Energie besparen met

Isoleren plat dak

Lees op deze pagina alles over het isoleren van het platte dak. Het dak is één van de grootste bronnen van warmteverlies in een woning. Goede dakisolatie is een must!

Factsheet isoleren plat dak

E-Mailadres
Postcode
Huisnummer
Meer weten over het isoleren van een plat dak? Vraag de factsheet aan!
“Helaas zien wij het vaak gebeuren dat wanneer de dakbedekking wordt vervangen, er geen (extra) isolatie wordt meegenomen. Dit is echter een goed moment om isolatie toe te voegen aan het dak. Het zou zonde zijn om deze kans te laten liggen. Bespreek de mogelijkheden met de dakdekker.” Raoul - specialist Duurzaam Bouwloket

Is dit de juiste stap om mee te beginnen?

Is je huidige dak nog niet voorzien van isolatie? In dat geval is het isoleren van je dak een interessante stap om mee te beginnen. Een belangrijke eigenschap van warme lucht is dat het opstijgt. Het opstijgen van warme lucht heeft tot gevolg dat het zich verplaatst naar het dak. Veel bestaande woningen hebben een dak dat ongeïsoleerd is. Dit betekent dat veel warme lucht verloren gaat. Dakisolatie kan daarom een hoge energiebesparing opleveren en tevens een comfortverbetering met zich mee brengen.

Het isoleren van een plat dak kan zowel aan de buitenkant van het platte dak als aan de binnenkant. Echter raden wij aan om er voor te kiezen om de buitenzijde van het platte dak te isoleren. Het isoleren van een plat dak aan de binnenkant brengt namelijk de nodige risico's met zich mee. De kans op vocht en schimmelvorming is bij het isoleren van de binnenzijde van een plat dak namelijk vele malen groter dan bij isolatie aan de buitenzijde.

Wil je graag een gasloze woning? Dan adviseren wij om bij de dakisolatie voor hoge isolatiewaarden te kiezen. Met de keuze voor hoogwaardige isolatiewaarden beperk je de energievraag in de woning. Hierdoor kan je op termijn ook met lagere temperaturen de woning comfortabel krijgen. Bij nieuwbouwwoningen wordt inmiddels een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6.0 aangehouden.

Download onze factsheet voor meer informatie over de aandachtspunten, randvoorwaarden, kosten en opbrengsten bij dakisolatie. 

Direct aan de slag?

Een vraag over dakisolatie of wil je direct aan de slag? Klik dan op onderstaande keuzes

Een vraag stellen
Offertes opvragen

Veel gestelde vragen

Kan ik mijn platte dak aan de binnenzijde isoleren?

Deze wijze van isoleren wordt ook wel een ‘koud-dak constructie’ genoemd. Een plat dak isoleren aan de binnenkant van de woning is een risicovolle ingreep en wordt vaak afgeraden vanwege de verhoogde kans op vochtproblemen (condensatie) , schimmelvorming en (hout)rot.

Wanneer hier toch voor wordt gekozen, dan wordt er veelal gewerkt met een verlaagd plafond. Bij een houten dakbeschot is het mogelijk om tussen de balklagen te isoleren. Indien de balken niet dik genoeg zijn om het isolatiemateriaal ertussen te bevestigen, dienen er extra houten balken of latten op de constructie te worden gemonteerd. Bij een betonnen plafond dien je eerst een houten balkconstructie aan het plafond te monteren, zodat je hiertussen het isolatiemateriaal kunt plaatsen en een verlaagd plafond kunt realiseren.

Op het moment dat de houten balkconstructie gereed is, kan begonnen worden met de isolatiewerkzaamheden. Het isolatiemateriaal wordt tussen de balklagen aangebracht. Let erop dat je een open ruimte behoudt in het verlaagde plafond, zodat de lucht binnen de constructie kan circuleren. De luchtcirculatie kan verbeterd worden door nog een aantal kleine gaatjes te boren in de balken zelf.

Nadat de isolatielaag is aangebracht wordt er een dampremmende laag (met nietjes) tegen de draagbalken vastgezet. De naden, nietjes en randaansluitingen dienen goed te worden afgeplakt met speciale tape om de constructie zo waterdampdicht mogelijk te krijgen. Een belangrijk aandachtspunt is dat de folie (in de toekomst) niet doorbroken mag worden. Door luchtcirculatie binnen de constructie mogelijk te maken en dampremmende folie aan te brengen wordt de kans op vochtproblemen geminimaliseerd. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een speciale klimaatfolie (zie ook de vraag: Wat is een klimaatfolie?).

Wanneer alle naden en kieren goed zijn afgeplakt worden er overdwars op de houten balken latten gemonteerd. Aan deze latten kan een plafondafwerking worden vastgemaakt (bijvoorbeeld gipskarton). Dit is uiteraard op vele manieren verder af te werken.

Zie onderstaande afbeeldingen voor een overzicht van isolatie aan de onderzijde van de dakconstructie (koud dak).

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een klimaatfolie?

Een klimaatfolie is een speciale (vochtregulerende) folie. In de winter is de buitenlucht koud en voorkomt de klimaatfolie dat het vocht vanuit de woning in de constructie trekt. In de zomer zorgt de folie er juist voor dat eventueel opgesloten vocht kan ontsnappen uit de isolatielaag en constructie.

Hoe werkt deze klimaatfolie:

Winter:
In de winter zal waterdamp zich proberen van binnen naar buiten te verplaatsen door de gevels en het dak. Afhankelijk van de werking van de dampremmende folie zal een deel van dit vocht in de constructie terecht komen. Dit vocht zal deels worden opgeslagen in het hout. In de winter heeft de klimaatfolie een hoge dampremmende werking om de constructie zo goed mogelijk te beschermen tegen vochtindringing vanuit de woning.

Zomer:
In de zomer is de relatieve luchtvochtigheid hoog, zowel binnen als buiten. Door zonnestraling zal het ingekapselde vocht in de houten constructie in de vorm van waterdamp in twee richtingen willen drogen: naar buiten en naar binnen toe. Bestaande dampremmende lagen, zoals de meest gebruikelijke PE-folies, hebben een constante dampremmende werking gedurende het hele jaar. Het droogproces van het hout in de zomer wordt hierdoor vertraagd. Een klimaatfolie past haar structuur aan op de relatieve luchtvochtigheid en heeft tijdens deze periode een lage dampremmende werking. Het hout droogt op deze manier sneller, omdat het zowel naar binnen toe kan drogen.

Bron: Isover Saint-Gobain – Vario KM Duplex UV Klimaatfolie

Afbeelding: Isover Saint-Gobain

Welke mogelijkheden zijn er om mijn platte dak te isoleren?

Het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de meest voorkomende en tevens de aan te raden manier om een plat dak te isoleren. Bij het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de kans op vochtproblemen aanzienlijk kleiner dan bij het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde (zie ook de vraag Kan ik mijn platte dak aan de binnenzijde isoleren?). Er bestaan verschillende manieren om een plat dak aan de buitenzijde te isoleren. Meer hierover is onderstaand te lezen.

Warm-dak constructie
Bij het isoleren van de buitenzijde van een plat dak middels de warm-dak constructie wordt de isolatie aan de bovenzijde van de draagconstructie van het dak bevestigd. De dragende constructie blijft dus ''warm''. De warm-dak constructie is een behoorlijk ingrijpende en arbeidsintensieve ingreep. Daarentegen is dit wel de meest effectieve manier om het platte dak aan de buitenzijde te isoleren.

Bij het toepassen van een warm dak zal de aannemer/dakdekker de staat van de huidige bakbedekking controleren. Mogelijk kan deze laag gebruikt worden als dampscherm (ook wel genoemd dampremmende laag). Indien dit niet mogelijk is zal de aannemer/dakdekker de oude dakbedekking verwijderen en een dampscherm aanbrengen. Vervolgens wordt het isolatiemateriaal op het dampscherm geplaatst. De platen dienen op afschot te worden bevestigd zodat het regenwater goed wordt afgevoerd naar de afvoeren. Nadat het isolatiemateriaal is geplaatst, wordt een waterkerende laag aangebracht (dakbedekking). Eventueel kan er voor worden gekozen om op de dakbedekking nog een (ballast) afwerklaag te laten plaatsen van bijvoorbeeld tegels, grind of een groen dak. Afhankelijk van de gekozen dikte van het isolatiemateriaal kan het zijn dat de dakrand nog moet worden verhoogd. Dit voorkomt dat er bij een hevige regenbui regenwater over de dakrand wordt gestuwd. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een warm-dak constructie.

Omgekeerd-dak constructie
Bij renovatie wordt vaak gebruik gemaakt van de omgekeerd-dak constructie. De isolerende werking hiervan is een stuk minder dan die van een warm-dak constructie. Echter is de maatregel wel een stuk minder ingrijpend. Bij deze methode worden er vochtbestendige isolatieplaten op de huidige dakbedekking geplaatst. Op het moment dat de vochtbestendige isolatieplaten zijn geplaatst, wordt hier een ballastlaag van bijvoorbeeld grind, tegels of groen dak overheen geplaatst. Deze ballastlaag dient voor stevigheid en moet er voor zorgen dat de isolatieplaten niet kunnen wegwaaien. Bij deze methode blijft de ‘oude’ dakbedekking zorgen voor de waterdichtheid van het dak. Het is daarom belangrijk om de staat van de 'oude' dakbedekking te (laten) controlen. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een omgekeerd-dak constructie.

 

 

Wat zijn voor- en nadelen bij de keuze tussen een warm-dak of een omgekeerd-dak?

Voordelen warm-dak constructie:

 • Relatief goedkope methode;
 • Weinig temperatuurschommelingen;
 • Klein(er) risico op scheuren (i.v.m. mindere temperatuurschommelingen);
 • Ook moeilijke hoeken zijn (makkelijk) te isoleren (betere energetische prestatie);
 • Kleinere kans op algengroei en plasvorming (indien goed aangelegd).

Nadelen warm-dak constructie:

 • Risico voor (mechanische) beschadiging dakbedekking (bijv. bij over het dak lopen);
 • Bij het uitvoeren moet rekening worden gehouden met het weer;
 • Mogelijk vergunning nodig.

Voordelen omgekeerd-dak constructie:

 • Weinig temperatuurschommelingen;
 • Ook bij slecht weer goed uit te voeren;
 • Makkelijk en snel uitvoerbaar;
 • Goede methode bij renovatie;
 • Geen extra dampscherm nodig;
 • Extra bescherming waterkerende laag.

Nadelen omgekeerd dak

 • Stevige onderconstructie nodig voor ballastlaag;
 • Hoeken zijn lastiger te isoleren;
 • Dikkere isolatie nodig om eenzelfde isolatiewaarde te behalen;
 • Meer kans op warmteverliezen door minder goede dekking isolatielaag.

Heb ik een vergunning nodig voor het isoleren van mijn platte dak?

Indien de hoogte van het dak en/of het aangezicht van de woning wordt gewijzigd is een omgevingsvergunning nodig. Doe daarom voor de zekerheid altijd eerst even navraag bij de gemeente voordat je start met de werkzaamheden. Op www.omgevingsloket.nl kan zowel een check als een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden gedaan.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden bij het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde?

 • Het isoleren van het dak aan de buitenzijde zorgt er voor dat de woning hoger wordt. In de meeste gevallen mag je een dak pas aan de buitenzijde isoleren nadat een omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente. Meer informatie over maximale bebouwingshoogte van jouw woning is terug te vinden in het betreffende bestemmingsplan;
 • Isoleren middels de omgekeerd-dak methode is alleen mogelijk als de bestaande dakbedekking nog in goede staat is (inspecteer het dak op bobbels, scheurtjes en uitdrogingsverschijnselen);
 • Controleer van te voren goed of het platte dak onder afschot ligt naar de hemelwaterafvoer. Als het dak niet onder afschot ligt kunnen zich vochtproblemen voordoen of kan er door het hoge gewicht zelfs instortingsgevaar ontstaan;
 • Bij een tussenwoning, hoekwoning of een twee-onder-een-kap woning is het niet mogelijk om als woningeigenaar alleen jouw eigen platte dak te isoleren als deze grenst (en doorloopt) naar de buren. De buren dienen ook hun dak te isoleren omdat je anders te maken krijgt met verschillen in hoogte;
 • Bij het aanleggen van een ballast laag dien je er zeker van te zijn dat de dakconstructie dit (zware) gewicht kan dragen. Bij twijfel is het verstandig om je te laten adviseren door een gespecialiseerd bedrijf/constructeur.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde?

Algemeen:

 • Vraag de aannemer bij de keuze van het materiaal of het betreffende materiaal ongevoelig is voor krimp en uitzetting. Als het isolatiemateriaal gevoelig is voor krimp en uitzetting kan in de toekomst de dakbedekking op bepaalde plaatsen worden aangetast en lekkage optreden;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge drukvastheid zodat het dak goed beloopbaar is (bijvoorbeeld XPS – geëxtrudeerd polystyreen of PIR - Polyisocyanuraat);
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. Een nieuwbouwwoning heeft op dit moment een dak met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6.0;
 • Doordat het dak hoger komt te liggen dienen meestal de dakranden, goten en aansluitende loodslabben ook te worden aangepast;
 • Let erop dat de dakrand na het isoleren minimaal 12 centimeter boven de dakrand uitsteekt (bij een omgekeerd dak gemeten vanaf het isolatiemateriaal of hoogste punt ballast laag). Dit voorkomt dat regenwater bij een hevige regenbui over de rand heen stuwt;
 • Let erop dat de isolatieplaten voldoende op afschot worden geplaatst. Dit voorkomt dat er water op het dak blijft staan.

Warm-dak:

 • De voorkeur gaat er naar uit om de warm-dak constructie met mooi weer aan te brengen zodat er geen vocht binnen de constructie opgesloten kan raken.

Omgekeerd-dak:

 • Controleer voor het isoleren de technische staat van het dak (bobbels, plooien, verweringsplekken etc.).  Als de dakbedekking in een slechte staat is kan dit in de toekomst voor problemen zorgen;
 • Laat van te voren controleren of de dakconstructie het gewicht van de ballastlaag kan dragen.

Is er subsidie op het isoleren van een plat dak?

Dit kan van gemeente tot gemeente verschillen. Om te controleren of er in jouw gemeente subsidie is voor het isoleren van een plat dak is kan je de subsidiecheck doen op onze website.

Wat is het verschil tussen Rd- en Rc-waarde?

Rd-waarde: de warmteweerstand van een materiaal.
Rc-waarde: de warmteweerstand van de constructie.

Elk materiaal heeft een bepaalde warmteweerstand (Rd). Dit geeft aan hoe goed warmte wordt tegengehouden. De d in Rd-waarde staat voor ‘declared’, de waarde zoals een fabrikant opgeeft. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt tegengehouden en dus hoe beter de warmteweerstand van het materiaal is. Een Rc-waarde is de verschillende warmteweerstanden (Rd’s) van de verschillende materialen bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld: bij een spouwmuur bestaat de Rc-waarde uit de opgetelde Rd-waarden van de buitenmuur, luchtspouw, isolatiemateriaal en de binnenmuur.

Een nieuwbouwwoning wordt minimaal geïsoleerd volgens de eisen in het bouwbesluit:

Vloer: minimaal Rc-waarde 3.5
Gevel: minimaal Rc-waarde 4.5
Dak: minimaal Rc-waarde 6.0

Bij het isoleren van een bestaande woning zou het mooi zijn om de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit voor zover mogelijk te benaderen.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan