Subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar en bewoner

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. U kunt de subsidie per 2 september 2019 aanvragen. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, dit omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid.

Woningeigenaren uit Friesland let op! Provincie Friesland maakt het verduurzamen nog aantrekkelijker door o.a. 10% extra subsidie bovenop deze subsidie te geven.
Klik hier voor meer informatie


Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende maatregelen onder deze regeling vallen en wat de voorwaarden zijn.

Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Wilt u uw woning drastisch laten verbeteren, lees dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. RVO verstrekt per woning slechts eenmaal subsidie.

Algemene voorwaarden

Zie onderstaand een opsomming van de algemene voorwaarden.
Voor de volledigheid raden we u aan om alle voorwaarden op de website van de RVO goed door te nemen.

 • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt. 
 • U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.


Energiebesparende maatregelen

De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:

 • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
 • dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
 • vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil
 • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal
 • hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of door triple-glas
  Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.


Bekijk hier alle voorwaarden en eisen die betrekking hebben op de maatregelen


Budget

Voor de SEEH voor eigenaar én bewoner is het totaalbudget € 84 miljoen. Dit budget is bestemd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.


Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentool.

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief het bonusbedrag).

Subsidiebedrag per energiebesparende maatregel


Aanvragen subsidie

Bekijk eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar en bewoner.

U vraagt de subsidie aan via deze link. Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september 2019. Check van te voren goed de voorwaarden. Houd bij het aanvragen ook uw DigiD-inloggegevens bij de hand. Bij de aanvraag vraagt de RVO naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Iemand anders machtigen
Wilt u iemand machtigen om de subsidieaanvraag te doen? Gebruik hiervoor dan het formulier Machtiging intermediair subsidies. Het is niet nodig dat u dit formulier meestuurt met de aanvraag. De machtiging kunnen zij eventueel wel opvragen. RVO.nl keert de subsidie altijd uit aan de eigenaar én bewoner. Nooit aan de gemachtigde.

Bent u als uitvoerend bedrijf (bouwbedrijf) gemachtigd door een woningeigenaar? Log dan in met uw KVK-nummer via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan eerst aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Na uw aanvraag
Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten.

Als de RVO uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. De RVO kan controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Als uw situatie wijzigt
Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk aan de RVO door via het e-mailadres: rvo_seeh@rvo.nl.


Handhaving

RVO.nl bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en zij kunnen de uitvoering op uw locatie controleren. Wanneer zij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen zij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen zij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen de inspecteurs van de RVO uw woning controleren.

 

Wet- en regelgeving

Publicatie Staatscourant (15 augusus 2019)

 

Downloads

1. Uitvoerdersformulier  (aanvullende) energiebesparende maatregelen eigenaar én bewoner

2.
Uitvoerdersformulier Zeer energiezuinig pakket

 

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Die vraagt u aan nadat u de rekening voor het rapport heeft betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende maatregelen heeft laten uitvoeren.

Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie. 
 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over de subsidieregeling.

Wijzigingen september 2020

Per 1 september 2020 is de SEEH-regeling op een aantal gebieden aangepast. Zo is de regeling vanaf 1 september 2020 ook open voor huurwoningen in gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Ook kunt u meerdere keren subsidie aanvragen. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht op onze website.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?
Kan dan op de website van RVO.

Heeft u vragen over energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van uw woning?
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente