Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidieregeling energiebesparing voor VVE's


Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Dit totale budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE's die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en).

Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Tip: neem contact op met het RVO voor een gratis oriënterend gesprek. Zij helpen u graag de meest gunstige subsidievariant(en) te kiezen en u voor te bereiden op alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Geef in het contactformulier aan dat u een adviesgesprek over de SEEH wil.

Subsidie voor energieadvies

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan subsidie aan voor energieadvies. Deze subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:

Vraag deze subsidie aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen en voorwaarden

Wilt u met uw VvE 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan vraagt u vooraf subsidie aan. U moet deze subsidie voor elk gebouw apart aanvragen, voordat u de maatregelen uitvoert. De subsidie heeft 3 varianten met bijbehorende voorwaarden, zie hieronder:

Bereken uw subsidie

U berekent uw subsidie vooraf zelf met de rekentool. De berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.

Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw pc op. De rekentool werkt niet op een iOS-platform (Apple).

Aanvragen

U wilt de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen (VvE) aanvragen. U regelt uw aanvraag online en u logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden tot aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag stuurt het RVO u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als zij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Heeft u vragen het verduurzamen van de woning?

Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket voor gratis en onafhankelijk advies.
Stel hier uw vraag via de helpdesk

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.