Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie warmtepompen, zonneboilers en kleine windturbines voor zakelijke gebruikers (ISDE)


Verduurzaam jouw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een geld KVK-nummer
 • Eerst subsidie aanvragen, voordat je over gaat tot de koop van het apparaat
 • Geldt alleen voor apparaten die in Nederland geplaatst worden
 • Binnen 12 maanden na beslissing van de subsidieaanvraag dient het product in gebruik genomen te worden
 • Bij het vaststellen van de subsidie is er een bewijs nodig van het bedrijf dat voor de installatie van het apparaat heeft gezorgd, tevens is er een factuur en betaalbewijs nodig
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na vaststelling van de subsidie verkocht of weggehaald worden
 • Het recht op subsidie vervalt als er al eerder een subsidie is verkregen voor de maatregel / het apparaat. Daarnaast is er ook geen recht op subsidie indien er fiscaal voordeel wordt verkregen binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA)
   

Stappenplan aanvraag

 1. Kies de maatregelen die je gaat treffen in het gebouw
 2. Check voor de aanvraag of het apparaat dat je wilt aanschaffen in de apparatenlijst staan.
 3. Vraag de subsidie aan, je kunt hier ook een intermediair voor machtigen.
 4. Wacht totdat je reactie hebt gekregen of de aanvraag akkoord is.
 5. Schaf het apparaat aan, indien je de subsidie hebt ontvangen.
 6. Laat het apparaat installeren
 7. Zorg dat het apparaat op tijd in gebruik wordt genomen, uiterlijk binnen 12 maanden nadat de beslissing ontvangen is.
 8. Vraag binnen 13 weken een vaststelling aan van de subsidie, dit is van belang om de subsidie uitbetaald te krijgen.
   

Meer informatie

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ga voor meer informatie en vragen naar: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
 

Wil je hulp bij het aanvragen?

Simpel Subsidie ontzorgt je hierbij. Ga naar https://simpelsubsidie.nl/isde-subsidie-zakelijk voor meer informatie.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.