Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Duurzaamheidslening Hoorn


Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. In 2019 stelt de gemeente € 250.000 beschikbaar voor deze lening. De lening kunt u aanvragen vanaf 15 januari 2019. Het is niet mogelijk om eerder een aanvraag in te dienen.


Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen?

U kunt alleen een duurzaamheidslening aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Als huurder kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om deel te nemen aan een collectief zonnepanelenproject via een energiecoöperatie.
Let op, dit is niet de pagina voor subsidie voor het verduurzamen voor uw woning. Informatie hierover kunt u vinden op www.hoorn.nl/energiesubsidie.

Voorwaarden

Bekijk hier de voorwaarden.
Bekijk de Duurzaam Bouwenlijst of de maatregel die u wilt plaatsen, onder de Duurzaamheidslening valt.

Aanvragen

Voor de aanvraag

Als u voor uw verbouwplan vergunningen nodig heeft, vraagt u deze eerst aan bij het loket BWO (bouwen, wonen en ondernemen) in het stadhuis of via de website van het Omgevingsloket. Vraag vervolgens offertes op voor uw maatregelen.

De aanvraag bij de gemeente

Het formulier voor het aanvragen van de duurzaamheidslening is vanaf 3 januari 2019 beschikbaar.
Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een digitaal aanvraagformulier van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Als VvE wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u een afwijzingsbrief.

De aanvraag bij SVn

U vult het aanvraagformulier van SVn in en stuurt deze op naar SVn. Bekijk op de website van SVn hoe u dit kunt doen. Complete aanvragen worden binnen 2 weken beoordeeld. Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de duurzaamheidslening. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Daarover krijgt u een brief.

De duurzaamheidslening is een consumptief krediet. De SVn toetst via een krediettoets of u in aanmerking komt voor een dergelijk krediet. Indien u gebruik wilt maken van de duurzaamheidslening bij de aankoop van een nieuwbouwwoning waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is ingediend en die via aanpassing van het bouwplan alsnog aardgasvrij wordt gebouwd, zult u veelal ook een hypotheek aanvragen. U kunt dan via uw financieel adviseur laten toetsen of u aanvullend op deze hypotheek ook nog in aanmerking komt voor een consumptief krediet.

Afhandeling

Wanneer uw aanvraag voor de lening is toegewezen, kunt u de maatregelen laten uitvoeren. U stuurt de originele onbetaalde rekeningen naar de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat deze rekeningen vanuit het bouwkrediet van uw duurzaamheidslening worden betaald.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kan ik een duurzaamheidslening of stimuleringslening VvE aanvragen?
Op de Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn staat voor welke maatregelen u een duurzaamheidslening kunt aanvragen.

Voor VvE’s geldt dat zij een lening bij de gemeente kunnen aanvragen wanneer meer dan 75% van het leningbedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Indien de VvE andere maatregelen wil treffen, kan gebruik gemaakt worden van de nationale energiebespaarlening ( https://www.energiebespaarlening.nl/vve/ )

2. Hoeveel kan ik maximaal lenen?
Particuliere woningeigenaren kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen.
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)s kunnen minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000 lenen.

3. Wat is de looptijd van de lening?
De lening loopt maximaal 15 jaar. Bij een lening lager dan € 7.500 is de looptijd maximaal 10 jaar.

4. Wat is het rentepercentage van de duurzaamheidslening?
Het actuele rentepercentage vindt u op de website van de SVn. Het rentepercentage van de duurzaamheidslening wordt vastgesteld op het moment van indienen van de aanvraag bij SVn.
Voor de stimuleringslening VvE geldt hetzelfde rentetarief als voor de duurzaamheidslening. Daarvoor geldt het tarief op het moment dat de gemeente de aanvraag toewijst. De rente staat de hele looptijd vast.

5. Kan ik de rente die ik over de duurzaamheidslening moet betalen van de belasting aftrekken?
Ja, dat kan, onder de noemer woningverbetering. Vraag dit wel na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt.

6. Hoeveel moet ik aflossen?
U betaalt de lening terug volgens de afspraken die SVn met u maakt. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250.

7. Mag ik de lening combineren met subsidies?
Ja, dat kan.

8. Als ik zonnepanelen koop, kan ik de BTW terugvragen bij de belastingdienst. Is dit van invloed op de hoogte van de duurzaamheidslening?
Ja, bij de berekening van de werkelijke kosten houden wij daar rekening mee. Wij brengen het bedrag in mindering op de lening. Informatie over het terugvragen van de BTW op zonnepanelen vindt u op de website van Milieu Centraal.

VvE’s schaffen de zonnepanelen veelal aan voor de opwekking van stroom voor verlichting etc. van gemeenschappelijke ruimten. In dat geval kan de BTW niet teruggevraagd worden.

9. Kan ik de lening ook aanvragen voor een nieuwe woning?
In principe is de lening beschikbaar voor bestaande woningen. U kunt wel een lening aanvragen voor een nieuwbouwwoning waarvan de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is ingediend en die via aanpassing van het bouwplan alsnog aardgasvrij wordt gebouwd.

10. Kan ik ook een lening aanvragen voor het realiseren van een aanbouw aan een bestaande woning?
Nee, dat kan niet. U kunt wel een lening aanvragen voor het isoleren van een bestaande aanbouw.

11. Kan ik de lening ook gebruiken voor bijkomende bouwkundige aanpassingen?
Ja, dat kan. U mag een bedrag lenen voor woningverbetering, maar dat bedrag mag nooit meer zijn dan 30% van de totale lening. Woningverbeteringen zijn bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te realiseren. Of om ander onderhoud of verbeteringen die te maken hebben met de energiemaatregel. Voorbeelden zijn aanpassing of vervanging van kozijnen, dakconstructies, schilderwerkzaamheden of ander onderhoud.

Voorbeeld:
U gaat HR++ glas (isolerende beglazing) in uw woning aanbrengen. Dat kost € 10.000. U wilt tegelijkertijd de kozijnen vervangen. Dit is woningverbetering. Dat kost € 12.000. In totaal heeft u dus € 22.000 nodig. Wij berekenen het bedrag dat u maximaal kunt lenen als volgt.  € 10.000 = 70% van het leningbedrag. Dan komt het leningbedrag uit op 14.286 (10.000 : 70 x 100). Dat betekent dat u voor de vervanging van de kozijnen €  4.286  (€ 14286 – € 10.000) kunt lenen. Het restant van € 7.714 moet u zelf betalen.

12. Geldt er een termijn voor het indienen van documenten bij SVn?
Ja. Als u zich niet aan deze termijn houdt, vervalt de toekenning die u van de gemeente heeft gehad. U moet rekening houden met het volgende:

  1. Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn),
  2. Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn. Op die manier kan SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.