Subsidie voor duurzame maatregelen


De gemeente Zoeterwoude wil haar inwoners stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen Hiervoor heeft de gemeente een Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 vastgesteld die per 1 januari 2019 ingaat en vooralsnog geen einddatum heeft. Voor 2019 en 2020 zijn de bedragen vastgesteld op €115.000 per jaar. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit.

Heeft u al eerder een subsidie toegekend gekregen en wilt u hiervoor een gereedmelding indienen? Gebruik hiervoor de link naar het gereedmeldingsformulier onderaan deze pagina. Eerdere subsidieverordeningen vindt u ook onderaan deze pagina.


Voorwaarden Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019

Deze subsidieverordening gaat over maatregelen gericht op energiebesparing (tabel 1), duurzame energieopwekking (tabel 2), duurzaam afgiftesysteem (tabel 3) en klimaatbestendige maatregelen (tabel 4).

Het advies van de Omgevingsdienst West-Holland is om eerst alle voorwaarden te lezen. Dan weet u wanneer u wat moet doen. Het is niet mogelijk om een papieren formulier op te vragen en of retour te sturen, het aanvraagproces gaat digitaal. Wanneer u problemen ondervindt met het invullen van het formulier, neem dan contact op met de Omgevingsdienst via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

1.       De subsidie is voor u van toepassing op de volgende situaties, u bent:

 • Woningeigenaar;
 • Huurder of;
 • Particuliere verhuurder (geen corporatie).


2.      U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. Reeds uitgevoerde maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Als u wel een aanvraag indient terwijl de maatregel al geplaatst is, zal uw aanvraag om deze reden geweigerd worden.

3.      De behandeling van de subsidieaanvraag gebeurt wanneer deze compleet is ingediend.  Behandeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. Dus op=op.

4.      Algemene opbouw van de subsidie:
a.      Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2.500,-. Wanneer de woning gebouwd is voor 1945 is dit subsidiebedrag maximaal € 5.000,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.
b.      Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag, is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan het maximale bedrag per maatregel/groep maatregelen.
c.      Als één of meer maatregelen uit tabel 3 in dezelfde aanvraag worden gecombineerd met één of meer maatregelen uit tabel 2, wordt de subsidie van de maatregel(en) in tabel 3 verdubbeld tot een maximum van € 1.000,-.
d.      Voor woningen die zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het maximale bedrag naar € 2.000,- voor maatregelen in tabel 1.
e.      Voor woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het normbedrag bij de maatregel ‘raamisolatie’.
f.       Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2.500,-, dan wel € 5.000,- bij woningen gebouwd voor 1945 en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per maatregel.
 

Hoe vraagt u subsidie aan?

1.      Aanvraag:

De subsidie vraagt u digitaal hier aan. Voor de aanvraag hebben wij gegevens van u en uw woning nodig. Daarnaast moet u diverse bijlagen toevoegen. Bekijk hier het filmpje voor uitleg!


a)      Standaard bijlagen

 • De offerte (De eisen aan de offerte(s) vindt u hier, voldoet de offerte niet aan de eisen, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen)
 • Een ondertekening van de aanvrager (uploaden bij het aanvraagformulier)
   

b)      Bijlagen afhankelijk van de aanvrager

Bent u een eigenaar maar woont u nog niet op het adres waar de subsidie voor wordt aangevraagd:

 • Koopovereenkomst van de woning
 • Intentieverklaring dat de aanvrager de intentie heeft in de woning te gaan wonen

Bent u een huurder:

 • Een toestemming van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen;

Bent u een verhuurder en betreft het een renovatie aan een wooncomplex met minder dan tien woningen:

 • Een toestemming van de huurder voor het treffen van de maatregelen

Bent u een verhuurder en betreft het een renovatie aan een wooncomplex met tien of meer woningen:

 • Van minimaal 70% van de huurders een toestemming voor het treffen van de maatregelen
 • Een ondertekening van de huurder voor de eventuele huurverhoging van de te treffen woningverbetering zonder de kosten voor (groot) onderhoud en eventuele te ontvangen subsidies, op basis van een redelijk afschrijvingstermijn

Betreft de aanvraag een VvE:

 • Ondertekening van de ondertekeningsbevoegde van de VvE
 • Een uittreksel van de KvK


c)      Bijlagen afhankelijk van de maatregel

Bij duurzame energieproductie via postcoderoosregeling:

 • Een overeenkomst van de coöperatie met de eigenaar waar de zonnepanelen worden gelegd
 • Een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregelen met daaraan toegevoegd de ledenovereenkomst/financieringsovereenkomst met de coöperatie voor het samenhangende vermogen dat de aanvrager als lid van de coöperatie financiert

Verwijderen van verhard oppervlak  

 • Een duidelijke foto van de bestaande situatie, wanneer u een subsidie aanvraagt voor het verwijderen van verhard oppervlak  


2.         Besluit:
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingediend (inclusief bijlages). U ontvangt vervolgens binnen acht weken een beschikking (voorlopige toekenning) waarin staat of u in aanmerking komt voor subsidie en wat de hoogte van de subsidie is.

3.         Uitvoering:
De maatregel moet binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunt u een verzoek indienen om deze termijn te verlengen tot vier weken. De factuur van de maatregel moet voldoen aan een aantal eisen. De eisen vindt u onder “Offerte- en factuureisen”. Geef deze eisen door aan het bedrijf dat de duurzame maatregel uitvoert, zodat u direct een juiste factuur ontvangt voor de gereedmelding.

4.          Indienen gereedmeldingsformulier:
Na afronding van de werkzaamheden, dient u de gereedmelding digitaal hier in. Voor de gereedmelding hebben wij gegevens van u nodig, zoals uw bankrekeningnummer en uw woning. Daarnaast moet u diverse bijlagen toevoegen.

 • De factuur. Let op: als de werkzaamheden exact hetzelfde zijn als in de offerte (de bedragen zijn gelijk) is een specificatie niet nodig. Wanneer deze bedragen verschillen moet de subsidie opnieuw bepaald worden
 • Een betaalbewijs; een kopie van een bankafschrift (geen pinbon)
 • Bij het gereed melden van het verwijderen van verhard oppervlak stuurt u foto’s mee van de nieuwe situatie.


5.         Betaling:
U ontvangt na goedkeuring een beschikking (vaststelling) waarin het uiteindelijke subsidiebedrag vermeld is. Betaling geschiedt binnen zes weken na vaststelling.
De Omgevingsdienst verleent geen voorschot.

http://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1522684950/Stappenplan_aanvragen_subsidie_Leiden.jpg

https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1546249395/Tabel_1.png

1: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.
2: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.
3: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het normbedrag naar € 70,-/ € 90,- per m2.
4: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het maximale bedrag naar €2.000,- per maatregel.

 

https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1546249753/Tabel_2.png

 

https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1546249917/Tabel_3.png

1: Als één of meer maatregelen uit tabel 3 in dezelfde aanvraag worden gecombineerd met één of meer maatregelen uit tabel 2 wordt de subsidie van de maatregel(en) in tabel 3 verdubbeld tot een maximum van € 1.000,- per maatregel.
 

https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1546250049/Tabel_4.png
 

Downloads:
Aanvraagformulier 
Gereedmeldingsformulier
Subsidieverordening 2017- 2018
Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019
Offerte- en factuureisen


Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via het telefoonnummer 071-4083300 of per email via duurzaam@odwh.nl.
Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan