Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Restauratiefonds verduurzamen van monumenten


Bent u benieuwd welke financieringsmogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van uw (Rijks) monument?
Daarvoor kunt u terecht bij het restauratiefonds. Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden.

Financieringsmogelijkheden verduurzamen monument

Zie onderstaand een overzicht van de financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van een monument.

1. Rijksmonumenten: Duurzame Monumenten-Lening
Eigenaar-bewoners of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren. De restauratie en de energiebesparing regelt u zo in één keer, tegen dezelfde rente van 1,5%. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u met de Duurzame Monumenten-Lening kunt financieren, deze vindt u in de Maatregelenlijst op de pagina over de Duurzame Monumenten-Lening.

Duurzame Monumenten-Lening

2. Financiering verduurzaming gemeentelijke monumenten
Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is er zowel voor eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren van gemeentelijke monumenten de Monumentenhypotheek van het Restauratiefonds. De rente is marktconform. Deze lening kan zowel alleen of aanvullend op een laagrentende lening worden ingezet. In veel gevallen kan dit ook voor de investeringen in duurzaamheid. Minimaal 20% van de totale financiering moet te maken hebben met restauratie of monumentaal herstel. 

Vind financiering voor uw verduurzamingsplannen

3. Cultuurfonds Friesland
Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland kunt u een lening aanvragen voor de restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van uw monument. Het maximale leningsbedrag is € 200.000.

4. Energiebespaarlening
Voor particuliere woningeigenaren, ook van monumenten, is het mogelijk om geld te lenen voor de verduurzaming van de woning. De Energiebespaarlening wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en mogelijk gemaakt door Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank.

Meer informatie over de Energiebespaarlening

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.