Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Energiebespaarlening voor woningeigenaren


De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van jouw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van je huis een heerlijk comfortabel thuis!

Goed om te weten:

 • Je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning
 • Je kunt minimaal €1.000 en maximaal € 25.000 lenen (bij een ZEP maximaal € 50.000 en bij een NOM maximaal € 65.000)
 • Geen bovengrens leeftijd: aanvragen ook mogelijk voor 75+'ers
 • 100% zonnepanelen is nu ook mogelijk!
 • Rente van 0% voor eigenaar-bewoners met verzamelinkomen minder dan €60.000..

Kijk voor de meest actuele voorwaarden op www.warmtefonds.nl/particulieren

Voorwaarden Energiebespaarlening

Belangrijkste voorwaarden:

 • Het is een maand annuïteitenlening.
 • Je kunt minimaal € 1.000,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.


Energiebesparende maatregelen

 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • Vanaf 1 juni 2022 kun je bij het Warmtefonds 100% van het leenbudget (in plaats van 75%) aan zonnepanelen besteden en je hoeft daarnaast niet ook te investeren in minimaal een extra maatregel. 
 • Het is i.c.m. een lening van 20 jaar mogelijk om een warmtepomp te financieren, mits deze niet meer dan (één derde) / 33% van het leenbedrag bedraagt.
 • Al uitgevoerde maatregelen kunnen niet worden meegenomen in de lening, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum zijn uitgevoerd.


Leenbedragen en looptijd

 • Tot € 15.000: vrije keuze tussen een looptijd van 7, 10 of 15 jaar
 • Tussen € 15.000 en € 25.000: vrije keuze tussen een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar
 • Boven € 25.000 (NOM/ZEP): vrije keuze tussen 7, 10, 15 of 20 jaar.

Voordelen Energiebespaarlening

 • Je betaalt een aantrekkelijke rente, die voor de hele looptijd van de lening vaststaat
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort
 • Je kunt altijd de hele lening of een deel ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250)
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt
 • Je betaalt geen afsluitkosten


Aanvragen energiebespaarlening

Stap 1: Aanvraag van de Energiebespaarlening
Je doet de leencheck en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in.

Stap 2: Activeer je account
Na het indienen van je aanvraag ontvang je een e-mail met link naar jouw Mijn-omgeving-account. Bij het inloggen in de Mijn-omgeving verifieert Microsoft je telefoonnummer d.m.v. een sms of telefonische bevestiging (gratis).

Stap 3: Documenten uploaden
Op basis van de BKR-toets en de door jou verstrekte gegevens, beoordeelt het Warmtefonds of er een offerte gemaakt kan worden. In deze offerte met overeenkomst van geldlening staat: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage en de looptijd van de lening. Deze offerte vind je terug in je Mijn-omgeving. Upload in deze Mijn-omgeving alle opgevraagde documenten, zodat jouw aanvraag goed kan worden beoordeeld. Als er geen offerte kan worden opgestuurd, ontvang je hierover een bericht in de Mijn-omgeving met de reden waarom er geen lening wordt verstrekt.

Stap 4:  Beoordeling en bevestiging
De documenten worden beoordeeld en gecontroleerd of de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds.

 • Als je een lening afsluit ga je een financiële verplichting aan. Daarom moet je financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die je al hebt, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van je inkomen, maar ook naar de gezinssituatie en woon- en werksituatie. 
 • Bij een positieve beoordeling opent het Warmtefonds een bouwdepot met het leenbedrag. Hierover ontvang je een bevestiging per brief inclusief de declaratieformulieren.
 • Bij een negatieve beoordeling stuurt het Warmtefonds een brief met de reden waarom zij je geen lening kunnen verstrekken.

Stap 5: Facturen
Je mailt het Warmtefonds de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat zij de aannemer/installateur kunnen uitbetalen.

Lening aanvragen

Kijk voor meer informatie op www.warmtefonds.nl/particulieren

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.