Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.
Afbeelding Monumenten verduurzamen gemeente Amersfoort

Monumenten verduurzamen gemeente Amersfoort

Afbeelding van monumentenEen woning aangemerkt als monument, beschermd stads- of dorpsgezicht is een voorbeeld van een heel duurzaam gebouw. Ze gaan immers al jaren mee en hebben historisch gezien een geheel eigen uitstraling en waarde.  Het behouden van deze cultuurhistorische waarde is erg belangrijk. Het in stand houden van een monument is al maatwerk. Op het moment dat daar ook verduurzaming bij komt kijken is het essentieel dat u de juiste stappen weet te treffen.

Veelal wordt gedacht dat er een heleboel niet kan of mag bij het verduurzamen van een monument. Echter, in de praktijk zien we al vele voorbeelden van monumenten die in goed overleg met de gemeente en/of rijksoverheid zijn verduurzaamd. Sommige zijn zelfs al afgesloten van het aardgas of tot energieneutraal en nul op de meter niveau gerenoveerd.
Vanuit het Duurzaam Bouwloket van uw gemeente kunnen wij u vrijblijvend op weg helpen met gratis advies en informatie omtrent het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, doorverwijzing naar gespecialiseerde adviseurs en/of gecertificeerde uitvoerende bedrijven.

Echter, wellicht nog belangrijker is dat u bij de verduurzaming van uw monument een goed stappenplan maakt om uw monument te verduurzamen. Grote veranderingen in de woning qua isolatie, temperatuur en luchtvochtigheid kunnen grote invloed hebben. Daarom is het belangrijk dat dit met de uiterste zorgvuldigheid en aandacht gebeurt.

Vanuit het loket adviseren wij om altijd met de monumentenafdeling in uw gemeente contact op te nemen om de randvoorwaarden inzake vergunningen door te spreken. Doe dit voordat u uw plannen helemaal heeft uitgewerkt en zakelijke verplichtingen aangaat. De gemeente kan vervolgens aangeven wat de kansen zijn op een vergunning en eventueel adviseren hoe u die kans vergroot. Betrek een specialist met kennis van monumentale panden voor zowel het advies als de uitvoering.

Bekijk het document Duurzaam Erfgoed Amersfoort.

Om uw monument voor te bereiden op een aardgasloze toekomst hebben wij een aantal stappen uiteen gezet. Via de maatregelenpagina op de website kunt u hierover specifiek meer informatie terug vinden via de speciale factsheets die u kunt opvragen. Onderstaande stappen geven een globale uiteenzetting van de onderwerpen waarbij wij u kunnen helpen.

Verkoop of verhuur van een beschermd stads- of dorpsgezicht geeft de verplichting een energielabel te hebben. Bij  rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten geldt deze verplichting niet. Wel vragen sommige (milieu)subsidieverleners om het label als u bij hen aanklopt voor een financiële bijdrage.

Belangrijke aandachtspunten