Nieuwbouw

Als je je eigen woning gaat bouwen kom je voor een hoop keuzes. Welke architect, welke kleur baksteen, welke kleur voeg, wat voor type kozijn en zo kunnen we nog wel even door gaan. Naast alle beslissingen die je sowieso al dient te maken bij het ontwerpen en bouwen van je huis is er nog een heel belangrijk onderdeel. Namelijk, welke keuzes ga je maken op het gebied van energie? Onderstaande tekst geeft informatie en uitleg over de landelijke ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten voor je ontwerp.

Landelijke ontwikkelingen en regelgeving
Vanuit het Rijk wordt steeds actiever gestuurd op het uitfaseren van het aardgasnetwerk en het aanscherpen van de bouwregelgeving zodat ontwikkelaars en aannemers verplicht worden duurzamere woningen te bouwen. Ook een groot aantal gemeenten in Nederland verplicht bewoners al om aardgasloos te bouwen. Dit bespaart u onder andere al een aardgasaansluiting van circa € 1.000,- die u in uw duurzame woning kunt stoppen. Vanaf 1 januari 2020 krijgen we een aanscherping van het bouwbesluit. Het bouwbesluit gaat in op de minimale bouwregelgeving waar een nieuwbouwwoning aan dient te voldoen. Vanaf 1 januari 2020 krijgen we de nieuwe BENG norm. Dit staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit betekend dat wanneer je op dit moment een woning laat bouwen conform de huidige norm van het bouwbesluit, de woning over een aantal jaar alweer technisch achterhaald is. Dat zou toch eeuwig zonde zijn!

Termen en definities
In de praktijk worden veel termen en definities door elkaar gehaald. Bij het bouwen van een woning is het handig om de betekenis van onderstaande begrippen te kennen.

  • Een Energie neutrale woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor het woning gebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.
  • Een Nul Op de Meter (NOM) woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning gebonden gebruik en huishoudelijk gebruik (computers, audio, losse apparaten), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er lokaal met duurzame energie op de kavel wordt opgwekt.
  • EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt. Vanuit het bouwbesluit dient u op dit moment minimaal een EPC van 0,4 te realiseren. Hoe lager de EPC hoe energiezuiniger het gebouw. Een EPC van 0 betekent een energie neutrale woning. De EPC wordt gemaakt in een rekensoftware waarin U kunt met verschillende maatregelen op een EPC verbetering sturen door bijvoorbeeld hogere isolatie en kierdichtheid in de berekening op te nemen.
     

Stappenplan Duurzaam Bouwen
Om voor u als bewoner de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij te zetten hebben wij vanuit het Duurzaam Bouwloket een stappenplan ontwikkeld om een aardgasloze woning te bouwen. Dit geeft op hoofdlijnen belangrijke tips en aandachtspunten om een duurzame woning te bouwen. Heeft u behoefte aan meer detail en uitleg over de verschillende installaties kunt u altijd contact opnemen per mail of telefoon met één van onze adviseurs.
  

Belangrijke aandachtspunten

Stap 1: Duurzaam ontwerpen

In veel gevallen is vanuit de gemeente in het kavelpaspoort al aangegeven hoe de woning georiënteerd en gesitueerd dient te worden op de kavel. Belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is dat je bij het ontwerpen op de zon rekening houdt met de locatie van de raampartijen en overstekken voor natuurlijke zonwering. Daarnaast dien je goed te kijken hoe je maximaal gebruik kunt maken van het dakvlak voor zonnepanelen. Tevens een goed aandachtspunt is dat je nadenkt over het plaatsen van afvoeren, verwarming en tapwatervoorzieningen in de garage als je ooit de kamer wilt ombouwen naar een slaapkamer op de begane grond. Op deze manier bouw je de woning ook dusdanig dat hij geschikt is voor jezelf om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Stap 2: Hoogwaardige isolatie

De belangrijkste stap bij het realiseren van één of meerdere duurzame woningen is het zorgen voor een duurzaam casco. Het casco bestaat uit de schil van de woning(en) inclusief de gehele constructie. Kort gezegd betekent een duurzaam casco dat je een woning realiseert waarbij de energieverliezen tot een minimum beperkt blijven. Een woning met weinig energieverlies heeft ook weinig energievraag. De meerinvestering in iets hogere isolatiewaarden voor de gevel, vloer, dak en beglazing zie je indirect terug in een lagere vermogensbehoefte in uw verwarmingsinstallatie (besparing). Daarnaast houdt je woning veel langer zijn warmte vast en zal het uiteindelijk energieverbruik voor verwarming minimaal zijn.  

 

Stap 3: Duurzaam verwarmen en koelen

Wellicht de meest belangrijke afweging voor je nieuwe woning is de keuze voor het warmte afgifte systeem. Wij adviseren hierbij om altijd in de gehele woning laag temperatuur verwarming toe te passen. Concreet betekent dit veelal in de standaard nieuwbouw projecten vloerverwarming op de begane grond en op de verdieping speciale laag temperatuur radiatoren / convectoren. Heb je liever geen radiatoren in het zicht en pas je een verwarmingsinstallatie toe waarmee je ook kunt koelen dan is het aan te bevelen ook vloerverwarming op de verdieping toe te passen. Qua verwarmingsinstallatie voor een nieuwbouwwoning zien we vaak bij aardgasloze woningen dat er een warmtepomp of houtpelletketel wordt toegepast, soms gecombineerd met zonnecollectoren voor extra warm water opwekking. Infraroodverwarming wordt soms genoemd als duurzaam alternatief maar adviseren wij meer als toepassing van bijverwarming. Wanneer je volledig de woning hiermee zou verwarmen dien je namelijk een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit op te wekken wil je het verbruik kunnen dekken. 

Stap 4: Goed ventileren en een gezond binnenklimaat

Kostentechnisch gezien wordt vaak standaard gekozen voor natuurlijke luchttoevoer via roosters in de kozijnen en mechanisch afvoer van lucht uit de woning middels afzuigpunten in de keuken, toilet en badkamer. Op het moment dat de woning zeer goed geïsoleerd is wordt het belangrijk aandacht te geven aan ventilatie en een gezonde en comfortabele luchtkwaliteit in huis. Op het moment dat je drievoudige beglazing toepast dan zullen de ventilatieroosters in het raamkozijn een zwak punt zijn in de woning. Ook al staan ze dicht, ze kunnen in de koude perioden soms toch voor comfortklachten zorgen (koude infiltratie). Daarnaast is het voor sommige mensen ontwerp technisch gezien niet wenselijk dat er ventilatieroosters worden toegepast in de raamkozijnen. Een energetisch zeer goed alternatief voor bovengenoemd ventilatiesysteem is een mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwinning (WTW). Voordeel van een WTW systeem is dat de warmte in de uitgeblazen lucht wordt afgegeven met een warmtewisselaar aan de ‘koude’ ingeblazen lucht. Hiermee wordt circa 80% van de warmte uit de uitgeblazen lucht terug gewonnen en afgegeven aan de koude ingezogen lucht die als verse lucht in de woning wordt geblazen. Met zowel een normale ventilatiebox als een ventilatie unit met WTW functie kunnen deze uitgebreid worden met speciale functies om de ventilatie in huis te sturen op  de luchtvochtigheid en Co2 gehalte in de woning.  

Stap 5: Opwekken van eigen duurzame energie

Om zelfvoorzienend te kunnen zijn in uw volledige elektriciteitsbehoefte is het belangrijk om van te voren samen met uw adviseur of installateur een inschatting te maken van het verwachte verbruik. Op basis daarvan kunt u een goede keuze maken in het type zonnepaneel, vermogen en het benodigde aantal. Naast het opwekken van elektriciteit kunt u ook middels zonnecollectoren warmte opwekken voor uw vloerverwarming of tapwater behoefte. Let in je ontwerp goed op belemmering van bomen, omliggende gebouwen maar zorg ook dat u qua indeling van de woning een dakkapel bij voorkeur aan de ongunstig voor de zon georienteerde zijde plaats. Anders kan dit namelijk veel negatieve invloed hebben op het bruikbaar dakoppervlak of zelfs met schaduw negatieve invloed op de energie opbrengst van de zonnepanelen installatie.

Stap 6: Kleine maatregelen en bespaartips in je nieuwe woning

Naast het energiezuinig en slim ontwerpen is het uiteraard ook belangrijk om slim om te gaan met apparatuur in huis. Een zeer belangrijke is dat u goed kijkt bij het uitkiezen van een douchekop naar de doorstroomklasse. Kies bij voorkeur een douchekop van doorstroomklasse A (6,9 tot 8,7 liter per minuut) of doorstroomklasse Z (4,2 tot 6,9 liter per minuut). Dit kan aanzienlijk de benodigde buffercapaciteit van uw voorraadvat verminderen. Kijk daarnaast naar A label apparatuur voor koelkasten en wasmachine, LED verlichting en de juiste dimmers, het inregelen van de aanvoer en retour temperatuur van uw verwarmingsinstallatie en een goede verdeling qua volumestromen zodat iedere ruimte gelijkmatig opwarmt. indien u een eigen CV ketel heeft de aanvoer en retour temperatuur van de verwarmingsinstallatie te optimaliseren. Uw CV haalt namelijk alleen een hoog rendement wanneer de retour temperatuur onder de 55 graden Celsius ligt. Eventueel nog interessant is ook te kijken naar de mogelijkheden voor opvang van regenwater met bijvoorbeeld infiltratiekratten of regentonnen. Hiermee verminderd u de druk op het rioleringsstelsel.   

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan