Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. 

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

Vervanger fiscale regeling verlaagd tarief

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Duurzaamheid blijft hoog op de overheid-agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. Deze nieuwe subsidieregeling met als doelgroep de energiecoöperaties en VvE’s draagt daaraan bij.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen wij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Budget 

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode 2021 is 92 miljoen euro. In 2021 staat de regeling open van 1 april 9.00 uur tot 1 december 17.00 uur. Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarden 

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag, lees dan de voorwaarden die voor u van toepassing zijn. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor Energiecoöperaties en voorwaarden voor VvE's.

Categorieën 

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie binnen een postcoderoosgebied. Het gaat om de categorieën:

De uiterste datum van ingebruikname voor Zon-PV is 1,5 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening. Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar. 

Aanvragen

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag, doorloop eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

Stappenplan SCE

Aanvragen via E-Loket

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SCE aanvragen? Dit doet u vanaf 1 april 2021 09:00 uur via onderstaande knop.

Aanvragen gaat via een digitaal formulier in E-Loket. Voor E-loket is eHerkenning op niveau 1 nodig. In het formulier vermeldt u onder andere:

  • gegevens van de aanvrager
  • het soort installatie
  • het vermogen van de installatie(s)
  • tijdschema van ingebruikname

Aanvragen SCE

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing. Deze periode verlengen wij zo nodig eenmaal met maximaal 13 weken. Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidieperiode.

Meer informatie? Klik hier

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.