Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)


U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen.

Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. VvE's kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Algemene voorwaarden

 • U heeft een geldig KVK-nummer (behalve als u een particuliere commerciële verhuurder bent in het geval van een warmtepomp en zonneboiler).
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie van het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.
 • Als u voor een maatregel gebruikmaakt van de ISDE, kunt u voor die installatie/maatregel geen gebruik maken van andere (overheids)subsidies. Het stapelen van ISDE met gemeentelijke of provinciale subsidies is alleen voor woningeigenaren mogelijk.

Zonnepanelen 

Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw gebouw verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Voorwaarden

 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.
 • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Stappenplan Direct aanvragen

Zonneboiler

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan kunt u met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw gebouw of uw te verhuren woning verduurzamen met een zonneboiler.

Voorwaarden

 • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonneboiler.
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De installatie is gedaan door bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U neemt de zonneboiler in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Check voordat u een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Apparatenlijst Zonneboilers. Staat uw zonneboiler op de lijst? Vermeld dan bij uw aanvraag de meldcode van de zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw zonneboiler niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van uw zonneboiler mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan de eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Stappenplan Direct aanvragen

Warmtepomp

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan kunt u met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw gebouw of uw te verhuren woning verduurzamen met een warmtepomp.

Voor een warmtepomp kunt u vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de warmtepomp die u kiest.

Voorwaarden

 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning die gebouwd/bewoond is voor 1 juli 2018 of waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 bij de gemeente is aangevraagd.
 • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Check voordat u een aanschaf voor een warmtepomp gaat doen eerst de Apparatenlijst Warmtepompen. Staat uw warmtepomp op de lijst? Vermeld dan bij uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van uw warmtepomp mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan de eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Stappenplan Direct aanvragen

Windturbine

Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw energiegebruik verduurzamen met een kleinschalig windturbine project. De subsidie voor windturbines kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66,- per m2 rotoroppervlak.

Voorwaarden

 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
 • Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2.
 • De windturbines laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door middel van een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Voor het aanvragen van de subsidie toont u aan dat u een omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject heeft aangevraagd.
 • Bij het vaststellen van de subsidie bent u in het bezit van deze omgevingsvergunning.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de windturbine.
 • U moet de windturbine in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Stappenplan Direct aanvragen

Aansluiting op het warmtenet

Bent u een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex? Dan kunt u met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw appartementen verduurzamen met een centrale aansluiting op een warmtenet.

Het subsidiebedrag voor een centrale aansluiting op een warmtenet bij een vermogen van:

 • Maximaal 100 kW € 2.925
 • Meer dan 100 kW tot en met 400 kW € 12.334
 • Meer dan 400 kW € 21.906

Voorwaarden

 • De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier. De installatie mag u niet zelf doen.
 • De aansluiting op het warmtenet heeft niet plaatsgevonden voor 1 januari 2021. U vraagt de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor de aansluiting op een warmtenet tekent.
 • U heeft 2 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat u het besluit op de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U levert bewijs aan dat uw appartementencomplex is aangesloten op een warmtenet met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U heeft recht op subsidie als er niet eerder subsidie is verstrekt voor een individuele warmteaansluiting van een appartement van het appartementencomplex.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet.
 • U heeft geen recht op subsidie als u subsidie kunt aanvragen of heeft gekregen binnen de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders.

Stappenplan Direct aanvragen

Veelgestelde vragen

Zakelijke aanvragers

Wil je hulp bij het aanvragen?

Simpel Subsidie ontzorgt je hierbij. Ga naar https://simpelsubsidie.nl/isde-subsidie-zakelijk voor meer informatie.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.