Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen


Bent u eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Enkhuizen? Dan kunt u geld lenen van de gemeente voor het verduurzamen of toekomstbestendig maken van uw woning of appartement. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor kunt u geld lenen?

U kunt alleen geld lenen voor maatregelen uit de lijst van maatregelen Toekomstbestendig wonen lening Enkhuizen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden om: 

1. Uw woning energiezuiniger of aardgasvrij maken: 

 • Dak of muren isoleren
 • Een warmtepomp kopen
 • Zonnepanelen kopen

2. Uw woning te renoveren of onderhouden: 

 • Herstellen van de fundering   
 • Verwijderen van asbest

3. Uw woning geschikt maken om er langer te kunnen blijven wonen (levensloopbestendig maken): 

 • Uw badkamer veilig maken
 • Uw badkamer of slaapkamer naar de benedenverdieping verplaatsen
 • Een traplift plaatsen
   

Informatie over de lening

Soort lening

U kunt gebruik maken van de Toekomstbestendig wonen lening of de Toekomstbestendig wonen Verzilverlening. Met deze leningen kunt u uw huis verduurzamen of uw woning laten aanpassen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen.

Bedrag, looptijd en rente

Afhankelijk van de lening kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw) lenen. De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar en heeft een rente tussen 0,5% en 1,5%.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Enkhuizen.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen lening: u bent jonger dan 76 jaar.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: u bent 58 jaar of ouder.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: het is noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Uw pand dient over ruim voldoende overwaarde beschikken.
 • Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van uw woning. De vergunning moet verleend zijn, vóórdat u de lening aanvraagt.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Bij een Toekomstbestendig wonen lening en Toekomstbestendig wonen Verzilverlening: de maatregelen moeten een energiebesparing opleveren. Er zijn criteria opgesteld waaraan de maatregelen moeten voldoen. Bekijk de criteria maatregelen Toekomstbestendig wonen lening. Wij adviseren u deze lijst te overleggen aan uw aannemer of installateur.


Hoe vraag ik de lening aan?

Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in op de website van de gemeente Enkhuizen. Dat kunt u hieronder doen met de knop ‘Verzoek indienen’.
 2. Als uw verzoek is ingediend, bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor de lening. Dit doet het Duurzaam Bouwloket voor de gemeente. Het Duurzaam Bouwloket toetst uw aanvraag aan de criteria van de gemeente. 
 3. Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Als u het niet eens bent met dat besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
 4. Als u in aanmerking komt, kunt u een offerte aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen, dit gebeurt door toetsing via de BKR. Bent u in staat om de lening terug te betalen, dan ontvangt u van SVn een offerte.
 5. Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.


Nodig bij indienen aanvraag

Bij het indienen van een aanvraag heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing (verplicht).
 • De laatste WOZ-beschikking van de woning waarvoor u de lening wilt aanvragen (verplicht).
 • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning.

Verzoek indienen

Heeft u bovenstaande gegevens? Dan kunt u uw verzoek indienen via het onderstaande aanvraagformulier.

Lening aanvragen

Meer informatie

Let op: U kunt de lening bij SVn pas aanvragen nadat u een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen. Op de website van SVn vindt u wel meer informatie over de leningen. Wilt u meer informatie over de toekomstbestendig wonen lening? Klik dan hier

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.