Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie afkoppelen regenwater

Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool. U kunt daarmee vuil en schoon water gescheiden houden.

U kunt subsidie krijgen als u het regenwater van een schoon oppervlak niet meer op het gemengde riool loost.

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen (dak, terras of oprit)
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat
  • Het object is gelegen binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot is

De complete verordening subsidiering afkoppelen hemelwater vindt u op de website van Overheid.nl.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per m².

Het subsidiebudget voor 2021 is € 200.000. Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier. 


De subsidie aanvragen

Een subsidie vraagt u aan met het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak. Het formulier vindt u op:
www.soest.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater

 

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.