Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Renovatieversneller


Wilt u renovatieprojecten stimuleren door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie? Doet u dat door de verduurzaming van woningen en door het realiseren van kostenreductie over de hele renovatieketen door toepassing van pakketten van standaardmaatregelen? Maak dan gebruik van de regeling De Renovatieversneller.

De regeling is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Voor wie?
De regeling De Renovatieversneller is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband van woningeigenaren en aanbieders. De aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven, installateurs en fabrikanten. Onder woningeigenaren verstaan we woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren.

Budget De Renovatieversneller

De hoogte van de subsidie is maximaal € 7,5 miljoen per deelnemer en maximaal € 10 miljoen per project.

Beschikbaar budget per jaar
2020                      € 20.000.000
2021                      € 20.000.000
2022                      € 30.000.000
2023                      € 30.000.000

Maximaal bedrag per warmtevraag:

Soort woning

Bouwjaar tot

Warmtevraag

Maximale subsidie

Eengezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 3.000

Eengezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 7.000

Meergezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 2.000

Meergezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 4.000

Is er naast oplossingen in de schil ook een duurzame energie-installatie ingezet, bijvoorbeeld een warmtepomp? Dan geldt daarvoor een extra vergoeding die gelijk is gesteld aan de apparatenlijsten van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze vergoeding kan binnen deze regeling worden aangevraagd. U heeft daarvoor geen aparte ISDE-aanvraag nodig.

Voorwaarden en beoordelingscriteria

Een samenwerkingsverband van woningeigenaren kan subsidie aanvragen voor een renovatieproject:

  • waarin ten minste 2 woningeigenaren ieder minimaal 50 woningen inbrengen
  • waarin ten minste 150 woningen van voor 1995 binnen 3 jaar worden gerenoveerd
  • waarbij woningen na renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar hebben van 70 kWh/m2 en een hogere subsidie wordt gegeven beneden de 50 kWh/m2
  • waarbij een consortium van ondernemingen (waarvan minstens één midden- en kleinbedrijf) het project uitvoert

Het project moet passen in de beschrijving van de subsidieregeling. Deze beschrijving, de algemene voorwaarden, de algemene afwijzingsgronden en de beoordelingscriteria zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Toetsing projectidee

Laat uw projectidee vooraf toetsen voordat u een definitieve aanvraag voor de subsidie De Renovatieversneller doet. Wij kunnen u dan ook wijzen op andere interessante subsidies als dat van toepassing is. Stel een vraag hierover via vragen@derenovatieversneller.nl.

Aanvragen

U vraagt de subsidie De Renovatieversneller aan op mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 13 juli 2020. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eherkenning aan. Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u ook op mijn.rvo.nl.

Lees goed de voorwaarden door voordat u een aanvraag indient.

Machtigingen

Wilt u dat een intermediair uw aanvraag indient, dan kunt u deze persoon machtigingen via het machtigingsformulier intermediair.  

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidieaanvraag in te dienen. Hiervoor gebruiken zij het machtigingsformulier Aanmelden deelnemer en machtiging penvoerder. Iedere deelnemer stuurt een ondertekend exemplaar naar de penvoerder die met dit formulier wordt gemachtigd. De penvoerder stuurt vervolgens de machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer in het eLoket inlogt. Kijk daarvoor onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 22 weken na uw aanvraag.

Downloads

Meer weten?

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.