Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.
Afbeelding Wat gebeurt er in jouw buurt?

Wat gebeurt er in jouw buurt?

Zwolle werkt hard aan de energietransitie! Inwoners, woningverenigingen, bedrijven en gemeente maken samen de overgang waar naar duurzamere en CO2-neutralere energiebronnen dan aardgas. Daarnaast willen zij samen energiezuiniger worden. Dit zie je aan de verschillende, prachtige initiatieven die onze stad heeft. Verenigingen en projecten waarbij je van harte welkom bent om je erbij aan te sluiten. Want samen bereiken we meer in het verduurzamen van onze wijken. Voor een beter milieu en prettigere leefomgeving voor ons allemaal, maar ook voor meer wooncomfort in jouw huis en minder energiekosten.  

Doe jij mee? Lees dan hieronder meer over een initiatieven bij jou in de buurt, en hoe je daarmee in contact kunt komen. Hierin komen meerdere keren woorden naar voren die misschien wat uitleg nodig hebben:

  • biodiversiteit: de rijkdom van de natuur, de afwisseling van soorten dieren en planten;
  • energieneutraal: evenveel energie gebruiken als je als huishouden, wijk of gemeente zelf opwekt;
  • energietransitie: de overgang van gebruik van energie uit kolen, olie en gas naar energie uit bronnen die duurzaam en CO2-neutraal zijn: zon, wind en water;
  • klimaatadaptatie: de omgeving aanpassen om voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat;
  • verduurzamen: je levenswijze minder belastend maken voor het milieu, bijvoorbeeld door je huis energiezuiniger te maken.


50 tinten groen AssendorpLogo 50 tinten groen Assendorp

Assendorp is een populaire wijk uit de jaren '30 met veel karakter. Kleine huizen, smalle straten en dicht op elkaar. Erg gezellig, maar er is niet veel plek voor auto's en de wijk is enorm versteend. Bewoners van de wijk vinden energietransitie en klimaatadaptatie erg belangrijk. Samen hebben ze het initiatief genomen om huizen te isoleren en energie te besparen, de wijk groener te maken en vervoer te verduurzamen.

Het bewonersinitiatief is inmiddels uitgegroeid tot een stichting. Het begon met klimaatadaptie en vergroeningsacties onder de naam ‘Klimaatactief Assendorp.’ Na een jaar wilden mensen elkaar gaan helpen met isolatie en zonnepanelen. Met de Zwolse energiesamenwerking Blauwvinger Energie zijn ze, onder de naam 50 tinten groen Assendorp, begonnen met een wijkaanpak voor verduurzaming van de huizen. Zo is samen een zonnepanelenactie georganiseerd, wordt er gewerkt aan een project voor vloerisolatie en werken ze aan duurzaam vervoer. Een resultaat van parkeeroverlast en een gebrek aan groen. Verder zijn ze bezig met autodeelplannen en parkeren op afstand, onder andere door de inzet van vervoersmakelaars.

Meer weten? Ga naar www.50tintengroenassendorp.nl

 

Berkum Energieneutraal (Stichting Duurzaam Berkum)Logo Berkum Energieneutraal

De Zwolse wijk Berkum wil als eerste wijk van Zwolle energieneutraal zijn. Een proeftuin voor andere wijken in Zwolle en de omgeving. Verschillende partijen werken op dit moment onder de naam Berkum Energieneutraal samen om dit doel te bereiken. Denk aan wijkbewoners, gemeente Zwolle, provincie Overijssel, woningbouwverenigign deltaWonen, Hogeschool Windesheim, VNO-NCW, netbeheerder Enexis, wijkvereniging Berkum en voetbalvereniging Berkum.

Inmiddels hebben zij samen een wijktransitieplan opgesteld waarmee Berkum Energieneutraal een subsidie heeft gekregen in het kader van de proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In 2020 is Stichting Duurzaam Berkum opgericht om namens de wijk de kar te trekken richting aardgasvrij.

Meer weten? Ga naar www.berkumenergieneutraal.nl
 

Binnenstad Duurzaam

Binnenstad Duurzaam is opgericht door bewonersvereniging Binnenstad Zwolle (bbZ). In 2018 heeft Binnenstad Duurzaam nagedacht over een concrete aanpak voor een duurzamere binnenstad. 

Zwolle heeft een historische binnenstad en is rijk Logo bbZaan gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, woningen van rond 1900. Maar hier zijn ook veel woningen uit de periode van 1970 en natuurlijk panden die korter geleden gebouwd zijn, volgens de nieuwe bouwbesluitnormen. Dan zijn er ook nog eigenaars, bewoners, opkopers die panden verhuren, woningen van verenigingen en verenigingen van eigenaren. Bovendien heeft de binnenstad een beschermd stadsgezicht. Ingewikkelde situatie dus, maar stilzitten is geen keuze.

Binnenstad Duurzaam heeft als doel een duurzamere binnenstad te zijn door samen met de andere binnenstadbewoners acties uit te voeren. Acties gericht op het kleiner maken van de energievraag, het zuiniger gebruikmaken van energiebronnen en het gebruiken van energie uit duurzame energiebronnen. Door samen met bewoners actie te voeren verzamelt Binnenstad Duurzaam kennis en is het voordeliger, makkelijker en leuker om uit te voeren. De eerste acties zijn gericht op het verkleinen van de energievraag door bijvoorbeeld het isoleren van woningen (vloeren, daken, muren, ramen), het treffen van kleine energiebesparende maatregelen en het geven van informatie.

De afgelopen jaren hebben tachtig huishoudens deelgenomen aan de verschillende acties. De volgende jaren wil Binnenstad Duurzaam het aantal actieve huishoudens uitbreiden, door hen te enthousiasmeren voor energiebesparing.

Meer weten? Ga naar www.binnenstadduurzaam.nl

 

Blauwvinger EnergieLogo Blauwvinger Energie

Blauwvinger Energie is een samenwerking van Zwolse inwoners en bedrijven, met als doel de energie in Zwolle zo snel mogelijk te verduurzamen.

Blauwvinger Energie is ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de verschuiving naar duurzame energiebronnen op plaatselijk niveau waargemaakt kan en moet worden. In de eerste plaats door minder energie te verbruiken, in de tweede plaats door zoveel mogelijk energie op eigen gebouwen en terreinen op te wekken.

Blauwvinger Energie houdt zich daarom bezig met duurzame opwek. Een bekend voorbeeld is Zonnepark Bomhofsplas, dat Blauwvinger Energie samen met het Energiefonds Overijssel heeft overgenomen. Het is het grootste drijvende zonnepark van Europa, met 72.000 zonnepanelen. Zwollenaren kunnen bijdragen aan dit park en voordeel hebben van de rente.

Meer weten? Ga naar www.blauwvingerenergie.nl

 

Buurkracht Zwolle

Duurzame maatregelen in je huis neem je niet alleen, maar met je buren. Dat vindt Buurkracht Zwolle. Het wijkteam zoekt van tevoren uit welke huizen in de buurt voor welke maatregelen geschikt zijn. Dat scheelt de buren tijd en geld, stappen worden sneller gezet én buren doen samen ervaring op. Bovendien haalt het drempels weg voor verduurzamen, omdat buren hiervoor minder zelf hoeven uit te zoeken.

Ook kunnen buren via Buurkracht Zwolle meedoen aan verschillende gezamenlijke projecten, waaronder het samen inkopen van zonnepanelen, groendaken en infraroodverwarming. Dat is ook hoe in 2018 het idee voor Buurkracht Zwolle ontstond: door samen met verschillende buren zonnepanelen in te kopen. Dat bleek zo’n groot succes te zijn, waardoor er volgende acties volgden.  

En Buurkracht Zwolle is nog lang niet klaar! Initiatiefnemer Spencer Roozeboom: ‘Onze ambitie is om ons eigen wijkdeel Werkeren in 2025 energieneutraal te hebben. We zijn goed op weg om dat te gaan halen. Naast eigen verduurzaming richten we ons inmiddels ook op het delen van informatie met andere samenwerkingen, zowel binnen als buiten Zwolle. Met als doel hun te helpen stappen te zetten met onze hulpmiddelen, kennis en vooronderzoeken.'

Buurkracht Zwolle werkt vanuit Stadshagen, maar iedereen in Zwolle kan meedoen aan de gezamenlijke inkopen of aankloppen voor advies.
Meer weten? Kijk op de Facebook-pagina van Buurkracht Zwolle.


Coörperatief Wijbedrijf DiezeLogo Wijbedrijf Dieze

De bewoners van Diezerpoort willen graag helpen bij het ontwikkelen van hun wijk. Dit bewijzen ze met verschillende acties. Eén hiervan is de start van het WijBedrijf Dieze. Het WijBedrijf brengt vraag en aanbod in de wijk bij elkaar en zorgt ervoor dat geldstromen in het gebied blijven. Zo gaat de wijk er sociaal, economisch en qua leefbaarheid op vooruit. Dat is de missie ‘van, voor en door de wijk’, waarop ieder project wordt beoordeeld. 

WijBedrijf Dieze is begonnen met een zonnepanelenproject 'Straatstroom', en stapje voor stapje worden de activiteiten verbreed. Zo is bijvoorbeeld het project 'De WoningVerbeteraar' opgestart, dat bewoners helpt om de eigen woning in kleine stappen te verduurzamen en bewust maakt van energietransitie. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van Wijkkantine 'Bij Siem', waar buurtvergaderingen worden gehouden en mensen elkaar ontmoeten. Tot slot onderzoekt WijBedrijf de mogelijkheden voor een lokaal warmtenet op aquathermie, waarbij (ruimte voor) meebeslissen door bewoners erg belangrijk is.

Meer weten? Ga naar www.wijbedrijfdieze.nl
 

Groene Aa

Groene Aa (voorheen Aalanden Duurzaam) is een netwerk van, voor en door bewoners in de wijk Aa-landen. Groene Aa moedigt aan, adviseert en ondersteunt bewoners bij verduurzaming. Samen aan de slag. En met elkaar en de gemeente Zwolle in gesprek, over acties en problemen op gebied van energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Aa-landen is een ruim opgezette wijk van Zwolle, met in verhouding veel groen en goede voorzieningen. De gemeente Zwolle en haar wijken staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, en in het bewaren en verbeteren van de biodiversiteit. De bewoner kan zelf actief meewerken aan verduurzaming. Waardoor ieders leefomgeving verbetert en de energierekening te overzien blijft, net als de kosten voor milieu en natuur.

Groene Aa wil acties starten, en wijkbewoners (en gemeente) met elkaar bij elkaar brengen. Naar behoefte kan Groene Aa doorgroeien naar een stichting of vereniging die contracten kan sluiten met andere partijen.

Meer weten? Neem contact op via groeneaa2021@gmail.com. Een website is momenteel nog in de maak. 

 

Het Groene Zuiden

Er zijn vele mooie, duurzame en groene acties in de wijk Zwolle-Zuid, zoals groene daken, het vergroenen van straten door boomspiegels te beplanten, zonnepanelen op daken, vogelhuisjes maken met kinderen en ophangen in de straat, enzovoort.  Er wordt volop gewerkt door bewoners aan een mooier en duurzaam buurtklimaat in Zuid. Deze bewoners doen dit uit eigen beweging, alleen of met de buurt. Soms starten ze dit voor eigen voordeel (bijvoorbeeld het besparen op energiekosten) maar nog vaker vanuit een ‘groen hart’ voor een beter milieu en klimaat.

Bewoners uit Zuid die hun eigen huis of omgeving duurzamer willen maken, weten echter niet altijd waar en bij wie ze moeten beginnen. Kennis en ervaring worden nog niet zo goed mogelijk gedeeld in het stadsdeel. Dit is natuurlijk hartstikke zonde, want waarom zou je opnieuw het wiel uitvinden, als jouw buurmanhet al heeft gedaan?

Daarom is in het najaar van 2020 een vrijwilligersproject opgericht met de naam ‘Het Groene Zuiden’. Hethelpt bewoners aan informatie en deelt kennis en activiteiten, zodat andere buurtbewoners er ook van kunnen leren. Ze werken aan een ‘groen’ netwerk met bewoners en werken samen met andere partijen die de energietransitie versterken.

Meer weten? Ga naar www.hetgroenezuiden.nl


Samenwerking met Zwolse woningverenigingen

De Zwolse woningverenigingen deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang zetten zich graag in voor energiebesparing. Ze doen op wijkniveau al mee met bijvoorbeeld Berkum Energieneutraal en het ontwikkelen van de geothermiebron in Holtenbroek en Aa-Landen. Zowel de verenigingen als hun huurdersorganisaties zien het belang van energiebesparende maatregelen, voor het milieu en voor de portemonnee.

Op het gebied van energiebesparende maatregelen heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. De woningbouwverenigingen, de gemeente en de initiatieven die zich hierboven hebben voorgesteld stemmen voortdurend met elkaar af over ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen van Zwolse woningen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Van het afstemmen van planningen tot het samen organiseren van bijvoorbeeld warmtecafés. En van het plannen van campagnes en uitvoeringsdagen tot het ondersteunen van huurders door de initiatieven.

Logo sWzLogo Openbaar BelangLogo deltaWonen