Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

Woningeigenaren kunnen aanspraak maken op een aanvullende subsidie op isolatiemaatregelen als zij hun woning verduurzamen. De Provincie Fryslân wil hiermee de inwoners van Fryslân stimuleren om energiebesparende isolatiemaatregelen te treffen volgens de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) geldende voorwaarden. De looptijd van deze Friese aanvulling is tot en met 31 december 2022, zo lang er budget is.

Aanvraagproces

U dient bij de RVO een aanvraag in op grond van de ISDE. Zodra de RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag zal de RVO u per e-mail benaderen of u in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. U geeft vervolgens toestemming aan de RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân. De RVO betaalt het ISDE-bedrag uit aan de woningeigenaar. Als u als aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag voor de Friese woningeigenaren aan met 33% van het door de RVO verstrekte subsidiebedrag. Als u voor het nemen van isolerende maatregelen bijvoorbeeld 1500 euro ISDE-subsidie ontvangt van de RVO dan krijgt u vanuit Fryslân nog eens 500 euro. U krijgt dus op twee verschillende momenten een bedrag uitgekeerd; van de RVO en van de provincie Fryslân.

Aandachtspunten

  • Deze aanvulling geldt alleen voor isolatiemaatregelen!
  • De provincie doet een aanvulling zolang er budget is. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen bij de RVO.
  • Op isolatiemaatregelen die zijn aangebracht vóór 1 januari 2022 doet de provincie een aanvulling van 50%. Dit heeft te maken met een tarievenwijziging die is doorgevoerd in de ISDE.
  • Voor VvE’s bestaat de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. Ook VvE’s kunnen aanspraak maken op een Friese aanvulling. Echter is het subsidieplafond zo goed als uitgeput.

Voor meer informatie over de Friese aanvulling kunt de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022 raadplegen.

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.