Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Stimuleringsregeling voor VvE's en rechtspersonen met maatschappelijk belang

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Noordwijk (ZH). De duurzaamheidsverordeningen die voor deze datum door de destijds afzonderlijke gemeente zijn vastgesteld blijven in heel 2019 nog actueel.

Dit zijn de verordeningen:

 1. Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019 / Noordwijkerhout 2018-2019
 2. Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2018 / Noordwijkerhout 2018
 3. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018 / Noordwijkerhout 2018


Met deze verordening (zie 3) kunnen rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk belang en VvE’s en, die duurzame maatregelen willen laten uitvoeren, een stimuleringslening aanvragen, tegen een lage rente. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt en beheert de leningen.

Het advies van de Omgevingsdienst West-Holland is om eerst alle voorwaarden te lezen. Dan weet u wanneer u wat moet doen. Het is niet mogelijk om een papieren formulier op te vragen en/of retour te sturen, het aanvraagproces gaat digitaal. Wanneer u problemen ondervindt met het invullen van het formulier, neem dan contact op met de Omgevingsdienst via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

Voorwaarden

 1. De verordening start op 1 januari 2018 en heeft geen einddatum.
   
 2. Deze verordening is van toepassing op de volgende rechtspersonen:
  a.    Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementengebouw: VvE met een minimum van tien leden; waarbij de aanvraag van de stimuleringslening bedoeld is voor het financieren van meer dan 75% van de hoofdsom van zonnepanelen en daarmee buiten de voorwaarden van de landelijke VvE Energiebespaarlening valt;
  b.    Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen, met uitzondering van toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.
   
 3. U kunt alleen een stimuleringslening aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd.
   
 4. Alleen maatregelen die niet (voor 100%) vallen onder de landelijke VvE Energiebespaarlening, komen in aanmerking voor een stimuleringslening.
  De volgende duurzame maatregelen op/aan/nabij het gebouw komen in aanmerking voor de lening:

  a.Led-verlichting
  b. Infraroodpanelen
  c. Warmtepomp
  d. Zonnepanelen
  e. Zonneboiler
  f. Gevelisolatie
  g. Dakisolatie
  h. Vloerisolatie
  I. Bodemisolatie
  j. Hoogrendementsglas (met eventueel kozijnen)
  k. Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter
  l. HR-107 ketel (of een ketel met een vergelijkbaar/ beter rendement)
  m. Groen dak
  n. Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen, zoals spouwmuurisolatie.
   
 5. Het te lenen bedrag per rechtspersoon bedraagt minimaal €2.500,-  en maximaal €50.000,-
   
 6. Het rentepercentage over het nog niet afgeloste bedrag van de lening is gelijk aan het rentepercentage van VvE Energiebespaarlening, of opvolgers daarvan, op het moment van het besluit tot toewijzing van de lening. De actuele rentestand kunt u hier nakijken.
   
 7. De SVn rekent eenmalige kosten van 1% over het te lenen bedrag met een minimum van € 1.500,- . Van de lening wordt, afhankelijk van de situatie en op kosten van de aanvrager, een notariële, hypothecaire of onderhands akte opgemaakt.
   
 8. De offerte of factuur moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze offerte- en factuureisen vindt u hier. Geef deze offerte- en factuureisen door aan het bedrijf dat de maatregel voor u uit gaat voeren, zodat u direct een offerte ontvangt volgens de voorwaarden.
   
 9. Indien er een overheidssubsidie beschikbaar is waar u voor in aanmerking komt, kunt u deze combineren met deze stimuleringslening.

Hoe vraagt u de lening aan?

1.  Aanvraag

De stimuleringslening kan alleen aangevraagd worden door de vertegenwoordigingsbevoegde van de rechtspersoon.
De stimuleringslening vraagt u hier aan. Bij de aanvraag moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel register van de rechtspersoon.
 2. Bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag.
 3. Een kopie van de offerte(s). De eisen aan de offerte(s) vindt u hier.
 4. Een ingevuld ondertekeningformulier, deze kunt u uploaden bij het aanvraagformulier.
 5. Vereniging: Indien de aanvrager een vereniging betreft dan; een goedgekeurd verslag van de Algemene Leden Vergadering (niet ouder dan zes maanden) waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de maatregelen en het aangaan van de lening.
 6. VvE: Energieprestatieadvies waarbij voor de aanvraag van de VvE is opgenomen dat voldaan is aan artikel 3.3 sub a van de verordening.
   

Verzoek voor aanvullende informatie
Wanneer de door u aangeleverde informatie niet compleet is, krijgt u een ‘Verzoek voor Aanvullende Informatie’. Op dat moment is uw aanvraag nog niet compleet. U krijgt vier weken de tijd de gegevens aan te leveren waar om gevraagd wordt. 
 

2. Besluit
a. Zodra uw aanvraag compleet (inclusief bijlagen) en behandeld is, ontvangt u de beschikking (toewijzing). De toewijzing ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van uw complete aanvraag.In de toewijzing staat voor welke duurzame maatregel u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, wat het leenbedrag is, de looptijd van de stimuleringslening, het rentetarief en eventuele optionele voorwaarden.
b. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. De eenmalige kosten voor het afsluiten van de Stimuleringslening is 1% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.500,-.
c. Na ontvangst van de toewijzing kunt u uw aanvraag voor een stimuleringslening indienen bij SVn. Dit doet u binnen acht weken na de beschikkingsdatum digitaal via www.svn.nl. De toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw stimuleringslening bij SVn. Vraagt u de stimuleringslening niet aan binnen acht weken na de beschikkingsdatum, dan is de toewijzing niet meer geldig.
d. Binnen twaalf weken na de start van de digitale aanvraag, moet de aanvraag bij SVn compleet zijn.


3. Krediettoets
SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte met de overeenkomst voor geldlening voor de stimuleringslening. 


4. Bouwkrediet
Nadat u de offerte heeft ondertekend en heeft teruggestuurd, plaatst SVn uw lening in een bouwkrediet. SVn stuurt u ook het declaratieformulier toe.
 

5. Betaling
Als de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de kopie van de facturen naar de Omgevingsdienst. Dit kan via e-mail naar duurzaam@odwh.nl of per post naar:
Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. Team Duurzaamheid
Postbus 159
2300 AD Leiden

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via het telefoonnummer 071-4083300 of per email via duurzaam@odwh.nl. Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Downloads

Aanvraagformulier
Verordening stimuleringslening
Offerte- en factuureisen

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.