Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Eigen woning duurzaam maken is wél rendabel!

Geplaatst op Woensdag 2 September 2020 - Geschatte leestijd: 4 minuten, 50 seconden

Reactie Duurzaam Bouwloket op rapport van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL)

Onlangs publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuwsbericht met de titel “Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk”. Dit bericht werd massaal opgepakt door de Nederlandse media. Dit maakte de tongen los bij de woningeigenaren in Nederland en bij de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket, onafhankelijk energieloket voor ruim 115 gemeenten in Nederland. Gelukkig zijn er ook verschillende media die het bericht van het Planbureau nuanceren.

Bij het Duurzaam Bouwloket wordt dagelijks gesproken met talloze bewoners die bezig zijn met het  verduurzamen van hun woning. In de praktijk blijkt dit namelijk wél interessant te zijn! In dit artikel nemen wij het rapport van het Planbureau onder de loep en geven wij aan waarom het verduurzamen van de woning wel interessant is.


Waarom is het verduurzamen van de woning wél interessant?

  • Wooncomfort, gezondheid en milieu zijn belangrijke beweegredenen om de woning te verduurzamen.
  • Voor het overgrote deel van de woningeigenaren is de investering in duurzaamheidsmaatregelen financieel interessant.
  • Woning wordt toekomstbestendig, waardevast en in veel gevallen wordt de waarde verhoogd.
  • Subsidies voor woningisolatie en opwekken van duurzame energie maken het financieel nog interessanter.


Kanttekeningen van het rapport

  • Te ruim gerekend met investeringsbedragen maatregelen.
  • Het rapport beperkt zicht tot één type woning (een doorsnee tussenwoning).
  • Geen rekening gehouden met subsidies en btw-teruggaveregeling zonnepanelen.
  • Wooncomfort, gezondheid en milieu zijn ook belangrijke beweegredenen om de woning te verduurzamen. In het rapport wordt alleen gekeken of het financieel aantrekkelijk om de woning te verduurzamen.
     

Kritische blik op stellingen uit het rapport

In het rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden een aantal stellingen gedaan. Om te voorkomen dat wij deze stellingen verkeerd verwoorden hebben wij twee quotes uit het rapport gehaald om daar vervolgens onze blik op te geven.

Quote 1: “Varianten waarin een huis alleen wordt geïsoleerd zijn financieel zo onaantrekkelijk, dat ze in dit rapport, waar de nadruk op de financiële haalbaarheid ligt, minder aandacht krijgen.”

In het rapport staat dat investeringen in isolerende maatregelen financieel te weinig opleveren. Volgens de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket is dit een onjuiste aanname. Los van het feit dat zaken als comfort en milieu buiten beschouwing worden gelaten, hierover later meer, is het investeren in isolatie juist zeer interessant. De onderzoekers van het PBL gaan uit van een investering van 15.000 euro om een G-label woning naar D-label te krijgen en spreken hierbij over isolatie van de woning en het vervangen van het glas. Bij het Duurzaam Bouwloket denken wij dat de onderzoekers de kosten erg ruim hebben genomen. Als wij een gemiddelde tussenwoning nemen, dan komen we op een stuk lagere kosten uit:
 

 

Vierkante meters

Kosten

Terugverdientijd

Vloerisolatie

47

€ 40,- /m2 = € 1.880,-

8 tot 10 jaar

Spouwmuurisolatie

32

€ 20,- / m2 = € 640,-

4 tot 6 jaar

Dakisolatie

62

€ 75,- / m2 = € 4.650,-

6 tot 10 jaar

Vervangen beglazing

27

€ 150,- / m2 = € 4.050,-

10 tot 15 jaar

   

Totaal € 11.220,- 

 

 

Geen rekening gehouden met subsidies

Bovendien is er in bovenstaand overzicht nog geen rekening gehouden met eventuele subsidieregelingen, waardoor de kosten en terugverdientijden in de praktijk nog gunstiger uitpakken. Juist het isoleren van een woning is de eerste stap om mee te beginnen. Niet alleen vanwege de terugverdientijden, maar ook omdat een woning de warmte een stuk beter vast zal houden.

Te ruim gerekend met investeringsbedragen

Als we deze lijn van te hoog aangehouden prijzen in het rapport volgen, dan geven we ook graag een doorkijk naar een maatregel die veel wordt toegepast: het plaatsen van zonnepanelen. Het Planbureau houdt een prijs aan van € 520,- per paneel tot 26 panelen. Dat zou betekenen dat een gemiddelde installatie van 10 zonnepanelen circa € 5.200,- kost. Ook dit lijkt ons toch wel erg hoog ingeschat. Voor € 4.000,- heb je een complete installatie van 10 panelen en daarbij mag je de btw (21%) als particulier ook nog eens terugvragen bij de Belastingdienst.

Quote 2: “Daarbij stellen we ons primair de vraag of het loont om (met een lening) te investeren in energetische maatregelen: andere motieven om de woning te verduurzamen laten we buiten beschouwing.”

Het buiten beschouwing laten van andere motieven om te investeren in het verduurzamen van de woning vinden wij een vreemde keuze. Het fijne aan investeren in duurzame maatregelen is dat dit zowel een fijn gevoel geeft omdat het wooncomfort toeneemt en dat het goed is voor het milieu, is voor veel mensen ook een belangrijke factor. Het buiten beschouwing laten van deze factoren is te vergelijken met het kopen van een woning puur op basis van de prijs. De locatie en het aantal slaapkamers nemen we voor het gemak maar niet mee, het gaat er toch om dat we een dak boven ons hoofd hebben?

Tot slot

Wij zijn het volledig eens met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de overheid een heldere lijn moet trekken en het is goed dat het PBL ons hierover laat nadenken. Bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Subsidies ter ondersteuning van woningeigenaren op de korte en lange termijn moeten duidelijk zijn.  Desondanks is het investeren in verduurzaming van de woning zonder subsidie interessant genoeg. Daarbij moeten we niet vergeten dat investeren in verduurzaming niet enkel en alleen een financiële investering is. Wooncomfort, milieu en gezondheid zijn minstens zo belangrijk om mee te wegen bij woningverduurzaming.

Waar het onderzoek zich enkel richt op tussenwoningen, zijn er veel meer woningen in de Nederlandse woningvoorraad. We zijn ons ervan bewust dat de gemiddelde tussenwoning soms nog een uitdaging is om verduurzaming financieel aantrekkelijk te maken. Laten we ons eerst richten op de woningen die prima rendabel verduurzaamd kunnen worden. Die zijn er namelijk meer dan voldoende.

We ontkennen niet dat er nog voldoende uitdagingen op ons pad liggen richting een duurzame woningvoorraad in Nederland. Duurzaamheid moet daarbij niet een overweging zijn, het moet een geïntegreerd worden in ons denken en doen. Een positieve benadering (wat kan wel) is daarin volgens ons de juiste insteek.

Lees meer

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Lokale initiatieven

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.

Logo van de gemeente