Nieuwbouw
BELANGRIJK!

Per 1 juli 2018 is het verplicht je nieuwbouwwoning aardgasvrij te bouwen. 
Dat is vastgesteld in de Wet Voortgang Energietransitie.

Download hier het stappenplan Duurzaam Bouwen en bekijk hoe je een Nul-op-de-Meter woning zonder aardgas bouwt.

Als je je eigen woning gaat bouwen kom je voor een hoop keuzes te staan. Welke architect, welke kleur baksteen, welke kleur voeg, wat voor type kozijn en zo kunnen we nog wel even door gaan. Naast alle beslissingen die je sowieso al dient te maken bij het ontwerpen en bouwen van je huis, is er nog een heel belangrijk onderdeel. Namelijk, welke keuzes ga je maken op het gebied van energie en duurzaamheid? Onderstaande tekst geeft informatie en uitleg over de landelijke ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp.

Landelijke ontwikkelingen en regelgeving
Vanuit het Rijk wordt steeds actiever gestuurd op het uitfaseren van het aardgasnetwerk en het aanscherpen van de bouwregelgeving, zodat ontwikkelaars en aannemers verplicht worden duurzamere woningen te bouwen.

Per 1 juli 2018 is het verplicht je nieuwbouw woning aardgasvrij te bouwen
Dat is vastgesteld in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet)
Meer informatie over Wet Vet

BENG-norm vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 krijgen we een aanscherping van het bouwbesluit. Het bouwbesluit gaat in op de minimale bouwregelgeving waar een nieuwbouwwoning aan dient te voldoen. Vanaf 1 januari 2020 krijgen we de nieuwe BENG norm. Dit staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit betekent dat, wanneer je op dit moment een woning laat bouwen conform de huidige norm van het bouwbesluit, de woning over een aantal jaar alweer technisch achterhaald is. Dat zou toch eeuwig zonde zijn!

Termen en definities
In de praktijk worden veel termen en definities door elkaar gehaald. Bij het bouwen van een woning is het handig om de betekenis van onderstaande begrippen te kennen.

  • Een Energie neutrale woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor het woninggebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als dat er lokaal duurzaam wordt opgewekt;
  • Een Nul Op de Meter (NOM) woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woninggebonden verbruik en huishoudelijk verbruik (bijvoorbeeld computers, keukenapparatuur en losse apparaten), net zoveel energie wordt verbruikt (of minder) als er lokaal met duurzame energie op de woning/kavel wordt opgewekt;
  • EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt. Vanuit het bouwbesluit zal je op dit moment minimaal een EPC van 0,4 moeten realiseren. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw. Een EPC van 0 betekent een energie neutrale woning, een NOM-woning heeft een negatieve EPC. De EPC kan met speciale rekensoftware worden berekend. Er kan gestuurd worden op een lagere EPC door verschillende maatregelen toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het toepassen van hoogwaardiger isolatie, zonnepanelen of een betere naad- en kierdichting. Dit zijn slechts enkele maatregelen waar aan gedacht kan worden. Uiteraard zijn er veel meer mogelijke maatregelen die kunnen helpen om een lagere EPC te realiseren.

Stappenplan Duurzaam Bouwen
Duurzaam Bouwloket heeft voor alle bewoners die duurzaam gaan bouwen een stappenplan ontwikkeld voor het bouwen van een aardgasloze woning. Zo kan jij als bewoner de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij zetten. Het stappenplan geeft in hoofdlijnen aan wat de belangrijke tips en aandachtspunten zijn en waar rekening mee gehouden moet worden. Heb je behoefte aan meer details en uitleg over de verschillende installaties? Dan kan er altijd contact worden opgenomen per mail of telefoon om met één van onze adviseurs te spreken.
Download hier het stappenplan Duurzaam Bouwen
Zie onderstaand alvast in het kort de belangrijkste aandachtspunten.

Belangrijke aandachtspunten

Stap 1: Duurzaam ontwerpen

In veel gevallen is vanuit de gemeente in het kavelpaspoort al aangegeven hoe de woning georiënteerd en gesitueerd dient te worden op de kavel. Belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is dat je bij het ontwerpen op de zon rekening houdt met de locatie van de raampartijen en overstekken voor natuurlijke zonwering. Daarnaast dien je goed te kijken hoe je maximaal gebruik kunt maken van het dakvlak voor zonnepanelen. Bij een aardgasloze NOM-woning kan het aantal zonnepanelen zomaar oplopen tot circa 20 tot 28 stuks. Tevens is het verstandig na te denken over het plaatsen van afvoeren, verwarming en tapwatervoorzieningen in de garage als je ooit deze ruimte wilt ombouwen naar een slaapkamer op de begane grond. Op deze manier bouw je de woning ook dusdanig dat hij geschikt is voor jezelf om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Stap 2: Hoogwaardige isolatie

De belangrijkste stap bij het realiseren van één of meerdere duurzame woningen is het zorgen voor een duurzaam casco. Het casco bestaat uit de schil van de woning(en) inclusief de gehele constructie. Kort gezegd betekent een duurzaam casco dat je een woning realiseert waarbij de energieverliezen tot een minimum beperkt blijven. Een woning met weinig energieverlies heeft ook weinig energievraag. De meerinvestering in iets hogere isolatiewaarden voor de gevel, vloer, dak en beglazing zie je indirect terug in een lagere vermogensbehoefte in de verwarmingsinstallatie (besparing). Daarnaast houdt je woning veel langer zijn warmte vast en zal het uiteindelijk energieverbruik voor verwarming minimaal zijn.

 

Stap 3: Duurzaam verwarmen en koelen

Wellicht de meest belangrijke afweging voor je nieuwe woning is de keuze voor het warmte afgifte systeem. Wij adviseren hierbij om altijd in de gehele woning laag temperatuur verwarming toe te passen. Concreet betekent dit veelal in de standaard nieuwbouw projecten vloerverwarming op de begane grond en op de verdieping speciale laag temperatuur radiatoren / convectoren. Heb je liever geen radiatoren in het zicht en pas je een verwarmingsinstallatie toe waarmee je ook kunt koelen, dan is het aan te bevelen ook vloerverwarming op de verdieping toe te passen. Qua verwarmingsinstallatie voor een nieuwbouwwoning zien we vaak bij aardgasloze woningen dat er een warmtepomp of houtpelletketel wordt toegepast, soms gecombineerd met zonnecollectoren voor extra warm water opwekking. Infraroodverwarming wordt soms genoemd als duurzaam alternatief maar adviseren wij meer als toepassing van bijverwarming. Wanneer je volledig de woning hiermee zou verwarmen dien je namelijk een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit op te wekken wil je het verbruik kunnen dekken.

Stap 4: Goed ventileren en een gezond binnenklimaat

Kostentechnisch gezien wordt vaak standaard gekozen voor natuurlijke luchttoevoer via roosters in de kozijnen en mechanisch afvoer van lucht uit de woning middels afzuigpunten in de keuken, toilet en badkamer. Op het moment dat de woning zeer goed geïsoleerd is, wordt het belangrijk aandacht te geven aan ventilatie en een gezonde en comfortabele luchtkwaliteit in huis. Op het moment dat je drievoudige beglazing toepast dan zullen de ventilatieroosters in het raamkozijn een zwak punt zijn in de woning. Ook al staan ze dicht, ze kunnen in de koude perioden soms toch voor comfortklachten zorgen (koude infiltratie). Daarnaast is het voor sommige mensen esthetisch gezien niet wenselijk dat er ventilatieroosters worden toegepast in de raamkozijnen. Een energetisch zeer goed alternatief voor bovengenoemd ventilatiesysteem is een mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwinning (WTW). Voordeel van een WTW systeem is dat de warmte in de uitgeblazen lucht wordt afgegeven, via een warmtewisselaar, aan de ‘koude’ ingeblazen lucht. Hiermee wordt circa 80% van de warmte uit de uitgeblazen lucht terug-gewonnen en afgegeven aan de koude ingezogen lucht. Deze frisse opgewarmde lucht wordt dan als verse lucht in de woning geblazen. Zowel een normale ventilatiebox als een ventilatie unit met WTW functie kunnen uitgebreid worden met speciale functies. Via sensoren kan gestuurd worden op luchtvochtigheid en het Co2 gehalte in de woning.

Stap 5: Opwekken van eigen duurzame energie

Om zelfvoorzienend te kunnen zijn in de volledige elektriciteitsbehoefte is het belangrijk om van te voren samen met een adviseur of installateur een inschatting te maken van het verwachte verbruik. Op basis daarvan kan een goede keuze gemaakt worden in het type zonnepaneel, vermogen en het benodigde aantal. Naast het opwekken van elektriciteit kan ook middels zonnecollectoren warmte worden opgewekt voor de vloerverwarming of het tapwater. Let in je ontwerp goed op belemmering van bomen, omliggende gebouwen. Plaats bij voorkeur een dakkapel aan de noordelijke zijde van de woning. Anders kan dit veel negatieve invloed hebben op het bruikbaar dakoppervlak of zelfs door schaduwval negatieve invloed hebben op de energie-opbrengst van de zonnepanelen installatie.

Stap 6: Kleine maatregelen en bespaartips in je nieuwe woning

Naast het energiezuinig en slim ontwerpen is het uiteraard ook belangrijk om slim om te gaan met apparatuur in huis. Zeer belangrijk is goed op te letten bij het uitkiezen van een douchekop. De doorstroomklasse geeft aan hoeveel water de douchekop verbruikt. Kies bij voorkeur een douchekop van doorstroomklasse A (6,9 tot 8,7 liter per minuut) of doorstroomklasse Z (4,2 tot 6,9 liter per minuut). Dit kan de benodigde buffercapaciteit van een voorraadvat aanzienlijk verminderen. Kijk daarnaast naar A label apparatuur voor koelkasten en wasmachine, LED verlichting (kies de juiste dimmers), het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur van de verwarmingsinstallatie en een goede verdeling qua volumestromen, zodat iedere ruimte gelijkmatig opwarmt. Kijk ook naar de mogelijkheden voor opvang van regenwater met bijvoorbeeld een groen dak, infiltratiekratten of regentonnen. Hiermee kan de druk op het rioleringsstelsel worden verminderd.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan