Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Nieuwe aanvraagronde SVM

De regeling is tijdelijk gesloten, omdat we signalen kregen dat een aantal partijen de regeling verkeerd gebruikten. We verwachten dat de aangepaste regeling op 1 april 2023 weer opengaat voor aanvragen.

Aanpassingen

In de aangepaste regeling stellen we strengere eisen aan de energieadviseurs en aan de kwaliteit van de adviezen. Wat dit betekent, maken we bekend in de Staatscourant. Op deze pagina lees je daarna wat dit voor jou betekent. 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Budget

Het subsidiebudget voor deze regeling was in totaal € 28,2 miljoen.

 • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
 • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
 • Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Bekijk ook de rekenvoorbeelden in het antwoord op de veelgestelde vraag 'Hoe hoog is de subsidie?'.

Waarvoor subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van je bedrijfspand of bedrijfsvoering.

1. Subsidie voor kosten energieadvies

Je laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur. Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt. Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 • het isoleren van muren, vloeren en daken;
 • het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 • het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 • het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 • energiezuinige keukenapparatuur;
 • ICT-apparatuur.

Wie stelt een energieadvies voor je op?

Je laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij jouw onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij je mkb-onderneming. Ook moet deze in het bezit zijn van een eigen KVK-nummer. Degene die voor jou het energieadvies opstelt, noemen wij een energieadviseur. Zorg - voordat je een energieadviseur de opdracht geeft - dat je een goed beeld heeft van de mogelijkheden, de voordelen, de tijd die het je kost en de kosten van het energieadvies. Klik hier voor het vinden van een energieadviseur. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, kijkt het energieadvies naar alle aspecten van het pand en de bedrijfsvoering. Is een advies alleen gericht op bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is er geen sprake van een volledig energieadvies. Deze komt daarom niet in aanmerking voor subsidie.

2. Subsidie voor kosten ondersteuning

Je kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies.

Wie kan je bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag je naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals een installatiebedrijf dat je helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die helpt met de subsidieaanvraag.

De hulp die je hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij jouw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die je inschakelt in het bezit zijn van een eigen KVK-nummer. De energieregisseur kan ook je energieadviseur zijn.

Alleen bovenstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie. Zorg ervoor dat de factuur de ondersteuningsactiviteiten specificeert, inclusief uren en uurtarief.

Voorbeeld

Zoekt een ondersteunende partij voor je uit of er subsidiemogelijkheden zijn voor de investeringen in de maatregelen zelf? En verzorgt deze ook de subsidieaanvraag voor de investering zelf? Dan komen de kosten die deze partij hiervoor maakt in aanmerking voor SVM-subsidie. En niet de investeringskosten van de maatregelen zelf.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen.

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.