Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

0% btw op zonnepanelen


Let op! De btw op zonnepanelen is per 1 januari 2023 afgeschaft. 

Het btw-tarief van 0% zal alleen gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. Met een woning wordt ook een vakantiewoning, garage, schuur, serre of een aan- of uitbouw bedoelt. Ook is het 0% tarief van toepassing als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex.

Het 0%-tarief geldt ook voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels, het montagemateriaal, optimizers en omvormers. Voor de aanpassing van de meterkast in verband met de aanschaf van de zonnepanelen kun je ook het 0% tarief rekenen.

Overige werkzaamheden

Voor andere werkzaamheden, zoals een mogelijke versteviging van het dak of installatie van een warmtepomp, blijft het btw-tarief 21% gelden. Koop je een nieuwbouwwoning met zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking? Dit worden ook wel geïntegreerde zonnepanelen genoemd. Hiervoor blijft ook het btw-tarief van 21% gelden.

Let op! De factuurdatum is bepalend. Is dat een datum in 2023? Dan betaal je geen btw. Staat op de factuur een datum in 2022? Dan betaal je wel btw. Deze btw kun je hieronder terugvragen.

BTW terugvragen (Factuurdatum voor: 1-1-2023)

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor 4.400 euro levert dit 750 euro op. Hieronder lees je een eenvoudig stappenplan.

Als je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor je zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Het terugvragen van de btw is eenvoudig en kun je goed zelf doen met behulp van onderstaand stappenplan. De procedure is in 2018 vereenvoudigd waardoor terugvragen nóg makkelijker is geworden.

Let op:
1. het stappenplan dat hieronder staat, geldt alleen voor particulieren.
2. vraag de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar terug.
3. zorg dat factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner, dan kan je de btw niet terugvragen.


Stap 1: Vul het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders’ in

Om de btw terug te krijgen, moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders, dat op de site van de Belastingdienst staat. Je kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Bij 1 vul je jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je burgerservicenummer en de factuurdatum. Bij 2 geef je aan wat het correspondentieadres voor de btw is (dat kan een ander adres zijn), en bij 3 onderteken je het formulier.
 

Stap 2: Reactie Belastingdienst afwachten

Na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 'Vaststelling belastingplicht'. Daarin staat dat je als btw-ondernemer bent geregistreerd. Om de aangifte te doen moet je inloggen met je Digid op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Het kan zijn dat het erg druk is bij de Belastingdienst en het daardoor wat langer duurt. 

Let op: waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post
 

Stap 3: Btw-aangifte doen

Heb je de brief en inloggegevens ontvangen? Dan ben je klaar om btw-aangifte te doen over het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait). 

Hoe vul je het formulier in?
Op het formulier moet je bij vraag 1a de btw invullen over de stroom die je met jouw zonnepanelen opwekt. Dit bedrag hoef je niet zelf uit te rekenen. De Belastingdienst heeft het gemakkelijk gemaakt door standaardbedragen (forfaits) te geven. In de tabel hieronder zie je welk bedrag je bij vraag 1a van je btw-aangifte moet invullen. Het bedrag hangt af van het opwekvermogen van je systeem.

Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).

Tabel voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan:

Opwekvermogen in Wattpiek

Bedrag waarover omzetbelasting

Omzetbelasting ('Forfait')

0 - 1000

€ 95

€ 20

1001 - 2000

€ 190

€ 40

2001 - 3000

€ 286

€ 60

3001 - 4000

€ 381

€ 80

4001 - 5000

€ 476

€ 100

5001-6000

€ 571

€ 120

6001-7000

€ 667

€ 140

7001-8000

€ 762

€ 160

8001-9000

€ 857

€ 180

9001-10000

€ 952

€ 200


Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 panelen) geldt een jaarlijks forfait van 60 euro. Dit vul je in bij vraag 1a. Bij vraag 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij vraag 5b vul je de btw in die jij voor de aankoop en installatie van jouw zonnepanelen betaald hebt. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer 800 euro zijn. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 800 min 60 is 740 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.
 

Eén keer aangifte doen is meestal genoeg


Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar: ben je alléén ondernemer omdat je zonnepanelen hebt geplaatst? Dan is 1 keer aangifte doen voldoende. Dat komt door de 'kleine ondernemersregeling'. De Belastingdienst zal geen nieuwe btw-aangiftes voor je klaarzetten. Je hoeft ook géén ontheffing (voor volgende btw-aangiftes) aan te vragen: de aangiftes stoppen vanzelf. 

Let op: Soms wel meer aangiftes nodig!

Het kan gebeuren dat formulieren elkaar kruisen en er toch een tweede aangifteformulier voor jou klaargezet wordt in de digitale omgeving (of per post wordt toegestuurd als je op papier aangifte doet). Die móét je invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering. Twijfel je wat je moet doen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Meer informatie
 

Wijzigingen januari 2020


Let op. Per 1 januari 2020 is de nieuwe KOR (kleine ondernemersregeling) ingevoerd. De teruggave van BTW op zonnepanelen verandert niet, de wetswijziging zit in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden. De nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen.
Door een beroep te doen op de nieuwe KOR 2020  zal een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling gaat van start na het jaar van aanschaf en loopt gedurende 4 jaar door.

Drempel
Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling geen BTW terugbetaald te worden. Wanneer de totale BTW op de factuur voor de zonnepanelen minder is dan € 2.500,- dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Dit betreft BTW vóór 'vermindering' door het forfaitbedrag.

Lock-up
Het is niet meer mogelijk om bij een uitbreiding van zonnepanelen de btw terug te vragen op de factuur van het nieuwe gedeelte. Om willekeurig in- en uittreden te voorkomen is er een periode van 3 jaar vastgesteld waarin de nieuwe KOR minimaal van toepassing is. Wanneer afstand wordt gedaan van het beroep op de KOR, kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op de KOR worden gedaan. Hierdoor zal gedurende 3 jaar BTW afgedragen moeten worden over de opgewekte energie. Er zal dan een BTW administratie moeten worden bijgehouden, waardoor de BTW teruggave minder interessant wordt. 

(Toekomstig) BTW ondernemer
Indien u al BTW ondernemer bent, dan is een beroep op de KOR waarschijnlijk niet mogelijk vanwege uw andere onderneming. Heeft u een partner die geen BTW ondernemer is? Dan kunt u overwegen om uw partner de aanschaf van de zonnepanelen te laten doen. Het energiecontract dient dan op naam te staan van uw partner.

Indien u binnen 3 jaar na de aanschaf van de zonnepanelen BTW ondernemer wilt worden, dan kan een beroep op de KOR de BTW teruggave bij het opstarten van uw onderneming beperken. Wanneer u een partner heeft die niet van plan is om BTW ondernemer te worden, dan kan uw partner overwegen de zonnepanelen aan te schaffen. Het energiecontract dient dan op naam van uw partner te staan. 

Indien u en uw partner BTW ondernemer zijn, dan moet door een specialist worden gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de BTW teruggave. 

Teruggave btw op zonnepanelen: VvE’s, kerken en stichtingen moeten extra opletten

Met de inwerkingtreding van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) is sinds 1 januari 2020 niet alleen voor consumenten de teruggave van btw op zonnepanelen veranderd, maar ook voor VvE’s en kerken.

Klik hier voor meer informatie

 

 

Agenda
Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.