Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie procesondersteuning voor renovatieprojecten (SPOR)

Wilt u samen met andere woningeigenaren woningen verduurzamen? Het kan een goed idee zijn om uw renovatieprojecten gezamenlijk te plannen. Vraag de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR) aan. Daarmee huurt u een procesondersteuner in die een verduurzamingsplan schrijft, zodat u het renovatieproject kan opschalen.

Voor wie is de SPOR?

U vraagt de SPOR aan als u samen met andere woningeigenaren (een samenwerkingsverband) een procesondersteuner wilt inhuren. Uw samenwerkingsverband bestaat uit woningeigenaren die willen verduurzamen, bijvoorbeeld:

 • eigenaar-bewoners
 • woningcorporaties
 • particuliere verhuurders
 • verenigingen van Eigenaars (VvE’s)
 • woonverenigingen en wooncoöperaties
 • Wie vraagt de SPOR aan?
 • Als samenwerkingsverband wijst u een penvoerder aan. Dit is de contactpersoon die de subsidie aanvraagt. Deze contactpersoon is woningeigenaar van één van de woningen binnen het samenwerkingsverband, of een medewerker van een woningcorporatie. U kunt ook iemand buiten het samenwerkingsverband aanwijzen als penvoerder, bijvoorbeeld een bemiddelaar.


Voorwaarden
Bekijk hieronder per onderwerp aan welke voorwaarden u moet voldoen per onderwerp.

Samenwerkingsverband
Uw samenwerkingsverband voldoet aan een van deze 2 eisen:

 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minstens 2 woningeigenaren die samen minstens 100 huurwoningen renoveren. Eventueel renoveren zij daarnaast één of meerdere koopwoningen.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minstens 30 woningeigenaren die samen minstens 30 koopwoningen renoveren. Eventueel renoveren zij daarnaast één of meerdere huurwoningen.
 • Als individuele vereniging (zoals een VvE, woonvereniging of woningcorporatie) kunt u de SPOR niet aanvragen. U moet met anderen buiten uw vereniging samenwerken.
 • U kunt de SPOR alleen aanvragen als eventuele verenigingen binnen het samenwerkingsverband niet eerder subsidie hebben gekregen voor procesondersteuning via de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) . U mag de SPOR wel combineren met andere onderdelen van de SVVE, zoals de subsidies voor verduurzamingsmaatregelen of oplaadpuntenadvies. Ook mag u los subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). De SPOR financiert alleen procesondersteuning, niet de maatregelen zelf.

Is één van de deelnemers verhuurder? Dan ontvangt de verhuurder nooit meer steun dan toegestaan op grond van de de-minimisverordening. U levert een de-minimisverklaring (staatssteun) in. Download het formulier onder Bereid uw aanvraag voor.

Renovatieprojecten

 • U bent nog niet gestart met het verduurzamingsplan of de renovatiewerkzaamheden.
 • Alle woningen zijn gebouwd in of vóór 1994.
 • Per woning krijgt u één keer SPOR-subsidie.
 • Voor alle woningen voert het samenwerkingsverband 2 of meer dezelfde energiebesparende isolatiemaatregelen uit. Dit gaat om:
 • dak-, zolder- of vlieringvloerisolatie
 • gevelisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • Lees meer over de minimale eisen van de isolatiemaatregelen onder artikel 5.3 van de regelingstekst.

Procesondersteuner

 • Het samenwerkingsverband kiest zelf een procesondersteuner. Deze bereidt het renovatieproject voor namens het samenwerkingsverband en begeleidt het proces.
 • De procesondersteuner heeft aantoonbare ervaring in de collectieve verduurzaming van bestaande woningen of kantoorgebouwen. Hiervoor dient u 2 referenties in. Gebruik het onderstaande referentieformulier.
 • De procesondersteuner levert een verduurzamingsplan op voor de woningen uiterlijk 24 maanden na de datum waarop wij uw aanvraag goedkeuren.
 • De procesondersteuner neemt verplicht deel aan het programma van non-profit samenwerkingsverband Verbouwstromen. Zo deelt u kennis en kennisinstrumenten. De subsidie vergoedt de deelname. Afhankelijk van het aantal woningen en of de procesondersteuner al eerder aan het programma van Verbouwstromen deelnam, duurt het programma 32 of 64 uur. Meer informatie vindt u op de pagina Verbouwstromen.


Hoeveel subsidie ontvangt u?
Werkt u samen met minstens 2 woningeigenaren en renoveert u minstens 100 huurwoningen? Dan is de subsidie € 75.000. Daar komt  € 1.000 per extra koopwoning bij, of € 750 per extra huurwoning binnen het samenwerkingsverband. U krijgt maximaal € 200.000. Werkt u samen met minstens 30 woningeigenaren en renoveert u minstens 30 koopwoningen? Dan is de subsidie € 30.000. Daar komt € 1.000 per extra koopwoning bij, of € 750 per extra huurwoning binnen het samenwerkingsverband. U krijgt maximaal € 200.000. Het subsidiebedrag wordt verdeeld in jaarlijkse rondes. Het totale budget voor de regeling in 2023 is  € 3.340.000. Op 1 januari 2024 opent de volgende ronde subsidies. Het totale budget voor 4 jaar is € 19.000.000.

Bereid uw aanvraag voor

Om de SPOR aan te vragen, heeft u de volgende bijlagen nodig. U downloadt de verplichte formulieren hieronder.

 • een ingevuld aanvraagformulier;
 • een ingevuld machtigings- en intentieformulier waaruit blijkt dat de contactpersoon (penvoerder) mag handelen namens de woningeigenaren;
 • een curriculum vitae (cv) van de procesondersteuner;
 • een ondertekende offerte van de procesondersteuner;
 • een bestand met 2 ondertekende referentieformulieren over de procesondersteuner;
 • een mijlpalenplanning voor het verduurzamingsplan. U kunt hiervoor de onderstaande voorbeeldplanning gebruiken. Dit is niet verplicht;
 • een ingevuld tabelbestand met de gegevens van de woningeigenaren en de woningen die u wilt renoveren. U gebruikt hiervoor het onderstaande csv-format en de invulinstructie;
 • een ingevulde de-minimisverklaring  als een van de woningeigenaren een verhuurder is Hierin verklaart u of u eerder staatssteun heeft ontvangen.

Meer informatie / Aanvragen
Ga naar www.rvo.nl/subsidies-financiering/spor

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.