Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie verduurzaming VvE's (SVVE)


Ben je als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan je gebouw te verduurzamen? Dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraag je hiervoor subsidie aan. 

Voor wie? 

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt je makkelijker je gebouw te verduurzamen. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen? 

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen waarvoor je apart subsidie aanvraagt. De 3 onderdelen zijn: 

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening. 

Wijzigingen vanaf 2024

De SVVE is op 1 januari 2024 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • Je kunt subsidie aanvragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen;
  • Je kunt een bonussubsidie krijgen voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen;
  • De minimale isolatie-eisen versoepelen voor de verduurzaming van monumenten;
  • De subsidie voor oplaadpuntenadvies wordt verlengd tot 2027;
  • Je kunt subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur. 

Oriënterend adviesgesprek 

Neem contact met het RVO op voor een gratis oriënterend gesprek met een adviseur. Zij informeren je graag over de subsidievariant(en) en alle vervolgstappen. Hiermee voorkom je teleurstelling. 

Aanvragen 

Klik hier om het aanvraagproces te starten

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.