Energie besparen met

Buitengevelisolatie

Wil je energie besparen en tegelijkertijd ook meteen het aanzicht van de woning veranderen? Wellicht is buitengevelisolatie dan een interessante maatregel. Lees op deze pagina meer..

Factsheet buitengevelisolatie

E-Mailadres
Postcode
Huisnummer
Meer weten over buitengevelisolatie? Vraag de factsheet aan!
"Buitengevelisolatie zorgt naast een besparing op de energienota ook voor een andere uitstraling van de woning. Dit heeft over het algemeen een positieve invloed op de woningwaarde. De kans is echter wel heel groot dat een vergunning nodig is. Informeer daarom van te voren altijd bij de gemeente naar de mogelijkheden" Maurice - Bouwkundig adviseur Duurzaam Bouwloket

Is dit de juiste stap om mee te beginnen?

Met het oog op een gasloze woning is buitengevelisolatie een interessante maatregel en een juiste stap om mee te beginnen. Je kunt namelijk zelf de isolatiewaarde en afwerking bepalen. Bij het toepassen van een goede isolatiewaarde zorg je er voor dat warmte in de woning blijft. Een goed geïsoleerde woning vraagt minder energie om de woning op de juiste temperatuur te krijgen. In tegenstelling tot spouwmuurisolatie kan je bij isolatie aan de buitenkant van de gevel zelf bepalen wat de dikte van het isolatiemateraal wordt. Met de juiste materialen en goede isolatiewaardes kan je met buitgengevelisolatie anticiperen op de huidige en toekomstige eisen op het gebied van isolatie. 

Direct aan de slag?

Een vraag over buitengevelisolatie of wil je direct aan de slag? Klik dan op onderstaande keuzes

Een vraag stellen
Offertes opvragen

"Op het moment dat je jouw CO2-voetafdruk kunt verminderen, moet je dat gewoon doen"

Adrie Spruijt woont in een nieuw gebouwd huis uit 2011 aan de Reeuwijkse plassen. Met een volledig duurzaam, nul-op-de-meter huis, een elektrische auto voor de deur, een grote moestuin en een elektrische sloep als volgende project, is Adrie met recht een duurzame doener pur sang. In huis heeft Adrie onder meer volledige isolatie, zonnepanelen, gebalanceerde ventilatie, driedubbele beglazing en een modulerende warmtepomp. 

Veel gestelde vragen

Wat komt het isolatiebedrijf precies bij mij doen?

Het isoleren aan de buitenkant van de gevel is doorgaans redelijk ingrijpend. Als je er voor kiest om de gevel aan de buitenzijde te laten isoleren worden over het algemeen de volgende stappen met je doorlopen:

Proces voor uitvoering
Allereerst komt de aannemer bij je thuis voor een bezichting. Gedurende deze bezichtiging inspecteert men de technische staat van de gevel en de ondergrond. Ook worden de maten van de gevel opgenomen en bekijkt men of de gevel aan de randvoorwaarden voor buitengevelisolatie voldoet. Na de inspectie wordt met je besproken wat de mogelijkheden zijn voor de gevelafwerking, welke extra opties mogelijk van toepassing zijn en of het vergunningstechnisch haalbaar is.

Op basis van deze eerste bezichting en het gesprek met de aannemer maak je een keuze voor het type buitengevelisolatie zodat de aannemer een offerte kan opstellen. Op het moment dat je in overheenstemming bent gekomen over de prijs wordt een datum afgesproken voor uitvoering van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat je voor deze tijd de vergunning hebt geregeld. Vaak kan de aannemer je daar bij begeleiden.

Proces tijdens uitvoering
Op de afgesproken datum komt de aannemer langs om de buitengevelisolatie bij je thuis aan te brengen. Afhankelijk van het gekozen type gevel en de technische staat wordt, indien nodig, eerst de gevel gereinigd en schoon gespoten. Vervolgens wordt het steigerwerk geplaatst. De hemelwaterafvoeren, dakgoot, naambordjes, deurbel en elektra worden verwijderd. Daarna kan de aannemer beginnen met het monteren van het isolatiemateriaal tegen de gevel. Indien het isolatiemateriaal tegen de gevel is geplaatst wordt de gekozen afwerking aangebracht door de aannemer. Er zijn ook isolatiematerialen verkrijgbaar waar de afwerkingslaag al op zit, dit scheelt in de montagetijd. Als het isolatiemateriaal en de afwerkingslaag zijn aangebracht wordt de (nieuwe) dakgoot en hemelwaterafvoer teruggeplaatst. Als laatste wordt nog een aantal kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het terugplaatsen van het huisnummer, naambordje en aansluiten van de deurbel.

Welke materialen worden doorgaans toegepast?

Er zijn meerdere manieren om de gevel aan de buitenzijde te isoleren. In onderstaande teksten wordt ingegaan op de volgende mogelijkheden:

 • Buitengevelisolatie afgewerkt met een stuclaag;
 • Buitengevelisolatie middels het E-brick systeem (afgewerkt met gevelsteenstrips);
 • Buitengevelisolatie gemonteerd middels een regelwerk.


Na-isolatie afgewerkt met een stuclaag
Bij na-isolatie middels een stuclaag worden als eerst de isolatieplaten op de buitenzijde van de gevel bevestigd. Deze worden bevestigd door middel van een hechtmortel, montagepluggen of door middel van verlijming. Vervolgens wordt op de isolatieplaten een wapeningsgaas met mortelweefsel aangebracht. Dit zorgt voor de stevigheid en drukvastheid van de buitengevelisolatie. Als laatst wordt een sierpleisterlaag aangebracht. Deze sierpleister zorgt voor de juiste uitstraling en biedt tevens bescherming tegen weersinvloeden. De sierpleisters zijn in veel verschillende kleursoorten verkrijgbaar. Donkere kleuren worden wat meer beperkt vanwege lichtreflectie.

Buitengevelisolatie met het E-brick systeem
Het E-brick systeem is een innovatief systeem dat bestaat uit één isolerend paneel waarin isolatie en afwerking al zijn verwerkt. Voordeel is dus dat dit een kant en klaar systeem is wat snel gemonteerd kan worden. E-brick panelen bestaan uit een laag met isolatiemateriaal, die wind- en waterdicht wordt afgeschermd met een laag geëxtrudeerd schuim. De panelen zijn in de fabriek al afgewerkt met baksteen steenstrips. Omdat de panelen worden afgewerkt met steenstrips krijgt de gevel een natuurlijke uitstraling. De E-brick panelen worden bevestigd met roestvrij stalen schroeven. Deze schroeven worden in de daarvoor voorziene gaten geboord. De boorgaten worden tijdens de productie al voorzien.

Na-isolatie middels een regelwerk
Bij de na-isolatie middels een regelwerk worden er eerst verticaal houten regels (latten) tegen de gevel bevestigd. Als het regelwerk is gemonteerd worden vervolgens de isolatieplaten tussen de regels bevestigd. Om het houten regelwerk te beschermen tegen onder andere vocht wordt vaak gebruik gemaakt van een dampopen folie die over de buitenkant van het regelwerk wordt bevestigd. In sommige gevallen plaatst men tegen de buitenmuur een dampscherm. Dit wordt alleen gedaan op het moment dat de buitengevel niet luchtdicht is (zie afbeelding). Op het moment dat de gevel wel luchtdicht is, is een dampscherm overbodig. Als afwerking zijn er veel verschillende mogelijkheden zoals zink, keramische pannen, steenstrips en kunststof sidings.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor uitvoering?

Voor het toepassen van buitengevelisolatie dient u aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. In sommige situaties moeten van te voren nog enkele maatregelen getroffen worden om de gevel geschikt te maken. In de onderstaande tekst worden de belangrijkste randvoorwaarden, om buitengevelisolatie uit te voeren, opgesomd.

 • U dient in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning om aan de buitenkant van uw gevel te isoleren;
 • Op de gevel mogen geen oneffenheden voor komen die groter zijn dan 1cm per strekkende meter. Buitengevelisolatie mag pas worden aangebracht nadat de oneffenheden zijn weggewerkt. Men kan te maken hebben met voorspringende of met terugliggende oneffenheden. Voorspringende oneffenheden moeten eerst worden weggebikt. Terugliggende oneffenheden moeten worden uitgevlakt met een mortel. U kunt dit zelf doen of door de aannemer later uitvoeren;
 • Als de gevel dampdicht is, zoals bij geglazuurde bakstenen, tegel- of mozaïekwerk , mag een gelijmd gevelisolatiesysteem niet zomaar worden aangebracht. Dit geldt overigens ook voor geverfde of gestucte gevels met een sterke dampremmendheid. De gevel is dan namelijk bewerkt met waterafstotende middelen.
 • De onderconstructie en de kozijnen waarop de gevelisolatie wordt aangebracht moet goed slagwaterdicht zijn. Dit kan de aannemer voor u controleren;
 • Gevelisolatie op de buitengevel kan niet worden toegepast op gebogen gevelgedeelten. In sommigen gevallen kan bij licht gebogen geveldelen alsnog worden voldaan met het toepassen van kleine zaagsneden;
 • Gevels waarop tekenen van vochtschade zijn te zien, mogen niet van buitenaf geïsoleerd worden. De aannemer controleert dit voor u gedurende zijn inspectie;
 • Kleine scheuren hebben geen gevolgen met betrekking tot het isoleren van de buitenzijde van de gevel. Op het moment dat u te maken heeft met grote scheuren is het verstandig om een isolatiebedrijf of bouwkundig adviseur in te schakelen om de risico's te analyseren;
 • Gepleisterde gevels waarvan het pleisterwerk brokkelig is geworden of waarbij het pleisterwerk zacht of los zit, is niet geschikt als ondergrond voor gevelisolatie die tegen de muur gelijmd moeten worden;
 • Verf op de gevel dat is beschadigd, slecht hecht of begint te bladeren dient van te voren verwijderd te worden;
 • Voorwerpen die van metaal zijn en aan de gevel zijn gemonteerd dienen te worden verwijderd;
 • Voorwerpen die van metaal zijn en in de gevel zijn gemonteerd dienen roestwerend te worden behandeld.

Met welke aandachtspunten moet ik rekening houden?

Het kiezen voor buitengevelisolatie brengt naast een hoop voordelen ook een aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee. Hieronder kunt u lezen om welke aandachtspunten het gaat.

 • Het is verstandig om van te voren de gevel te laten inspecteren. Het goed laten inspecteren van de gevel voorkomt discussie achteraf en kan later eventuele onnodige kosten besparen;
 • Een belangrijk aandachtspunt is dat u van te voren uw omgevingsvergunning regelt zodat u wettelijk toestemming heeft om uw gevel aan de buitenzijde te isoleren (en dus het gevelbeeld te veranderen);
 • Buitengevelisolatie is geen middel om muren die scheef staan weer recht te krijgen of muren met gebreken uit het zicht te houden;
 • Let er op dat constructiedelen zoals kozijnen waterdicht zijn. In veel gevallen zijn kozijnen die niet waterdicht zijn het gevolg van vochtdoorslag;
 • Buitengevelisolatie is geen middel om de stabiliteit van de buitengevel te versterken. Let er dus op dat er geen spanning van de gevel op de isolatieconstructie komt te staan;
 • Het is aan te raden om bij twijfel over vochtschade van te voren een (onafhankelijke) deskundige naar de gevel te laten kijken.

Hoeveel tijd neemt het isoleren van de binnenkant gevel in beslag?

De tijdsduur om uw gevel te isoleren aan de buitenzijde is per situatie verschillend. Over het algemeen is het isoleren van de buitengevel een behoorlijke ingreep waar men meerdere dagen mee bezig is. 

Is er een vergunning nodig voor het isoleren van de buiten gevel?

Met het isoleren aan de buitenkant van de gevel verandert u het uiterlijk van de woning. Deze verandering dient door de welstandscommissie van uw gemeente getoetst te worden. U zult daarom voor het isoleren aan de buitenkant van de gevel altijd een omgevingsvergunning aan moeten vragen bij uw gemeente. 

Let er wel op dat na het isoleren van de buitenkant van de gevel u aan de minimale eisen moet voldoen van het bouwbesluit. Het isolatiebedrijf kunt u hierover informeren.

Aan welke kosten moet ik ongeveer denken?

De kosten voor het isoleren van een gevel aan de buitenzijde zijn afhankelijk van een aantal factoren. Denk onder andere aan de isolatiewaarde, het type isolatie en het gewenste type afwerking van de gevel. Naast de kosten voor de buitengevelisolatie zijn er vaak ook nog bijkomende kosten inzake het verleggen van de raamdorpelstenen, zetwerk en afwerking rondom kozijnen en het aanpassen van de hemelwaterafvoer en dakgoot. In de prakijkt zien wij een gemiddelde kostprijs van circa € 150,- per m2 inclusief btw. Het is aan te bevelen de werkzaamheden inzake een buitengevelisolatie door een gespecialiseerd bedrijf te laten verrichten. 
 

Wat is het verschil tussen Rd- en Rc-waarde?

Rd-waarde: de warmteweerstand van een materiaal.
Rc-waarde: de warmteweerstand van de constructie.

Elk materiaal heeft een bepaalde warmteweerstand (Rd). Dit geeft aan hoe goed warmte wordt tegengehouden. De d in Rd-waarde staat voor ‘declared’, de waarde zoals een fabrikant opgeeft. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt tegengehouden en dus hoe beter de warmteweerstand van het materiaal is. Een Rc-waarde is de verschillende warmteweerstanden (Rd’s) van de verschillende materialen bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld: bij een spouwmuur bestaat de Rc-waarde uit de opgetelde Rd-waarden van de buitenmuur, luchtspouw, isolatiemateriaal en de binnenmuur.

Een nieuwbouwwoning wordt minimaal geïsoleerd volgens de eisen in het bouwbesluit:

Vloer: minimaal Rc-waarde 3.5
Gevel: minimaal Rc-waarde 4.5
Dak: minimaal Rc-waarde 6.0

Bij het isoleren van een bestaande woning zou het mooi zijn om de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit voor zover mogelijk te benaderen.

advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan