Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie isolatie, warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening en aansluiting op het warmtenet voor woningeigenaren (ISDE)


Ben je eigenaar van een koopwoning en is deze woning je hoofdverblijf? Dan kun je gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie is ook in 2024 beschikbaar en loopt door tot 2030. 

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd vanaf 2024:

 • Meer mogelijkheden voor monumenteigenaren
 • Extra subsidie voor biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal
 • Subsidiewijzigingen warmtepomp
 • Aanpassing van subsidiebedragen zonneboilers/zonnecollectoren en aansluiting warmtenet

Meer informatie over deze wijzigingen vind je op deze pagina.

Voorwaarden ISDE Particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina lees je welke dat zijn. 

 • Sinds 2023 kun je ook subsidie aanvragen als je één isolatiemaatregel hebt genomen. Deze maatregel moet je wel hebben genomen na 1 april 2022. Je krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neem je binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een inschatting
 • Per type isolatie krijg je maar één keer subsidie. Heb je bijvoorbeeld eerder subsidie ontvangen voor HR++ glasisolatie? Dan kun je hiervoor later niet nogmaals subsidie aanvragen. Je mag wel op een later moment subsidie aanvragen voor een andere isolatiemaatregel, zoals dakisolatie of vloerisolatie
 • Je hebt geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als je ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil
 • Kies je bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag je niet zelf doen
 • Sinds 2023 heb je als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om je subsidieaanvraag te doen nadat je de maatregel hebt laten uitvoeren. Dit termijn geldt alleen voor maatregelen die je vanaf 1 januari 2022 hebt genomen


Isolatiemaatregelen

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie (binnen of buiten)
 • Dakisolatie of zolder/vlieringvloer
 • Vloerisolatie of bodemisolatie
 • Isolerend glas


Extra subsidie voor milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Het gebruik van milieuvriendelijk isolatiemateriaal wordt aangemoedigd. Je krijgt een bonus als je kiest voor ‘biobased’ isolatiemateriaal. Biobased isolatiemateriaal heeft een duurzame oorsprong, een milieuvriendelijk productieproces en is goed te recyclen of te verwerken als afval. Deze materialen voldoen aan strenge controles op belangrijke duurzaamheidseisen. Biobased materialen zijn vanwege deze eisen vaak duurder dan niet-duurzame isolatiematerialen. De bonus zorgt ervoor dat deze materialen toegankelijk worden om je woning mee te isoleren.

Tabel 1: Subsidiebedragen en isolatiewaardes (vanaf 1 januari 2023)

  Subsidiebedrag per m2 één maatregel Subsidie bedrag per m2 twee maatregelen Mogelijke duurzame bonus per m2 Aantal m2 Minimale Rd-waarde (m2 K/W)
Gevelisolatie €19,- €38,- €6,- Vanaf 10 t/m 170 3,5
Spouwmuurisolatie €4,- €8,- €1,50 Vanaf 10 t/m 170 1,1
Dakisolatie1 €15,- €30,- €5,- Vanaf 20 t/m 200 3,5
Zolder/vlieringvloer1 €4,- €8,- €1,50 Vanaf 20 t/m 130 3,5
Vloerisolatie2 €5,50 €11,- €2,- Vanaf 20 t/m 130 3,5
Bodemisolatie2 €3,- €6,- €1,- Vanaf 20 t/m 130 3,5

1 Kies in je subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder-/vlieringvloerisolatie: je krijgt maar voor één maatregel subsidie

2 Kies in je subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie: je krijgt maar voor één maatregel subsidie.


Tabel 2: Subsidiebedragen bij vervangen glas (vanaf 1 januari 2023)

Isolerend glas Subsidiebedrag per m2 één maatregel Subsidiebedrag per m2 twee maatregelen Aantal m2 Maximale U-waarde (W/m2K)
HR++ glas €23,- €46,- vanaf 8 t/m 454 1,2
Kozijnpanelen3 €10,- €20,-   1,2
Isolerende deuren3 €23,- €46,-   1,5
Triple-glas (incl. isolerend kozijn U,<1,5) €65,50 €131,- vanaf 8 t/m 454 0,7
Kozijnpanelen3 €45,- €90,-   0,7
Isolerende deuren3 €65,50 €131,-   1,0

3 Alleen mogelijk in combinatie met HR++ glas of Triple glas

4 In combinatie met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren


Meetmethode isolerend glas

Om subsidie aan te vragen is het nodig dat je de oppervlakte van dit glas weet in vierkante meters. Er zijn twee meetmethoden. Bekijk hier welke voor jou van toepassing is en hoe je meet.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen
 

Warmtepomp

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een warmtepomp. Dat kan als je eigenaar bent van de koopwoning en deze woning je hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

Je ontvangt vanaf € 500,- subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest. Controleer voordat je een aanschaf voor een warmtepomp gaat doen eerst de Apparatenlijst Warmtepompen. Staat je warmtepomp op de lijst? Kies dan in je aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die je maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat je warmtepomp niet op de lijst? Je kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat jouw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heb je geen recht op subsidie.

Wijzigingen vanaf 2024:

 • Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager, komen niet meer in aanmerking voor subsidie
 • Heb je in 2023 een warmtepomp met een A+ (of lager label) gekocht? Dan kom je toch in aanmerking voor subsidie als je deze in 2024 laat installeren
 • Voor warmtepompen met een energielabel A+++ geldt nu een bonus van € 225,-

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen
 

Zonneboiler 

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een zonneboiler. Dat kan als je eigenaar bent van de koopwoning en deze woning je hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt. Controleer voordat je een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Apparatenlijst Zonneboilers. Staat je zonneboiler op de lijst? Kies dan in je aanvraag de meldcode van de zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die je maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat jouw zonneboiler niet op de lijst? Je kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van jouw zonneboiler mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat het gekozen apparaat niet voldoet aan de eisen. In dat geval heb je geen recht op subsidie.

Wijzigingen vanaf 2024:

 • Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02.
 • Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen
 

Aansluiting warmtenet

Vanaf 2021 wordt onder de ISDE ook de mogelijkheid opgenomen om subsidie te vragen voor het aansluiten van een warmtenet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de individuele aansluiting en de centrale aansluitingen voor VVE’s. De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.775,- vanaf 2024. eerder was dit € 3.350.

Individuele aansluiting

 • Alleen voor woningeigenaren
 • Afgekoppeld van het gasnet en gasmeter is verwijderd
 • Overeenkomst met een warmteleverancier
 • Bewijs dat de woning niet langer is aangesloten op het gasnetwerk
 • Subsidie € 3.350  per warmte aansluiting

Centrale aansluiting

 • Alleen voor VVE’s
 • < 100 kW aansluiting € 2.925,-
 • 100 kW tot 400 kW € 12.334,-
 • 400 kW € 21.906,-
 • Overeenkomst met de warmteleverancier waaruit blijkt dat het complex is aangesloten op het warmtenet.

Stappenplan  Rekentool Direct aanvragen
 

Elektrische kookvoorziening

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Dat is een vast subsidiebedrag van € 400,-. Dit zijn de voorwaarden:

 • de woning is aangesloten op een warmtenet
 • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd
 • je hebt geen ISDE-subsidie gehad voor aansluiting op een warmtenet
 • na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en:
 • de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt

De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeer je bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat je glasisolatie hebt laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.
 

Monumenten

Ben je eigenaar van een monument? Dan gelden voor maatregelen die getroffen zijn vanaf 1 januari 2024 een aantal aangepaste voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie.  

 • Bij het vervangen van beglazing en panelen kom je al in aanmerking voor subsidie vanaf een isolatiewaarde (U-waarde) van 3,0 W/m2K. Hoe beter de isolatiewaarde, hoe hoger het subsidiebedrag. Kijk voor de bedragen in onderstaande tabel
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak voor glasisolatie is 3 m²
 • De glasisolatie mag ook voor- of achterzetbeglazing zijn, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam
 • Voor isolerende deuren geldt een minimale isolatiewaarde (U-waarde) van 2,0 W/m2K. Ook hier is het zo dat het subsidiebedrag hoger wordt bij een betere isolatiewaarde, zie onderstaande tabel
 • Bij dak-, zolder- of vlieringvloerisolatie kom je in aanmerking voor subsidie vanaf een isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 m2 K/w
  U-waarde Subsidiebedrag per m2
HR-glas >2,0 & <3,0 €23,-
HR-glas >1,2 & <2,0 €42,50
HR++ glas >0,7 & <1,2 €42,50
Triple glas <0,7 €65,50
Panelen in kozijnen >2,0 & <3,0 €10,-
Panelen in kozijnen >0,7 & <2,0 €20,-
Panelen in kozijnen <0,7 €45,-
Isolerende deur >1,5 & <2,0 €23,-
Isolerende deur >1,0 & <1,5 €42,50
Isolerende deur <1,7 €65,50


Kijk voor meer informatie en de actuele meldcodelijsten op www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren  
 

Aanvragen

Aanvragen kan tot 2030. Je hebt hiervoor een DigiD (particulieren) nodig. Aanvragen kan online via Mijn.rvo.nl.

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • Meer dan 90% van de aanvragen worden binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin vermeldt het RVO dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt

Hoe zorg je voor een voorspoedige aanvraag?

 • Zorg voor vermelding van de producten op de meldcodelijst
 • Maak foto’s van de uitvoering van de maatregel en stuur deze mee
 • Zorg voor een zo compleet mogelijke vermeldingen op de factuur
   

Wet- en regelgeving

Heb je meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen? Raadpleeg dan de documentatie en verordeningen op de pagina Wet- en regelgeving (ISDE).
 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen of de regeling verwijzen we u door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Telefoon: 088 042 47 47.
E-mail: dew@rvo.nl
 

Veel gestelde vragen

Woningeigenaren

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.