Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Een duurzame, gezonde en comfortabele
Nieuwbouwwoning

Stappenplan Duurzaam Bouwen

Meer weten over de stappen om een duurzame woning te bouwen? Download hier het stappenplan Duurzaam Bouwen!
Adviseur Duurzaam Bouwloket
Als je je eigen woning gaat bouwen kom je voor een hoop keuzes te staan. Welke architect, welke kleur baksteen, welke kleur voeg, wat voor type kozijn en zo kunnen we nog wel even door gaan. Naast alle beslissingen die je sowieso al dient te maken bij het ontwerpen en bouwen van je huis, is er nog een heel belangrijk onderdeel. Namelijk, welke keuzes ga je maken op het gebied van energie en duurzaamheid? Onderstaande pagina geeft informatie en uitleg over de lokale- en landelijke ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp. Adviseur Michiel de Soet

Lokale- en landelijke ontwikkelingen en regelgeving

Lokale ontwikkeling

Alle nieuwbouw energieneutraal en op termijn energieleverend

Alle nieuw te bouwen woningen worden energieneutraal en in de toekomst zelfs energieleverend gebouwd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het hergebruik van materialen en het gebruik van ecologische materialen. Vooruitlopend op landelijke regelgeving gaat het Amersfoortse college een aangescherpte werkwijze invoeren om dit mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om normen vast te leggen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van experimenten onder de crisis- en herstelwet. Zo kan bijvoorbeeld een lagere norm worden vastgelegd voor milieubelasting door materialen die in een gebouw worden toegepast. 

De Raad heeft in het deelakkoord Duurzaamheid aangegeven dat energieneutrale nieuwbouw en circulair bouwen met ecologische materialen de norm zijn voor nieuwbouw in de gemeente Amersfoort. Dit is ook vastgelegd in de Warmtevisie en het Deltaplan wonen.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Gelukkig zijn er al een aantal bouwers volop bezig met energieneutrale concepten. Wij willen meer bouwers zover krijgen datzelfde te doen. En we zullen hen daarmee ook ondersteunen.’

Niet alleen Amersfoort, maar ook het Rijk scherpt de energie- en milieuprestaties verder aan. Dit geldt ook voor het stellen van eisen aan circulariteit. Per 1-1-2021 komt de eerste aanpassing er aan door middel van de invoering van de BENG (bijna energieneutraal gebouw). Daarnaast krijgen gemeenten per 1 januari 2021 met de invoering van de Omgevingswet de mogelijkheid om normen verder aan te scherpen.

Wethouder milieu en grondstoffenbeleid Fatma Koser Kaya: ‘Ik vind het hergebruik van materialen belangrijk omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn. Dat is waarom ook in de bouw duurzamer gebouwd moet worden’.

In de huidige markt zijn er een aantal goede voorbeelden. Toch gaat het bij de ontwikkeling van projecten niet altijd vanzelf; de praktijk is weerbarstig. Daarom wordt een integrale aanpak en werkwijze ingevoerd gericht op de ondersteuning van de bouwer. Van de bouwer wordt gevraagd om in elke fase van het project aan te geven hoe de norm van energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bereikt kan worden. De gemeente wil partijen ondersteunen door mee te denken en waar nodig expertise in te brengen.Vanuit het Rijk wordt steeds actiever gestuurd op het uitfaseren van het aardgasnetwerk en het aanscherpen van de bouwregelgeving, zodat ontwikkelaars en aannemers verplicht worden duurzamere woningen te bouwen.


Landelijke ontwikkeling en regelgeving

Per 1 juli 2018 is het verplicht een nieuwbouw woning aardgasvrij te bouwen
Dat is vastgesteld in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet)
Meer informatie over Wet Vet

BENG-norm vanaf 1-1 2021
Vanaf 1-1-2021 krijgen we de nieuwe BENG norm. De BENG norm zal de EPC vervangen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het is slim om nu al in te spelen op de veranderende regelgeving. Wanneer je op dit moment een woning laat bouwen conform de huidige norm van het bouwbesluit (EPC), de woning over een aantal jaar alweer technisch achterhaald is. Dat zou toch eeuwig zonde zijn!

Termen en definities

In de praktijk worden veel termen en definities door elkaar gehaald. Bij het bouwen van een woning is het handig om de betekenis van onderstaande begrippen te kennen.

  • Een Energie neutrale woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor het woninggebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als dat er lokaal duurzaam wordt opgewekt;
  • Een Nul Op de Meter (NOM) woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woninggebonden verbruik en huishoudelijk verbruik (bijvoorbeeld computers, keukenapparatuur en losse apparaten), net zoveel energie wordt verbruikt (of minder) als er lokaal met duurzame energie op de woning/kavel wordt opgewekt;
  • EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt. Vanuit het bouwbesluit zal je op dit moment minimaal een EPC van 0,4 moeten realiseren. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw in theorie is. Een EPC van 0 betekent een energie neutrale woning, een NOM-woning heeft een negatieve EPC (bijvoorbeeld EPC -0.15). De EPC kan met speciale rekensoftware worden berekend. Er kan gestuurd worden op een lagere EPC door verschillende maatregelen toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het toepassen van hoogwaardiger isolatie, zonnepanelen of een betere naad- en kierdichting. Dit zijn slechts enkele maatregelen waar aan gedacht kan worden. Uiteraard zijn er veel meer mogelijke maatregelen die kunnen helpen om een lagere EPC te realiseren. Hou hierbij in gedachten dat een lage EPC niet per definitie een gezonde, comfortabele en energie-efficiënte woning is, daar komt meer bij kijken.

Stappenplan Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwloket heeft voor alle bewoners die duurzaam gaan nieuwbouwen een stappenplan ontwikkeld om tot een aardgasloze, gezonde, comfortabele en energie-efficiënte woning te komen. Zo kan jij als bewoner de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij zetten. Het stappenplan geeft in hoofdlijnen aan wat de belangrijke tips en aandachtspunten zijn en waar verder rekening mee gehouden moet worden. Bovenaan deze pagina is het stappenplan te downloaden.

Heb je behoefte aan meer details en uitleg over de verschillende onderwerpen? Dan kan er altijd contact worden opgenomen met één van onze adviseur. Bel ons op 072 - 743 39 56 of stuur een email met jouw vragen via het contactformulier

Onderstaand zijn de stappen om te komen tot een duurzame, gezonde en comfortabele nieuwbouwwoning kort uiteen gezet.

Veel gestelde vragen