Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE 2021)


De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van:

 • Energiebesparing (isolatie & beglazing);
 • Duurzame energie opwekking (PV & wind);
 • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen);
 • Aansluiting warmtenet.

Per 1 januari 2020 is de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels komen te vervallen. 

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
Let op! De ISDE- subsidie is niet meer beschikbaar voor nieuwbouwwoningen.

Voorwaarden ISDE Particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

Voor welke maatregelen geldt de ISDE?

Wie kan welke maatregelen aanvragen?
Bekijk het hier via een infographic.

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE worden specifieke technische eisen gesteld. Voor zowel zonneboilers als warmtepompen worden vaste criteria vastgesteld en de betrokken apparaten worden op de apparatenlijst bekend gemaakt.
Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor: 

Maatregelenlijst Isolatie 2021

Maatregelenlijst Hoogrendementsglas 2021

Energiebesparende maatregelen

Op 31 december 2020 is de subsidie energiebesparing eigen huis en bewoner (SEEH) ten einde gekomen. Vanaf 2021 zal deze ondergebracht worden onder de ISDE subsidie.

Typen energiebesparende maatregelen:

 • Spouwmuurisolatie; 
 • Gevelisolatie (binnen of buiten);
 • Dakisolatie;
 • Vloer- en/of bodemisolatie;
 • Isolerend glas.
    Subsidiebedragen en isolatiewaardes    
  Subsidie bedrag per m2 Minimaal vereiste m2 Maximaal m2 Minimale Rd-waarde (m2 K/W)
Gevelisolatie €25 15 170 3.5
Spouwmuurisolatie €5,-

15

170 1,1
Dakisolatie €20,- 25 200 3.5
Zolder/vlieringvloer €5,-  25 130 3,5
Vloerisolatie €7,- 25 130 3,5
Bodemisolatie evt. in combinatie met vloerisolatie €4,- 25 130 3,5

Bekijk hier de eisen voor het plaatsen van isolerend glas.

Belangrijke kenmerken:

 • Het gaat om het isoleren van de Bestaande thermische schil. Het uitbreiden van de thermische schil komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Bij het toepassen van een energiebesparende maatregel komt u pas in aanmerking voor subsidie als er ten minste nog één maatregel genomen wordt zoals binnen de ISDE omschreven staat. Dit kan dus één van de maatregelen zijn die buiten de energiebesparing categorie vallen.
 • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale oppervlakte eis zoals hieronder weergegeven
 • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale isolatiegraad zoals hieronder weergegeven.

Aansluiting warmtenet

Vanaf 2021 wordt onder de ISDE ook de mogelijkheid opgenomen om subsidie te vragen voor het aansluiten van een warmtenet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de individuele aansluiting en de centrale aansluitingen voor VVE’s.

Individuele aansluiting

 • Alleen voor woningeigenaren
 • Afgekoppeld van het gasnet en gasmeter is verwijderd
 • Overeenkomst met een warmteleverancier
 • Bewijs dat de woning niet langer is aangesloten op het gasnetwerk
 • Subsidie € 3.325,- per warmte aansluiting

Centrale aansluiting

 • Alleen voor VVE’s
 • < 100 kW aansluiting € 2.925,-
 • > 100 kW tot 400 kW € 12.334,-
 • > 400 kW € 21.906,-
 • Overeenkomst met de warmteleverancier waaruit blijkt dat het complex is aangesloten op het warmtenet.

Duurzame energieproductie (Zakelijk)

In de ISDE van 2021 is er een mogelijkheid voor zakelijke gebruikers om ook PV en wind projecten op te voeren. Deze regeling is enkel voor zakelijke gebruikers met uitzondering van particuliere verhuurders. Het gaat dan om kleinverbruik aansluitingen van kleiner dan 3x80 ampère. Er is geen maatregelenlijst gemaakt zoals bij de warmtepompen en zonneboilers.

Zonnepanelen (PV)

 • 15 tot 100 kWp
 • € 125,- per kWp aan installatie
 • Netto elektriciteitsverbruik van tenminste 50.000 kWh
 • Allen gebouw gebonden installaties

Windturbines

 • 50 tot 500 m2 aan rotoroppervlakte
 • € 66 per m2
 • Bij indiening moet de omgevingsvergunning aangevraagd zijn
 • Bij vaststelling moet de omgevingsvergunning verkregen zijn

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2025. U heeft hiervoor DigiD (particulieren) nodig. Aanvragen kan online via Mijn.rvo.nl.

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen worden binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin vermelden we dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Hoe zorg je voor een voorspoedige aanvraag?

 • Zorg voor vermelding van de producten op de meldcodelijst
 • Maak foto’s van de uitvoering van de maatregel en stuur deze mee
 • Zorg voor een zo compleet mogelijke vermeldingen op de factuur.

Wet- en regelgeving

Heeft u meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen? Raadpleeg dan de documentatie en verordeningen op de pagina Wet- en regelgeving (ISDE).

Budget

Subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren:

 • € 160 miljoen in 2021
 • € 40 miljoen voor PV en windprojecten (zakelijk) in 2021

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen of de regeling verwijzen we u door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Tel. Nr.: 088 042 42 42.

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.