Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)


De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruiken maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Deze regeling geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van:

 • Energiebesparing (isolatie & beglazing);
 • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen);
 • Aansluiting warmtenet.

Per 1 januari 2020 is de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels komen te vervallen. 

Voorwaarden ISDE Particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • Per 21 april 2021 kunt u als woningeigenaar de ISDE combineren met gemeentelijke of provinciale subsidies.

Energiebesparende maatregelen

Op 31 december 2020 is de subsidie energiebesparing eigen huis en bewoner (SEEH) ten einde gekomen. Vanaf 2021 is deze ondergebracht onder de ISDE subsidie.

Typen energiebesparende maatregelen:

 • Spouwmuurisolatie; 
 • Gevelisolatie (binnen of buiten);
 • Dakisolatie of zolder/vlieringvloer;
 • Vloerisolatie of bodemisolatie;
 • Isolerend glas.

Tabel 1: Subsidiebedragen en isolatiewaardes

  Subsidie bedrag per m2 Minimaal vereiste m2 Maximaal m2 Minimale Rd-waarde (m2 K/W)
Gevelisolatie €25 15 170 3,5
Spouwmuurisolatie €5,-

15

170 1,1
Dakisolatie €20,- 25 200 3,5
Zolder/vlieringvloer €5,-  25 130 3,5
Vloerisolatie €7,- 25 130 3,5
Bodemisolatie evt. in combinatie met vloerisolatie €4,- 25 130 3,5

Tabel 2: Subsidiebedragen bij vervangen glas

Isolerend glas   Subsidie bedrag per m2

Minimaal vereiste m2 

Maximaal m2

Maximale U-waarde

(W/m2K)

HR++ glas   €35,- 10 45 1,2
  Kozijnpanelen €15,-     1,2
  Isolerende deuren €35,-     1,5
Triple-glas (incl. isolerend kozijn U, < 1,5)    €100,- 10 45 0,7
  Kozijnpanelen €72,-     0,7 
 

Isolerende deuren

€100,-     1,0


Belangrijke kenmerken:

 • Het gaat om het isoleren van de bestaande thermische schil. Het uitbreiden van de thermische schil komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Bij het toepassen van een energiebesparende maatregel komt u pas in aanmerking voor subsidie als er ten minste nog één maatregel genomen wordt zoals binnen de ISDE omschreven staat. Dit kan dus één van de maatregelen zijn die buiten de isolerende categorie vallen.
 • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale oppervlakte eis zoals hierboven weergegeven
 • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale isolatiegraad zoals hierboven weergegeven.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen

Warmtepomp

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een warmtepomp. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.
U ontvangt vanaf € 500,- subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest. Controleer voordat u een aanschaf voor een warmtepomp gaat doen eerst de Apparatenlijst Warmtepompen. Staat uw warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen

Aansluiting warmtenet

Vanaf 2021 wordt onder de ISDE ook de mogelijkheid opgenomen om subsidie te vragen voor het aansluiten van een warmtenet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de individuele aansluiting en de centrale aansluitingen voor VVE’s. De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325. 

Individuele aansluiting

 • Alleen voor woningeigenaren
 • Afgekoppeld van het gasnet en gasmeter is verwijderd
 • Overeenkomst met een warmteleverancier
 • Bewijs dat de woning niet langer is aangesloten op het gasnetwerk
 • Subsidie € 3.325,- per warmte aansluiting

Centrale aansluiting

 • Alleen voor VVE’s
 • < 100 kW aansluiting € 2.925,-
 • > 100 kW tot 400 kW € 12.334,-
 • > 400 kW € 21.906,-
 • Overeenkomst met de warmteleverancier waaruit blijkt dat het complex is aangesloten op het warmtenet.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen

Zonneboiler 

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een zonneboiler.
Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt. Controleer voordat u een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Apparatenlijst Zonneboilers. Staat uw zonneboiler op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw zonneboiler niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van uw zonneboiler mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan de eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2025. U heeft hiervoor DigiD (particulieren) nodig. Aanvragen kan online via Mijn.rvo.nl.

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen worden binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin vermeldt het RVO dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Hoe zorg je voor een voorspoedige aanvraag?

 • Zorg voor vermelding van de producten op de meldcodelijst
 • Maak foto’s van de uitvoering van de maatregel en stuur deze mee
 • Zorg voor een zo compleet mogelijke vermeldingen op de factuur.

Wet- en regelgeving

Heeft u meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen? Raadpleeg dan de documentatie en verordeningen op de pagina Wet- en regelgeving (ISDE).

Budget

Subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren:

 • € 160 miljoen in 2021
 • € 40 miljoen voor PV en windprojecten (zakelijk) in 2021

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de regeling verwijzen we u door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Telefoon: 088 042 47 47.
E-mail: dew@rvo.nl

Veelgestelde vragen

Woningeigenaren