Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Duurzaamheidslening Amersfoort


Eigenaren van bestaande woningen in Amersfoort kunnen bij de gemeente een duurzaamheidslening afsluiten. Met deze lening kunt u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen treffen in uw huis. Denk aan het isoleren van vloeren of het aanbrengen van zonnepanelen. Duurzame investeringen aan uw huis zorgen voor een lagere energierekening. Ook stijgt vaak de waarde van uw woning.

Maatregelen waarvoor u de duurzaamheidslening kunt aanvragen:

 • warmtepomp
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • kleine windturbine
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • raamisolatie
 • verwarmingsinstallatie

Voorwaarden

 • Voor maatregelen 5 t/m 9 verbetert het energielabel van uw woning twee klassen. U kunt dit berekenen met het instrument die te vinden is op de website van MilieuCentraal.
 • De Amersfoortse Duurzaam-huislening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 2.500,- (incl. BTW) en een maximum van €7.500,- (incl. BTW)  
 • De aanvrager is een van de eigenaar-bewoner en is jonger dan 76 jaar
 • Het rentepercentage bedraagt 2%
 • De looptijd van de Amersfoortse Duurzaam-huislening bedraagt 5 jaar voor een lening tot  € 5.000,-  of 10 jaar voor een lening tot € 7.500,-  
 • De lening is annuïtair en wordt verstrekt via een bouwdepot
 • De Amersfoortse Duurzaam-huislening is alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.
 • Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen. 
 • De officiële regeling staat in de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Amersfoort:
  Duurzaamheidslening verordening SVN duurzaamheidsleningen Amersfoort 

Stap 1.  Aanvragen bij gemeente

 • Controleer bij de afdeling Vergunningen of u een vergunning nodig heeft voor wat u wilt doen.
 • Vraag een prijsopgaaf aan bij bedrijven voor het materiaal en voor de uitvoering van het werk.
 • Vul het Aanvraagformulier duurzaamheidslening in. Stuur dit met alle bijlagen naar de gemeente Amersfoort. Het adres staat op het formulier.
  Duurzaamheidslening aanvraagformulier duurzaamheidslening 
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op juistheid en volledigheid.
 • Bij goedkeuring krijgt u een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Bij een afwijzing krijgt u geen lening. Hier krijgt u ook bericht over.

Stap 2.  Aanvragen bij stimuleringsfonds
Uw aanvraag is goedgekeurd door de gemeente. De stichting SVn regelt de financiële afhandeling van de leningen. Deze stichting beoordeelt uw aanvraag opnieuw.

 • Vul het aanvraagformulier van SVn volledig in en stuur het naar SVn.
 • Bij goedkeuring ontvangt u een offerte voor een lening.
 • Bij een afwijzing krijgt u geen lening. Hier krijgt u ook bericht over.
 • Als u akkoord gaat met de offerte, kunt u aan de slag.

Het kan zijn dat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden controleert.
Dit gebeurt steekproefsgewijs.

Contact

E-mail: samenduurzaam@amersfoort.nl
Telefoon: 14 033

Wet- en regelgeving

Duurzaamheidslening verordening SVN duurzaamheidsleningen Amersfoort