Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Subsidie groene daken


Een groen dak is een plantenlaag op uw dak. De begroeiing van een groen dak bestaat uit laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Een groen dak is geen dakterras, het is alleen voor onderhoud toegankelijk.

Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen voor gebouwen in Soest.

Voordelen voor het milieu

 • Groene daken houden meer regenwater vast. Hierdoor spoelt er minder schoon regenwater naar het riool.
 • Groene daken verhogen de biodiversiteit van uw omgeving.
 • Groene daken hebben een isolerende werking. Hierdoor blijft uw huis/bedrijf koeler in de zomer en warmer in de winter.
 • Groene daken zorgen ervoor dat uw dak langer meegaat omdat zon en schommelingen in temperatuur minder invloed hebben.
 • Groene daken hebben een positief effect op het rendement van zonnepanelen. De werking van een zonnepaneel is minder wanneer het paneel heet wordt door de zon. Door verdamping zorgen de plantjes voor een lagere temperatuur rondom de panelen.

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het dak aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m2,
 • Het groene dak moet minstens 10 jaar in stand gehouden kunnen worden,
 • Het dak moet uitsluitend voor onderhoud toegankelijk, het gebouw zelf moet voor mensen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld wel een koeienstal, maar geen hondenhok),
 • Is er sprake van een monument? Dan is er een omgevingsvergunning nodig.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten van de groene daklaag met een maximum van € 30 per vierkante meter en maximaal € 20.000 per gebouw. 
Het subsidiebudget voor 2021 is € 200.000. Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier. 

Constructieberekening

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Heeft u twijfels? Laat u dan adviseren door de leverancier of een constructeur. De leverancier kan u vuistregels meegeven. Wilt u zeker weten dat uw dak voldoende draagkracht heeft? Laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur. De gemeente geeft een vergoeding voor de kosten van een constructieberekening tot maximaal € 200.

Subsidie aanvragen

Via onderstaande knop vraagt u subsidie aan voor de aanleg van een groen dak.

Subsidie groene daken aanvragen

Na de aanvraag: gereed melden

Als uw aanvraag volledig is en wij akkoord gaan, dan krijgt een brief met de voorlopige beschikking. Hierin staat wat u aan subsidie ontvangt op basis van de schatting van uw kosten.

Na ontvangst van deze brief kunt u starten met de aanleg van het groene dak. Bewaar uw facturen. Zodra uw dak is aangelegd, laat u ons dit weten via de gereed melding. U voegt toe:

 • Een gespecificeerde rekening. Heeft u meerdere rekeningen? Maak dan een apart kostenoverzicht zodat duidelijk is welke kosten u indient voor de subsidie.
 • Een foto van het aangelegde groene dak waarop de locatie duidelijk zichtbaar is.

Daarna wordt de subsidie aan u uitbetaald.

Groen dak gereed melden

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. beleidsadviseur Water en Riolering. Klik hier voor meer informatie

 

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.