Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen


Bent u eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Enkhuizen? Dan kunt u geld lenen van de gemeente voor het verduurzamen of toekomstbestendig maken van uw woning of appartement. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor kunt u geld lenen?

U kunt alleen geld lenen voor maatregelen uit de lijst van maatregelen Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden om: 

1. Uw woning energiezuiniger of aardgasvrij maken: 

 • Dak of muren isoleren
 • Een warmtepomp kopen
 • Zonnepanelen kopen

2. Uw woning te renoveren of onderhouden: 

 • Herstellen van de fundering   
 • Verwijderen van asbest

3. Uw woning geschikt maken om er langer te kunnen blijven wonen (levensloopbestendig maken): 

 • Uw badkamer veilig maken
 • Uw badkamer of slaapkamer naar de benedenverdieping verplaatsen
 • Een traplift plaatsen
   

Informatie over de lening

Soort lening

U kunt gebruik maken van de Toekomstbestendig wonen lening of de Toekomstbestendig wonen Verzilverlening. Met deze leningen kunt u uw huis verduurzamen of uw woning laten aanpassen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen.

Bedrag, looptijd en rente

Afhankelijk van de lening kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw) lenen. De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar en heeft een rente tussen 0,5% en 1,5%.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Enkhuizen.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen lening: u bent jonger dan 76 jaar.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: u bent 58 jaar of ouder.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: het is noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Uw pand dient over ruim voldoende overwaarde beschikken.
 • Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van uw woning. De vergunning moet verleend zijn, vóórdat u de lening aanvraagt.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen lening en Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: de maatregelen moeten een energiebesparing opleveren. Er zijn criteria opgesteld waaraan de maatregelen moeten voldoen. Bekijk de criteria maatregelen Toekomstbestendig wonen lening. Wij adviseren u deze lijst te overleggen aan uw aannemer of installateur.


Hoe vraag ik de lening aan?

Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in op de website van de gemeente Enkhuizen. Dat kunt u hieronder doen met de knop ‘Verzoek indienen’.
 2. Als uw verzoek is ingediend, bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor de lening. Dit doet het Duurzaam Bouwloket voor de gemeente. Het Duurzaam Bouwloket toetst uw aanvraag aan de criteria van de gemeente. 
 3. Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Als u het niet eens bent met dat besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
 4. Als u in aanmerking komt, kunt u een offerte aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen, dit gebeurt door toetsing via de BKR. Bent u in staat om de lening terug te betalen, dan ontvangt u van SVn een offerte.
 5. Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.


Nodig bij indienen aanvraag

Bij het indienen van een aanvraag heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing (verplicht).
 • De laatste WOZ-beschikking van de woning waarvoor u de lening wilt aanvragen (verplicht).
 • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning.

Verzoek indienen

Heeft u bovenstaande gegevens? Dan kunt u uw verzoek indienen via het onderstaande aanvraagformulier.

Lening aanvragen

Meer informatie

Let op: U kunt de lening bij SVn pas aanvragen nadat u een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen. Op de website van SVn vindt u wel meer informatie over de leningen. Wilt u meer informatie over de toekomstbestendig wonen lening? Klik dan hier