Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019- 2021

LET OP! De Zaanse Stappensubsidie moet worden aangevraagd vóór dat u de maatregelen laat uitvoeren! Zodra u de offerte(s) hebt, dan kunt u de Stappensubsidie gaan aanvragen.

De gemeente Zaanstad wil door de Stappensubsidie meer woningeigenaren in beweging krijgen om hun woning met forse stappen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door hun woning beter te isoleren, energiezuinige ventilatie aan te brengen of een zonneboiler te plaatsen. Daardoor wordt de energierekening omlaag gebracht en wordt de woning voorbereid op een aardgasvrij en duurzaam verwarmingssysteem.

 

LET OP! De Zaanse Stappensubsidie moet worden aangevraagd vóór u de maatregelen laat uitvoeren! Zodra u de offerte(s) hebt, kunt u de Stappensubsidie aanvragen.

Meer informatie vindt u via onderstaande link.
website - Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021

3 april 2020: De subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen is op. De subsidie voor maatregelen in combinatie met funderingsherstel gaat door!

De Stappensubsidie regeling loopt nu 6 maanden en is zeer succesvol. Bij de start van de regeling was de gedachte dat het budget genoeg was om de stappensubsidie 2 jaar door te laten lopen. De regeling is populair, er worden onverwacht veel aanvragen gedaan.  Corona speelt hier de laatste tijd in mee. Bewoners die vanwege de maatregelen tegen Corona thuiswerken of tijdelijk geen werk hebben,  gaan nu méér naar bouwmarkten en hun huis opknappen. Hierdoor is het budget voor 2020 voor verduurzamingsmaatregelen, onafhankelijk van funderingsherstel, al uitgeput. Voor de verduurzamingsmaatregelen  6A en 6B (vloerverwarming en schuimbeton in combinatie met funderingsherstel) is nog wel voldoende subsidiebudget, en kunnen dus nog worden ingediend. Subsidie aanvragen die samenhangen met funderingsherstel kunnen dus nog ingediend worden. Subsidie aanvragen voor verduurzaming los van funderingsherstel worden door het opraken van budget afgewezen.

 

Toelichting

In onderstaande bijlage ‘Maatregelen en toelichting Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019-2021’ vindt u informatie over de maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. 
U kunt tot en met 31 december 2021 een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond van € 572.700,--. Als het subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

bijlage - Maatregelen en toelichting

Vragen

Voor meer informatie, ook over de combinatie met landelijke subsidieregelingen en collectieve inkoop van isolatie, kunt u op Duurzaam Bouwloket Zaanstad kijken. U kunt ook een e-mail sturen naar info@duurzaambouwloket.nl of bellen naar 072 - 743 39 56. Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Zaanstad ingehuurd om Zaanse particuliere woningeigenaren te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam Bouwloket heeft geen commercieel belang bij de verkoop van verduurzamingsmaatregelen.

Heeft u vragen over de subsidiemaatregelen die onderdeel zijn van funderingsherstel, dan kunt u contact opnemen met het gemeentelijk funderingsloket  075 - 655 22 27 of kijken op Funderingen Zaanstad.

 

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan online ingediend worden via onderstaande link. In dit aanvraagformulier vindt u ook het maatregelenformulier. U ziet direct voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen en welke subsidiebedragen daarbij horen.

online aanvragen Stappensubsidie

bijlage - handtekeningformulier

Subsidies- en financieringsregelingen

Uit uw gemeente

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw gemeente op dit moment.

Uit uw provincie

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw provinie op dit moment.

Meer weten over alle beschikbare subsidies voor uw woning

Doe de subsidiecheck
advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan