Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Duurzaamheidslening Leiden


De gemeente Leiden heeft het fonds Investeren in thuis opgericht. Een onderdeel van dit fonds is de subsidieverordening Duurzaamheidslening 2015-2020. Het energiezuinig maken van uw woning is namelijk een flinke uitgave. Woningeigenaren in de gemeente Leiden die duurzame maatregelen willen laten uitvoeren kunnen een duurzaamheidslening aanvragen, tegen zeer lage rente. De lening lost u weer af, terwijl u eindeloos geld en energie blijft besparen. De actuele rentetarieven vindt u hier. U ontvangt de duurzaamheidslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente dit onderdeel van het fonds uit.

Voorwaarden:

1. Er zijn twee typen lening beschikbaar. Afhankelijk van het te lenen bedrag verschilt de looptijd van de lening:

 • Minimaal €2.500,00 en maximaal €7.500,- (looptijd 10 jaar).
 • Minimaal €7.500,00 en maximaal €25.000,- (looptijd 15 jaar).

2. De lening is alleen bedoeld voor de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in de lijst van maatregelen voor de lening.

De volgende duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening:

 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Raamisolatie eventueel inclusief kozijnen
 • Bodemisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Warmtepomp

Hoe vraagt u de lening aan?

De lening vraagt u hier aan. Bij deze aanvraag moet u toevoegen:
a. Een kopie van de offerte(s), als u de werkzaamheden laat uitvoeren. De eisen aan de offerte(s) vindt u hier.
b. Een kopie van de bestelbon(nen), als u de werkzaamheden zelf gaat uitvoeren.
c. De volledig ingevulde ondertekening. Het formulier vindt u hier.

Besluit

a. Zodra uw aanvraag compleet (inclusief bijlagen) en behandeld is, ontvangt u de beschikking (toewijzing). De toewijzing ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van uw complete aanvraag. In de toewijzing staat voor welke duurzame maatregel u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening, wat het leenbedrag is en wat de looptijd van de duurzaamheidslening is.

b. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

c. Na ontvangst van de toewijzing kunt u uw aanvraag voor een duurzaamheidslening indienen bij SVn. Dit doet u binnen acht weken na de beschikkingsdatum digitaal via www.svn.nl. De toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw duurzaamheidslening bij SVn. Vraagt u de duurzaamheidslening niet aan binnen acht weken na de beschikkingsdatum dan is de toewijzing niet meer geldig.

d. Binnen twaalf weken na de start van de digitale aanvraag, moet de aanvraag bij SVn compleet zijn.

Krediettoets

SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte met de overeenkomst voor geldlening voor de duurzaamheidslening.  

Afronding werkzaamheden

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt u het declaratieformulier met een kopie van de factuur of, indien van toepassing, een kopie van uw bankafschrift naar de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) per e-mail naar duurzaam@odwh.nl of per post naar:

Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. team Duurzaamheid
Postbus 159
2300 AD Leiden

Akkoord Omgevingsdienst West-Holland

Na akkoord van de Omgevingsdienst betaalt SVn de kosten rechtstreeks uit aan het bedrijf of aan u. Na uitbetaling van het volledig leenbedrag, wordt het bouwkrediet afgesloten.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083300 of duurzaam@odwh.nl.
Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Downloads

Aanvraagformulier
Verordening Duurzaamheidslening
Offerte- en factuureisen

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.