Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie voor duurzame maatregelen

De gemeente Zoeterwoude wil haar inwoners stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hiervoor heeft de gemeente een Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 vastgesteld die is ingegaan op 1 januari 2019. De verordening heeft geen einddatum. Zoals voor 2019 en 2020 zijn voor 2021 de bedragen vastgesteld op €115.000. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit.

Heeft u al eerder een subsidie toegekend gekregen en wilt u hiervoor een gereedmelding indienen? Gebruik hiervoor de link naar het gereedmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019

Deze subsidieverordening gaat over maatregelen gericht op energiebesparing (tabel 1), duurzame energieopwekking (tabel 2), duurzaam afgiftesysteem (tabel 3) en klimaatbestendige maatregelen (tabel 4).

Het advies van de Omgevingsdienst West-Holland is om eerst alle voorwaarden te lezen. Dan weet u wanneer u wat moet doen. Het is niet mogelijk om een papieren formulier op te vragen en of retour te sturen. Het aanvraagproces gaat digitaal. Wanneer u problemen ondervindt met het invullen van het formulier, neem dan contact op met de Omgevingsdienst via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

1.      De subsidie is voor u van toepassing op de volgende situaties. U bent:

 • Woningeigenaar;
 • Huurder of;
 • Particuliere verhuurder (geen corporatie).

2.      U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. Reeds uitgevoerde maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Als u wel een aanvraag indient terwijl de maatregel al geplaatst is, zal uw aanvraag om deze reden geweigerd worden.

3.      De behandeling van de subsidieaanvraag gebeurt wanneer deze compleet is ingediend.  Behandeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. Dus op=op.

4.      Algemene opbouw van de subsidie:
a.      Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer de woning gebouwd is vóór 1945 is dit subsidiebedrag maximaal € 5.000,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.
b.      Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag, is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan het maximale bedrag per maatregel/groep maatregelen.
c.      Als één of meer maatregelen uit tabel 3 in dezelfde aanvraag worden gecombineerd met één of meer maatregelen uit tabel 2, wordt de subsidie van de maatregel(en) in tabel 3 verdubbeld tot een maximum van € 1.000,-.
d.      Voor woningen die zijn gebouwd vóór 1945 geldt een verdubbeling van het maximale bedrag naar € 2.000,- voor maatregelen in tabel 1.
e.      Voor woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt een verdubbeling van het normbedrag bij de maatregel ‘raamisolatie’.
f.       Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 2.500,- dan wel € 5.000,- bij woningen gebouwd vóór 1945 en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per maatregel.

Hoe vraagt u subsidie aan?

1.      Aanvraag:

De subsidie vraagt u digitaal hier aan. Voor de aanvraag hebben wij gegevens van u en uw woning nodig. Daarnaast moet u diverse bijlagen toevoegen. Bekijk hier het filmpje voor uitleg!
a)      Standaard bijlagen

 • De offerte (De eisen aan de offerte(s) vindt u hier. Voldoet de offerte niet aan de eisen, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen)
 • Een ondertekening van de aanvrager (uploaden bij het aanvraagformulier)

b)      Bijlagen afhankelijk van de aanvrager

Bent u een eigenaar, maar woont u nog niet op het adres waar de subsidie voor wordt aangevraagd:

 • Koopovereenkomst van de woning
 • Intentieverklaring dat de aanvrager de intentie heeft in de woning te gaan wonen

Bent u een huurder:

 • Toestemming van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen;

Bent u een verhuurder en betreft het een renovatie aan een wooncomplex met minder dan tien woningen:

 • Toestemming van de huurder voor het treffen van de maatregelen

Bent u een verhuurder en betreft het een renovatie aan een wooncomplex met tien of meer woningen:

 • Van minimaal 70% van de huurders een toestemming voor het treffen van de maatregelen
 • Een ondertekening van de huurder voor de eventuele huurverhoging van de te treffen woningverbetering zonder de kosten voor (groot) onderhoud en eventuele te ontvangen subsidies, op basis van een redelijk afschrijvingstermijn

Betreft de aanvraag een VvE:

 • Ondertekening van de ondertekeningsbevoegde van de VvE
 • Een uittreksel van de KvK

c)      Bijlagen afhankelijk van de maatregel

Bij duurzame energieproductie via postcoderoosregeling:

 • Een overeenkomst van de coöperatie met de eigenaar waar de zonnepanelen worden gelegd
 • Een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregelen met daaraan toegevoegd de ledenovereenkomst/financieringsovereenkomst met de coöperatie voor het samenhangende vermogen dat de aanvrager als lid van de coöperatie financiert

Verwijderen van verhard oppervlak  

 • Een duidelijke foto van de bestaande situatie, wanneer u een subsidie aanvraagt voor het verwijderen van verhard oppervlak  

2.         Besluit:
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingediend (inclusief bijlages). U ontvangt vervolgens binnen acht weken een beschikking (voorlopige toekenning) waarin staat of u in aanmerking komt voor subsidie en wat de hoogte van de subsidie is.

3.         Uitvoering:
De maatregel moet binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunt u een verzoek indienen om deze termijn te verlengen tot vier weken. De factuur van de maatregel moet voldoen aan een aantal eisen. De eisen vindt u onder “Offerte- en factuureisen”. Geef deze eisen door aan het bedrijf dat de duurzame maatregel uitvoert, zodat u direct een juiste factuur ontvangt voor de gereedmelding.

4.          Indienen gereedmeldingsformulier:
Na afronding van de werkzaamheden, dient u de gereedmelding digitaal hier in. Voor de gereedmelding hebben wij extra gegevens van u nodig, zoals uw bankrekeningnummer. Daarnaast moet u diverse bijlagen toevoegen.

 • De factuur. Let op: als de werkzaamheden exact hetzelfde zijn als in de offerte (de bedragen zijn gelijk) is een specificatie niet nodig. Wanneer deze bedragen verschillen moet de subsidie opnieuw bepaald worden
 • Een betaalbewijs; een kopie van een bankafschrift (geen pinbon)
 • Bij het gereed melden van het verwijderen van verhard oppervlak stuurt u foto’s mee van de nieuwe situatie.

5.         Betaling:
U ontvangt na goedkeuring een beschikking (vaststelling) waarin het uiteindelijke subsidiebedrag vermeld is. Betaling geschiedt binnen zes weken na vaststelling. De Omgevingsdienst verleent geen voorschot.

Tabel 1: energiebesparende maatregelen

Isolatiemaatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel
Isolatiewaarden: 

Rd in m2K/W
U in W/m2K

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid Vastgesteld normbedrag per m2 Vastgesteld maximaal bedrag per maatregel
Bodemisolatie Rd > 3,5 )1 25%  €10 €1.000/€2.000/4
Gevelisolatie Rd > 3,5 )1 25%  €30 €1.000/€2.000/4
Vloerisolatie (eventueel met bodemfolie)  Rd > 3,5 )1 25%  €10 €1.000/€2.000/4
Spouwmuurisolatie Rd > 1,1 )1 25%  €10 €1.000/€2.000/4
Dakisolatie Rd > 3,5 )1 25%  €20 €1.000/€2.000/4
Raamisolatie; HR++ glas Rd > 1,2 )1 25%  )2 €35/€70)3 €1.000/€2.000/4

Raamisolatie; triple glas

Rd > 0,8 )1 25% )2 €45/€90)3 €1.000/€2.000/4


1: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.
2: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.
3: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het normbedrag naar € 70,-/ € 90,- per m2.
4: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt een verdubbeling van het maximale bedrag naar €2.000,- per maatregel.

Tabel 2 Installatietechnische/Duurzaam energieopwekkende maatregelen

Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel Gesubsidieerd percentage )2 Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximum bedrag Vastgesteld maximum bedrag
Zonnepanelen op eigen dak Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de eigen woning. De zonnepanelen worden geplaatst binnen de kadastrale contouren van de woning of VVE.  15% €0,25 per Wattpiek €1.000
Zonnepanelen (op niet eigen dak)

Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de eigen woning via de postcoderoosregeling. Het dak van het gebouw waar de zonnepanelen geplaatst worden bevindt zich in de gemeente Zoeterwoude.

15% €0,25 per Wattpiek €1.000
Zonneboiler   25%   €1.000
Lucht/water warmtepomp < 70 kWh thermisch aansluitingvermorgen 25%   €1.000

Water/water warmtepomp

< 70 kWh thermisch aansluitingvermorgen 25%   €1.000
Grond(water) warmtepomp < 70 kWh thermisch aansluitingvermorgen 25%   €1.000
Hybride warmtepomp < 70 kWh thermisch aansluitingvermorgen 25%   €1.000
Warmtepompboiler   25%   €1.000

 

Tabel 3 Maatregelen rondom het afgiftesysteem 

 

Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel Gesubsidieerd percentage )1 Vastgesteld normbedrag per eenheid )1 Vastgesteld maximum bedrag )1
Infraroodverwarming

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel. 

De infraroodverwarming wordt als bijverwarming geplaatst

25% of 50% 

€0,10 per Watt vermogen 

of 

€0,20 per Watt vermogen

€500,- 

of €1.000,-

Zeer lage temperatuurverwarming: 

vloer, plafond en wand

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius

Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

25% of 50%

€15,- per m2 

of 

€30,- per m2 

€500,- 

of €1.000,-

Zeer lage temperatuurverwarming: 

radiatoren/convectoren

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius

Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

25% of 50%

€75,- per stuk

of

€150,- per stuk 

€500,- 

of €1.000,-

1: Als één of meer maatregelen uit tabel 3 in dezelfde aanvraag worden gecombineerd met één of meer maatregelen uit tabel 2 wordt de subsidie van de maatregel(en) in tabel 3 verdubbeld tot een maximum van € 1.000,- per maatregel.

Tabel 4: Klimaatbestendige maatregelen

Doel meer regenwater vasthouden door middel van: Maatregel Specifieke voorwaarden maatregel Gesubsidieerd percentage Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximaal bedrag Vastgesteld maximum- bedrag 
Vertragen hemelwaterafvoer Groen dak   25%  €25,- per m2 €1.000
  Geveltuin > 20 cm breed en toestemming van eigenaar 25% €25,- per m €1.000
Afkoppelen hemelwaterafvoer Aansluiten regenpijp op regenwaterriool Indien gescheiden rioolstelsel aanwezig is 25%  €30,- per strekkende meter €250
  Regenton > 100 liter 25%    €50
  Regenton > 250 liter 25%    €100
  Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en/of wasmachine Filter 25%    €250
Verwijderen van verhard oppervlak Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi) verharding

Vervangen door: waterdoorlatende tegels, grind, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal waarbij de doorlatendheid van het water onder deze laagniet wordt belemmerd

25%  €5,- per m2 €1.000
  Verwijderen verhard oppervlak en bodem verbeteren Vervangen door beplanting 25%  €10,- per m2 €1.000

Downloads:

Aanvraagformulier 
Gereedmeldingsformulier
Subsidieverordening 2017- 2018
Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019
Offerte- en factuureisen

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via het telefoonnummer 071-4083300 of per email via duurzaam@odwh.nl.
Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u 
contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.