Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie voor duurzame maatregelen

De gemeente Zoeterwoude wil haar inwoners stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hiervoor heeft de gemeente de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 vastgesteld en deze is ingegaan op 1 januari 2019. De verordening vervalt met ingang van het jaar waarvoor de raad geen bedrag als subsidieplafond in de gemeentebegroting heeft opgenomen. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit.

Het advies van de Omgevingsdienst West-Holland is om eerst de voorwaarden te lezen voordat u begint met uw aanvraag. 

Heeft u subsidie toegekend gekregen en wilt u een gereedmelding indienen? Vul dan het formulier in onder Proces - punt 4. Gereedmelding.

Het is niet mogelijk om een papieren formulier op te vragen en of retour te sturen. Het aanvraagproces gaat digitaal.

Wanneer u problemen ondervindt met het invullen van het formulier, neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.