Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.
Afbeelding Vereniging Van Eigenaren

Vereniging Van Eigenaren

Als VVE ben je wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen en jaarlijks geld te reserveren. De meest gebruikte manier om dit te doen, is door een meerjarenonderhoudsbegroting op te stellen met de mede-eigenaren van het gebouw en een adviseur. Voor VVE’s met een grote omvang is dit vaak netjes op orde, maar in de praktijk zien we met name bij de kleinere VVE’s dat dit nog niet altijd het geval is.

Foto van een appartementen complex met een parkeerplein ervoorEen meerjarenonderhoudsplanning is ervoor bedoeld om geld te reserveren om het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de gezamenlijke voorzieningen te bekostigen.

Echter, de komende jaren is er meer nodig dan alleen het in stand houden van het gebouw. De landelijke overheid heeft in haar beleid opgenomen dat na 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij dienen te zijn. Dat klinkt natuurlijk heel leuk, maar is dat überhaupt wel haalbaar voor een appartementencomplex?

Om een bestaand appartementencomplex, je eigen appartement of (etage)woning te verduurzamen loop je tegen behoorlijk wat zaken aan. Dit komt voornamelijk doordat je het niet alleen voor het zeggen hebt, maar samen met de andere bewoners in het gebouw beslissingen dient te maken.

Zelfs als er geen meerderheid in de VVE is, kun je al maatregelen treffen om je voor te bereiden op een aardgasloos gebouw.  

Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van subsidies en financieringsregelingen om een VVE te verduurzamen. Hieronder zie je welke dat zijn: 

"In veel gevallen wordt in de VVE alleen gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak. Indien het dak ongeschikt is voor toepassing van zonnepanelen, kun je ook creatief kijken naar andere zones van het gebouw. Zo zien wij bij VVE’s die een houten gevelbekleding hebben, dit soms bij onderhoud vervangen worden voor een gevelafwerking van zonnepanelen. Verhoudingsgewijs bespaar je hiermee op de investering in zonnepanelen op de gevel. Let wel op de brandveiligheidseisen en de brandklasse van het paneel. Veelal hebben glas-glas zonnepanelen de beste brandklasse."

Belangrijke aandachtspunten