Subsidieregeling energiebesparing voor VVE's

Let op:

De subsidie energiebesparing eigen huis is sinds 26 april 2017 volledig benut voor woningeigenaren.
Voor VvE’s is er nog voldoende subsidie beschikbaar.


Goed nieuws voor particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren die hun woning willen verduurzamen. In de Staatscourant van 1 september 2016 is de landelijke subsidieregeling gepubliceerd over subsidies voor energiebesparende maatregelen. Dit houdt in dat subsidie aangevraagd kan worden via de rijksoverheid. Er kan subsidie worden aangevraagd wanneer minimaal 2 energiebesparende maatregelen worden getroffen. Daarnaast kan er subsidie ontvangen worden wanneer er advies wordt ingewonnen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de onderstaande pakketten, advisering en begeleiding:

 • een Basispakket;
 • een Pluspakket;
 • een Zeer energiezuinig pakket;
 • Maatwerkadviesrapport (particuliere woningeigenaar) en Energieadvies, Meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding (VvE s);
 • Energieprestatiegarantie.

* Klik hier voor de algemene voorwaarden


Met de subsidie heeft de overheid als doel om de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector te stimuleren.

Hulp en Advies
Bent u als bewoner benieuwd hoe u hier gebruik van kunt maken? Heeft u hulp nodig bij uw subsidie aanvraag? Wilt u meer informatie over de maatregelen binnen een pakket en wilt u hier graag onafhankelijk advies over? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket van uw gemeente. Mail naar  info@duurzaambouwloket.nl en kom in contact met een onafhankelijk adviseur die kosteloos door uw gemeente ter beschikking wordt gesteld om u telefonisch of per mail te adviseren.

Hoe kunt u de Subsidie energiebesparing eigen huis aanvragen?
Het indienen van een Subsidie energiebesparing eigen huis kan vanaf 15 september 2016 via www.mijn.rvo.nl
U komt als particulier in aanmerking voor de subsidie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Subsidie dient aangevraagd te worden, op basis van een offerte, voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • Het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Subsidie voor een Pluspakket, Zeer energiezuinig pakket, maatwerkadviesrapport en energieprestatiegarantie wordt uitsluitend verstrekt in combinatie met subsidie voor een Basis pakket van twee of meerdere energiebesparende maatregelen (voor particuliere woningeigenaren). Voor VvE's gelden andere voorwaarden;
 • Per woning wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt;
 • Individuele eigenaren-bewoners moeten de energiebesparingsmaatregelen binnen vier maanden realiseren. Voor VvE’s geldt een termijn van een jaar;
 • Bij de aanvraag wordt een formulier dat is ingevuld en ondertekend door het bedrijf dat de energiebesparende en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket zal uitvoeren meegezonden. Het formulier betreft een omschrijving van de op het adres van de subsidieaanvrager uit te voeren maatregelen onder vermelding van de aantallen en de oppervlakten waarover de onderscheiden maatregelen worden uitgevoerd alsmede van de energetische kwaliteit van de uit te voeren maatregelen.


Kijkende naar bovenstaande houdt de regeling in dat u voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd subsidie dient aan te vragen. Na het ontvangen van de beschikking heeft u als bewoner 4 maanden de tijd de maatregelen te laten uitvoeren.

In de voorwaarden treft u een overzicht van de verschillende pakketten en maatregelen. Deze geven een samenvatting van de publicatie van de subsidieregeling in de Staatcourant. De publicatie van de Staatscourant, met hierin de laatste wijzigingen, kunt u hier downloaden. Informatie op de website van de rijksoverheid vindt u hier.

Subsidie aanvragen
Vanaf 15 september 2016 kunt u subsidie aanvragen op www.mijn.rvo.nl

Stappenplan

 1. Beoordeel de verschillende offertes en maak een keuze voor een bedrijf (als u wilt kunnen wij u hierbij ondersteunen). U mag de offerte tekenen, maar dat hoeft nog niet;
 2. Laat het bedrijf dat u gekozen heeft het Uitvoerdersformulier particulieren of Uitvoerdersformulier VvE’s invullen. Het Uitvoerdersformulier VvE’s kunt u hier vinden;
 3. Vervolgens vraagt u subsidie aan op de volgende pagina: Aanvragen subsidie energiebesparing eigen huis
 4. Bij uw aanvraag hoeft u geen originele offerte mee te sturen (belangrijk: bewaar deze wel);
 5. RVO zal uw aanvraag gaan beoordelen;
 6. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een beschikking toegestuurd vanuit RVO. Op de datum van schrijven van de beschikking heeft u 4 maanden de tijd om de maatregelen te laten uitvoeren. U hoeft niet te wachten op de beschikking om de werkzaamheden uit te laten voeren, u mag direct starten met het laten uitvoeren van de werkzaamheden na het aanvragen van de subsidie.
 7. Na deze 4 maanden is het niet nodig om de werkzaamheden gereed te melden bij RVO. Wel kan het zijn dat zij een controle komen uitvoeren;
 8. Wanneer alle maatregelen zijn uitgevoerd is het belangrijk dat u de originele offerte, getekende offerte, factuur en een betalingsbewijs in bezit heeft. Dit wordt de administratieve bewijslast genoemd. Het kan namelijk zijn dat RVO steekproefsgewijs controles gaat verrichten (in beginstadium zullen zij dit vaker gaan doen)..


Andere financiële mogelijkheden
Er zijn landelijk ook nog extra financiële mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende investeringen. Meer informatie voor particuliere woningeigenaren klik hier. Voor VvE's klik hier.

Ook is er een subsidieregeling beschikbaar wanneer u zelf duurzame energie wilt opwekken. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Subsidies- en financieringsregelingen

Uit uw gemeente

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw gemeente op dit moment.

Uit uw provincie

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw provinie op dit moment.

Meer weten over alle beschikbare subsidies voor uw woning

Doe de subsidiecheck
advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan