Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidieregeling verduurzaming voor VVE's (SVVE)


Ben je als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan je gebouw te verduurzamen? Dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraag je hiervoor subsidie aan.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt je makkelijker je gebouw te verduurzamen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen waarvoor je apart subsidie aanvraagt. De 3 onderdelen zijn:

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Oriënterend adviesgesprek

Neem contact met het RVO op voor een gratis oriënterend gesprek met een adviseur. Zij informeren je graag over de subsidievariant(en) en alle vervolgstappen. Hiermee voorkom je teleurstelling. Stuur een e-mail naar SVVE@rvo.nl.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk binnen de volgende indieningstijdvakken:

  • Van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de subsidie voor oplaadpuntenadvies
  • Van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027 voor de subsidies voor energieadvies en verduurzamingsmaatregelen

Direct naar aanvraagproces

Budget

Subsidie voor oplaadpuntenadvies

Van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is het budget voor deze subsidie € 510.000.

Subsidies voor energieadvies en verduurzamingsmaatregelen

Van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 is het totale budget voor deze subsidies € 47,8 miljoen. 

De actuele budgetcijfers van de SVVE worden vanaf februari 2023 maandelijks op de website van het RVO gepubliceerd.

Agenda
Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.