Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Stimuleringslening voor VVE's, verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen

 

De gemeente Leiderdorp wil in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarom stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun woningen energiezuinig te maken. Het energiezuinig maken van jouw woning of gebouw kan duur zijn. Daarom is in 2017 de Stimuleringslening duurzame doelgroepen vastgesteld. Met deze stimuleringslening van de gemeente Leiderdorp kunnen VvE’s, verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang duurzaamheidsmaatregelen financieren voor hun gebouwen. De lening los je weer af, terwijl je ondertussen al energie en dus geld bespaart. Onder stichtingen met een maatschappelijk belang behoren in elk geval: (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen met een eigen gebouw. Je ontvangt de duurzaamheidslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De Omgevingsdienst West-Holland behandelt de aanvragen en declaraties voor het fonds.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.