Vereniging Van Eigenaren

Als VVE ben je wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen en jaarlijks geld te reserveren. De meest gebruikte manier om dit te doen is door een meerjaren onderhoudsbegroting op te stellen met de mede eigenaren van het gebouw en een adviseur. Voor VVE’s met een grote omvang is dit vaak netjes op orde maar in de praktijk zien we met name bij de kleinere VVE’s dat dit nog niet altijd het geval is.

Een meerjaren onderhoudsplanning is ervoor bedoelt om geld te reserveren om het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de gezamenlijke voorzieningen te bekostigen.
Echter, de komende jaren is er meer nodig dan alleen het in stand houden van jullie gebouw.
De landelijke overheid heeft in haar beleid opgenomen dat na 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij dienen te zijn. Dat klinkt natuurlijk heel leuk maar is dat überhaupt wel haalbaar voor een appartementencomplex?

Om een bestaand appartementencomplex, je eigen appartement of (etage)woning te verduurzamen loopt u tegen behoorlijk wat zaken aan. Dit komt voornamelijk doordat je het niet alleen voor het zeggen hebt maar samen met de andere bewoners in het gebouw beslissingen dient te maken.
Zelfs als er geen meerderheid in je VVE is kun je al maatregelen treffen om je voor te bereiden op een aardgasloos gebouw.  

In veel gevallen wordt in de VVE alleen gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak. Indien het dak ongeschikt is voor toepassing van zonnepanelen kun je ook creatief kijken naar andere zones van het gebouw. Zo zien wij bij VVE’s die een houten gevelbekleding hebben dit soms bij onderhoud vervangen worden voor een gevelafwerking van zonnepanelen. Verhoudingsgewijs bespaart u hiermee op de investering in zonnepanelen op de gevel. Let wel op de brandveiligheidseisen en de brandklasse van uw paneel. Veelal hebben glas-glas zonnepanelen de beste brandklasse.

Belangrijke aandachtspunten

Kleine maatregelen en bespaartips in je huis of appartementencomplex

In de VVE kun je veelal al met kleine stappen mooie besparingen realiseren. Dit kan gaan om ingrepen in de gezamenlijke ruimten maar ook om maatregelen in je eigen woning. Denk onder andere aan het toepassen van speciale radiatorfolies, energiezuinige ventilatieboxen op gelijkstroom,  leidingisolatie, een waterbesparende douchekop, LED verlichting en indien u een eigen CV ketel heeft de aanvoer en retour temperatuur van de verwarmingsinstallatie te optimaliseren. Uw CV haalt namelijk alleen een hoog rendement wanneer de retour temperatuur onder de 55 graden Celsius ligt. Niet geheel onbelangrijk, mocht u een nieuwe keuken plaatsen is het absoluut aan te bevelen een keuken met inductiekookplaat toe te passen en apparatuur met A(+) labels.

Hoogwaardige isolatie

Een goede isolatie van je appartement of (etage)woning is de belangrijkste stap in het verduurzamen. Wanneer je op individuele basis isolatiemaatregelen uitvoert en het lastig vind om keuzes te maken, mede door de hoge investeringen, dan adviseren wij om te beginnen in de ruimten waar je het meeste verblijft. Door de zones aan te pakken waar je primair het meeste verwarmd minimaliseert u ook het grootste deel van het warmteverlies.

Goed ventileren

Op het moment dat de woning goed en beter geïsoleerd wordt is het belangrijk aandacht te geven aan ventilatie. De kans op infiltratie van koude en ‘’onbedoelde’’ ventilatielucht via naden en kieren wordt geminimaliseerd. Indien er na het isoleren niet bewust aandacht wordt gegeven aan het regelmatig ventileren is er kans dat de luchtkwaliteit in de woning verminderd. Belangrijkste punten zijn de luchtvochtigheid en Co2 gehalte in de woning. Bij VVE’s zien we veel woningen die nog natuurlijk geventileerd worden. Dit zijn met name de woningen gebouwd voor 1975. In 1975 werd met de NEN 1087 bepaald dat hoge woongebouwen (13 meter boven peil) niet geschikt waren voor natuurlijke ventilatie en dat woningen met open keuken mechanisch afgevoerd moeten worden. Wanneer je aanpassingen wilt maken aan het mechanische ventilatiesysteem is het goed in de splitsingsakte/ reglement te controleren welke aanpassingen en onderhoudsmaatregelen voor u als individuele bewoner zijn of worden gedragen door de vereniging van eigenaren.

Opwekking van eigen duurzame energie

In een VVE heb je een gezamenlijk dak. Je kunt dus niet voor jezelf besluiten (indien het dak onder gezamenlijk eigendom valt in de splitsingsakte) om zomaar zonnepanelen te plaatsen ook al woon je op de bovenste verdieping. Kijkende naar de mogelijkheden zien wij de volgende varianten voor een VVE in de praktijk toegepast worden:

  1. Zonnepanelen op het dak van de VVE welke voorzien in (een deel van ) het gebouw gebonden energie verbruik. Dit betekent dat de investering, onderhoud en opbrengsten toekomen aan de VVE. Indien je een grootverbruikersaansluiting hebt (meer dan 3x80 A) kun je als VVE proberen een SDE+ subsidie aan te vragen. Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling.
  2. Zonnepanelen die worden geplaatst vanuit een postcoderoos project. Bewoners uit de VVE maar ook mensen van uit de omgeving die woonachtig zijn in de postcoderoos kunnen meedoen in dit project. Opbrengsten gaan naar rato van het aandeel in het postcoderoos project. Let op, hiervoor is een recht van opstal nodig voor de uiteindelijke energie coöperatie (u.a.) die de installatie exploiteert.  
  3. Zonnepanelen op het dak van de VVE voor een aantal appartementen. Het komt soms voor dat er geen meerderheid van de stemmen wordt gehaald om zonnepanelen toe te passen op het dak van de VVE. Echter, indien de VVE er niet op tegen is dat een aantal bewoners uit de VVE zonnepanelen plaatsen op het dak kan er evengoed doorgang plaatsvinden. De VVE dient dan een recht van opstal af te geven en er dienen goed afspraken te worden gemaakt over onderhoudswerkzaamheden en de kosten voor het verplaatsen van de panelen. Deze genoemde variant zien wij telkens vaker voorkomen. Punt van aandacht blijft wel het kabel tracé naar de individuele meterkasten waar de panelen op worden aangesloten.

Indien je geen panelen mag of kunt plaatsen op het dak van de VVE zijn er soms toch nog mogelijkheden om zelf energie op te wekken via zonnepanelen geintegreerd in de gevel of als zonwering. Vanuit het loket helpen wij je daarnaast graag verder om te kijken of er mogelijkheden zijn om te participeren in een zon of wind energie project bij jou in de omgeving zodat je toch voor een deel eigen duurzame energie kunt opwekken   

Duurzaam verwarmen en koelen

Een van de laatste stappen in het verduurzamen van je woning is het duurzaam verwarmen (en indien gewenst koelen) zonder aardgas aansluiting. Bij een VVE is dit vaak erg lastig. Omdat veelal in de woning zelf of de technische ruimte er beperkt ruimte is om installaties toe te voegen. Gelukkig zijn er technisch gezien voldoende mogelijkheden qua duurzame installaties uitgaande van laag temperatuur verwarming of hoog temperatuur verwarming.  Belangrijk aandachtspunt is uiteraard of er een collectieve verwarmingsinstallatie of individuele situatie aanwezig is. In het land zijn reeds meerdere voorbeelden van appartementencomplexen die van het aardgas zijn afgesloten en nu gekoppeld zitten aan een warmtenet, collectieve of individuele houtpelletketel installatie of warmtepomp systeem.  Het Duurzaam Bouwloket van uw gemeente geeft u graag uitleg over de verschillende systemen die mogelijk zijn en hoe u zich kunt voorbereiden als VVE om in stappen toe te werken naar een aardgasloos gebouw.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan