Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.
Afbeelding Nul op de Meter

Nul op de Meter

Wat is de definitie voor een Energie Neutrale Woning?

Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor woninggebonden verbruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

Wat is de definitie voor een Nul op de Meter Woning?

Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woninggebonden gebruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) en huishoudelijk gebruik (apparaten en verlichting), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

Duurzaamheid en landelijke ontwikkelingen

We merken het allemaal. Door de crisis en stijgende energieprijzen nemen de woonlasten steeds meer toe. Energiebesparing en duurzaamheid staan steeds hoger op de politieke agenda. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en jou als bewoner bewust te maken van de besparingsmogelijkheden die er thuis zijn voor je woning. Iedere woning heeft in de loop der jaren onderhoud nodig om de kwaliteit van de woning op peil te houden. In ons dagelijks bestaan merken wij dat dit thuis niet altijd even consequent gebeurt. Hierdoor vermindert op den duur bijvoorbeeld het comfort in de woning, de technische kwaliteit of zelfs de uitstraling van een woning en/of gebied. Landelijk zien we veel termen langskomen als een energie neutrale renovatie, nul op de meter renovatie, of Bijna Energie Neutrale (BEN) renovatie.

Om één van de bovenstaande niveaus te realiseren moet de woning bouwkundig aan hoge eisen voldoen. De woning dient voorzien te zijn van een zeer goede isolatie, efficiënte installaties en een optimale naad- en kierdichting. Het overige deel dat men nodig heeft aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt uit duurzame energiebronnen gehaald.

Let op
Check eerst welke subsidieregelingen er beschikbaar zijn, voordat je aan de slag gaat.
Klik hier en doe de subsidiecheck

 

Belangrijke aandachtspunten

Waar moet ik goed op letten bij het realiseren van een Nul op de Meter woning?

Het is aan te raden om voor een energie neutrale of nul op de meter renovatie partijen te selecteren met ervaring in de duurzame energie. Kies voor een aannemer, installateur (en indien benodigd een adviseur) met ervaring op het gebied van energie-neutraal bouwen of renoveren. Het ontwerp en de berekeningen kunnen op papier nog zo goed zijn, echter valt of staat alles bij de uiteindelijke uitvoering van het project. Zorg er dus voor dat het project tijdens de verbouwing en bij oplevering getoetst wordt op kwaliteit. Het is dus zeker te overwegen om tijdens de renovatie en na oplevering controles uit te laten voeren, zoals een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) en thermografie (infraroodfoto’s). Voor nul op de meter renovaties worden tegenwoordig ook steeds vaker prestatieovereenkomsten met de uitvoerende partijen gesloten. Hierdoor zorg je als bewoner dat je contractueel vastlegt dat hetgeen je wordt beloofd op papier ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Probeer naast het onderdeel energie ook goed aandacht te geven aan gezondheid in huis (ventilatie) en houd rekening met aanpassingen voor in de toekomst om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen wonen.

Welke installaties gebruikt men vaak in een energie-neutrale woning?

Er zijn tal van installatietechnische combinaties en mogelijkheden die je kunt toepassen bij een energie-neutrale of nul op de meter woning. Er zijn vele wegen naar Rome. De kunst is om hierbij een pakket aan maatregelen samen te stellen die bouwkundig, bouwfysisch en installatietechnisch goed bij elkaar passen.

Bestaan er keurmerken voor een energie-neutrale woning?

Ja, er bestaan (keurmerken voor energie-neutrale woningen of nul op de meter woningen. Landelijk is het aantal aanbieders hiervan nog zeer beperkt en hanteren bedrijven hier verschillende methodieken in.
Om de gewenste kwaliteit en garanties op je energieneutrale of Nul op de Meter woning te waarborgen is het aan te bevelen met je aannemer zelf een prestatiecontract te sluiten.
Zorg ervoor dat je dit eerst regelt voordat je een overeenkomst aangaat.

Zijn er financieringsmogelijkheden of subsidies?

Neem contact op met het Duurzaam Bouwloket en vraag de betreffende adviseur of deze voor u kan nagaan welke subsidies of financieringsmogelijkheden er zijn voor u als bewoner. U kunt ook op de gemeente pagina kijken binnen de website van het Duurzaam Bouwloket en de lokale regelingen inzien.