Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Ben je van plan om als energiecoöperatie of als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan om te verduurzamen? Dit kan je bijvoorbeeld doen door hernieuwbare energie op te wekken uit Zonne-energie, windenergie of waterkracht. Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vraag je hiervoor subsidie aan. Zo krijg je voor opgewekte energie een subsidie. 

Voor wie? 

De SCE is voor energiecoöperaties en VvE's. Deze subsidie geeft je een bepaald bedrag voor het aantal energie dat er is opgewekt. 

Waarvoor kan je subsidie krijgen?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je subsidie krijgt voor de elektriciteit die je opwekt met je installatie (een bedrag per kWh).

Dit bedrag wordt op een bepaalde manier berekend:

  • Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) per type installatie een basisbedrag vast. Het basisbedrag is het bedrag per kWh, dat nodig is om je installatie rendabel te maken.
  • Het basisbedrag van het jaar waarin je aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Je hebt dus lang zekerheid over het rendement op je investering.
  • De subsidie die je krijgt per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en een correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Het PBL stelt deze ieder jaar vast.
  • Als de energieprijs stijgt, ontvang je minder subsidie. Als de energieprijs daalt, ontvang je meer subsidie. Het correctiebedrag is nooit lager dan de basisenergieprijs.
  • Als het correctiebedrag gelijk is aan of hoger is dan het basisbedrag, ontvang je geen subsidie.
  • Je krijgt alleen subsidie als VertiCer je certificaten (garanties van oorsprong, GVO) geeft voor de energie die je opwekt.

Meer weten?

Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. Hier staan ook alle voorwaarden van de SCE. 

Oriënterend adviesgesprek

Neem contact op met het RVO voro een gratis oriënterend gesprek met een adviseur. Zij informeren je graag over de subsidieregeling en alle vervolgstappen. Hiermee voorkom je teleurstelling. 

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.