vier weken de gelegenheid uw aanvraag compleet te maken. Indien wij geen complete aanvraag hebben, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. U kunt dan geen gebruik meer maken van de tegoedbon.

3.            Besluit tot vaststelling bedrag
U ontvangt de beschikking waarin de volgende gegevens staan:

Bij de inwisseling van uw tegoedbon voor getroffen maatregelen:
a) uw adres;
b) het vastgestelde bedrag;
c) de maatregel waarvoor de tegoedbon is ingewisseld;
d) het opgegeven IBAN-nummer en tenaamstelling.

Bij de inwisseling van uw tegoedbon voor een energieadvies:

a) uw adres;
b) de procedure rondom een energieadvies.

4.            Uitbetaling
Uitbetaling geschiedt binnen zes weken na vaststelling van het bedrag.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via telefoonnummer: 071-4083300 of e-mail: duurzaam@odwh.nl.

Downloads
Aanvraagformulier
Kassabon en factuur eisen
Veel gestelde vragen

Verordeningen van de gemeenten, klik op onderstaande link om de verordening of de aanvullende wijziging (het erratum) rondom de data te lezen:
Verordening duurzaamheidsvoucher Kaag en Braassem 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Nieuwkoop 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020
Verordening duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020

Uw gemeente heeft een aparte pagina rondom duurzaamheid, klik op onderstaande gemeente om op deze site te komen.
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Nieuwkoop
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan