Privacy & Voorwaarden

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels, neem dan altijd contact met ons op.


Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij het Duurzaam Bouwloket. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Duurzaam Bouwloket is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacy policy
Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons online toevertrouwd, alleen voor hetgeen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het kan voorkomen dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.
 
Duurzaam Bouwloket behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in haar policy. Kijkt u dus altijd voor het actuele beleid op onze website. Neemt u even tijd om nauwkeurig ons beleid na te lezen:
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn. 
- Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, of informatie die naar onze mening relevant is voor u.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Intellectueel eigendom
Op de gehele inhoud van de website duurzaambouwloket.nl zijn de auteursrechten, handelsnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en licenties van het Duurzaam Bouwloket of derden van toepassing. Hierin niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van de inhoud van deze website door kopiëren, publicatie, verspreiding, verzending, wijziging, opslag of verwerking van de inhoud of een deel daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket blijft volledig eigenaar en behoudt het volledige intellectueel eigendomsrecht voor alle inhoud die u vanaf deze website kopieert, download of afdrukt. Elektronisch doorverwijzen naar deze website is toegestaan.


Gegevensbescherming
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor het Duurzaam Bouwloket. Wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website alleen persoonsgebonden gegevens op het moment dat deze gegevens bewust door u worden verstrekt. Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die zijn vermeld in het desbetreffende deel van deze website. U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens uit onze databases laten verwijderen of aanpassen. Wij verstrekken geen persoonsgebonden gegevens aan derden. Ter verbetering van onze website maken wij mogelijk gebruik van IP-adressen voor statistische doeleinden.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan