Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten


Het Restauratiefonds heeft budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen zij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden.

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type monument, de gemaakte kosten en het type advies.

Voor rijksmonumenten bedraagt de vergoeding voor een Quickscan 50% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00. Voor gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en overig beschermd erfgoed bedraagt de vergoeding 50% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.750,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.

U vindt de voorwaarden in het aanvraagformulier voor de vergoeding. Daarnaast geldt dat maximaal één vergoeding wordt uitbetaald per aanvrager. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk monumenteigenaren ondersteunen.

Download het aanvraagformulier

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.